Beskæftigelsesfradrag
Beskæftigelsesfradraget beregnes i 2012 som 4,4% af arbejdsindkomsten før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, men efter fradrag af bidrag til pensionsordninger.1)

Beskæftigelsesfradraget kan i 2012 maksimalt udgøre 14.100 kr.

1) Jfr. ligningsloven § 8 M, stk. 2, og § 9 J, stk. 1.