Erstatning ved bivirkninger ved et lægemiddel 

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 14/8-2014

Såfremt man har pådraget sig en skade som følge af bivirkninger et lægemiddel, vil man i mange tilfælde kunne få erstatning.1)

Der kan ydes erstatning for

  • tabt arbejdsfortjeneste,
  • helbredsudgifter,
  • andet tab som følge af skaden samt
  • godtgørelse for svie og smerte2).

Har skaden fået varige følger, skal der tillige betales

  • godtgørelse for varigt mén samt
  • erstatning for tab eller forringelse af erhvervsevne.3)

1) Jf. lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet kapitel 4.
2) Jf. erstatningsansvarslovens § 1, stk. 1.
3) Jf. erstatningsansvarslovens § 1, stk. 2.

Om artiklens forfatter