Forside > Hyppigt stillede spørgsmål www.tax.dk - skat og afgift

Beregning af kapitalafkast

Hvordan beregnes kapitalafkast?

Svar:

Når der skal beregnes kapitalafkast, tages der udgangspunkt i kapitalafkastgrundlaget og kapitalafkastsatsen. Se hertil Beregning af kapitalafkast.
Revideret: 14/2-2011

Læs også:

Skattefri rejsegodtgørelse
Lønmodtagere som har udgifter i forbindelse med rejse til et midlertidigt arbejdssted, kan modtage skattefri rejsegodtgørelse fra deres arbejdsgiver. Den skattefri rejsegodtgørelse kan enten udbetales efter regning eller efter standardsatserne for skattefri rejsegodtgørelse. Der vil kunne udbetales skattefri rejsegodtgørelse, hvad enten der rejses til et midlertidigt arbejdssted i Danmark eller i udlandet.
Skattefri rejsegodtgørelse...  

BEREGNER
Skatteberegning 2012 som Excel-regneark
Med dette Excel-regneark kan du beregne skatten for indkomståret 2012. Da der er tale om et regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Regnearket er udviklet i Microsoft Excel 97, men vil også kunne anvendes i senere versioner af Excel og i Open Office Calc.
Skatteberegning 2012 som Excel-regneark...  

ANALYSATOR
Svar ærligt, og lad Oraklet tale!
Har du mulighed for at leje et værelse ud i din bolig?
 
Svar på 12 spørgsmål, og hør hvad du kan gøre ved din skat! Behandling af oplysninger

BEREGNER
Firmabil eller skattefri kørselsgodtgørelse i 2012?
Beregn, hvad der bedst kan betale sig. Resultatet afhænger bl.a. af, hvor mange kilometer der årligt køres i bilen, henholdsvis privat og erhvervsmæssigt. Men også afstanden mellem hjem og arbejdsplads, bilens nypris, renten på et eventuelt billån, benzinprisen, bilens brændstoføkonomi og udgifter til reparationer mv. har betydning.
Firmabil eller kørselsgodtgørelse...  

BEREGNER
Udlejning af hus eller ejerlighed - bør man overveje kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen?
Krisen på ejendomsmarkedet gør det nødvendigt for mange at leje det hus eller den ejerlejlighed ud, som de ikke kan få solgt. Foretag en beregning af, om det kan betale sig at anvende kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen.
Udlejning...  

Ingen kritik af kollegaerne i Landsskatteretten, tak!
Ingen over og ingen ved siden af danske dommere At Jyllands-Posten lader et statskendetegn i skikkelse af Rigsvåbenet stå model til, at Folketingets medlemmer anklages for at ligge under for lobbyisme og skjulte pengestrømme, får næppe en dansk dommer til at løfte et øjenbryn. Allerede af den grund, at langt de fleste dommere givetvis har forstået, at accepten af kritik af statsinstitutionerne udgør en hjørnesten i fundamentet for et demokrati. Men når kritikken rammer ens egne, sløres blikket.
Ingen kritik af kollegaerne...  

Tre forslag til bedre retssikkerhed i Landsskatteretten
Foranlediget af den kritik af Landsskatterettens sagsbehandling, som har været udtalt af Folketingets Ombudsmand, er læserne af TAX.DK siden 2009 blevet opfordret til at bidrage med forslag, der kan forbedre retssikkerheden i Landsskatteretten. Særligt tre temaer går igen blandt de indkomne forslag:
  • Uafhængighed
  • Obligatorisk høring af klageren
  • Bedre begrundelser
Tre forslag...  
Spørgsmål
Mere ...
www.spiesinformation.dk ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.