Forside > Lønmodtagernes Dyrtidsfond
tax.dk - skat og afgift
Skattereformen giver alle mulighed for at hæve deres penge hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond 

Ifølge aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti vil det være muligt at få udbetalt midlerne på ens SP-konto i 2009.1)

Da alle har mulighed for at få overflyttet midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond til deres SP-konto,2) vil man også kunne få udbetalt sit indestående hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Det skriver Lønmodtagernes Dyrtidsfond om udbetaling af LD-opsparingen:3) »Din LD-opsparing kan flyttes til SP-opsparingen. Men din LD-opsparing skal være lille for at det er en fordel at flytte til SP med henblik på at få pengene ud.«

Det skriver ATP om overflytning:4) »Hvis du flytter din LD-opsparing til din Særlige Pensionsopsparing, bliver LD-opsparingen en del af din Særlige Pensionsopsparing. Du kan ikke senere flytte LD-opsparingen tilbage.«

I aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti hedder det:5) »Hvis opsparingen ønskes hævet, sker dette samlet - dvs. hele indeståendet efter afgift udbetales. Beskatningen af hævede indskud udgør 35 pct. af de første 15.000 kr. og 50 pct. af resten.«

Links

1) Jfr. aftale s. 8 og aftalens bilag 2.
2) Jfr. lov 1156/2007 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, kapitel 4 a, og bekendtgørelse 418/2005 om flytteregler og -gebyrer ved overflytning af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
3) Jfr. www.ld.dk, 4/3-2009.
4) Jfr. www.atp.dk, 4/3-2009.
5) Jfr. aftalens bilag 2.