Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.B.1.2.2.2.4 Indberetning af goder for direktører og hovedaktionærer

Indhold

Dette afsnit handler om, at den, der stiller bil, sommerbolig, lystbåd eller helårsbolig til rådighed for privat benyttelse for en direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, skal indberette oplysninger om de pågældende vederlag efter SKL (skattekontrolloven) § 7 C.

Afsnittet indeholder:

 • Indberetning til eIndkomst af hver måneds vederlag af goder efter SKL (skattekontrolloven) § 7 C
 • Oplysninger om goder og udbytte, der skal indberettes efter SKL (skattekontrolloven) § 7 C 
 • Indberetning ved vederlag via mellemmand og ved ophør af skattepligt.  

Indberetning til eIndkomst af hver måneds vederlag af goder efter SKL (skattekontrolloven) § 7 C

 • Alle,
 • der i en kalendermåned som led i deres virksomhed har ydet et vederlag efter LL (ligningsloven) § 16, stk. 4-6, og stk. 9,
 • i form af, at der er stillet 
  • en bil til rådighed for privat benyttelse, eller
  • en sommerbolig, en lystbåd eller en helårsbolig til rådighed,
 • skal,
 • når vederlaget er ydet til en direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform
 • indberette oplysninger herom for hver enkelt modtager
 • til eIndkomst efter lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister (IKR) § 3 og 4.

Endvidere skal der indberettes om udbytte for hver enkelt modtager af denne karakter, der er udloddet til en hovedaktionær efter LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 6.

Se SKL § 7 C, stk. 1.

Oplysninger om goder og udbytte, der skal indberettes efter SKL (skattekontrolloven) § 7 C

Ved indberetning til eIndkomst om vederlag til direktører m.fl. og hovedaktionærer i form af fri bil, fri sommerbolig, fri lystbåd eller fri helårsbolig efter SKL § 7 C skal der oplyses om

 • vederlagets art og
 • værdien af kalendermånedens samlede vederlag til den pågældende modtager af vederlaget.

Se SKL § 7 C, stk. 2.

Indberetning ved vederlag via mellemmand og ved ophør af skattepligt

 • Hvis vederlag, der skal indberettes efter SKL § 7 C, ydes til modtageren af en mellemmand på vegne af den egentlige arbejds- eller hvervgiver, eller 
 • modtagerens fulde skattepligt til Danmark ophører,
 • gælder reglerne i SKL § 7, stk. 3 og 4, for indberetning af A-indkomst mv. ved ydelse af vederlag via mellemmand og ved ophør af skattepligt.

Se afsnit A.B.1.2.2.2.1 Indberetning af A-indkomst og AM-bidragspligtig indkomst og SKL § 7 C, stk. 3, der henviser til SKL § 7, stk. 3-5.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.