Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Er de ansatte i SKAT dygtige nok?

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 23/6-2016

I medlemsbladet for Dansk Told & Skatteforbund er der i udgaven fra juni en reportage fra SKATs afdeling på Bornholm.1) I reportagen udtaler en af de ansatte, at selvom Bornholm er »udkantsdanmark«, så er afdelingen på Bornholm ikke nogen faglig udkant.

Måske ikke. Jeg har tidligere beskrevet, hvordan en sagsbehandler fra SKATs afdeling på Bornholm har nægtet flere af mine klienter omkostningsgodtgørelse i sager, mine klienter har vundet over SKAT i Landsskatteretten. Når man læser afgørelserne, kan man se, at sagsbehandleren ikke har læst den dom, som sagsbehandleren påberåber sig, men alene har baseret sine afgørelser på et resumé af dommen i SKATs egen juridiske vejledning.2)

Ja, hvorfor ikke? Jeg har også set sager, hvor SKAT, i stedet for at slå op i loven, har baseret sine afgørelser på, hvad sagsbehandleren har formået at google sig frem til.3)

Det grundlæggende problem er formentligt, at de ansatte ikke er fagligt klædt på til de opgaver, de er sat til at løse. I reportagen fra Bornholm fortæller en anden medarbejder, at hun har arbejdet med inddrivelse i næsten 30 år, men for et års tid siden skiftede til afdelingen for omkostningsgodtgørelse.

Det er ikke kun på Bornholm, at det faglige niveau er lavt. Jeg er derfor enig med Skatteministeriets departementschef, Jens Brøchner, når han i samme udgave af medlemsbladet for Dansk Told & Skatteforbund forudser, at der i årene fremover vil komme en drøftelse med Finansministeriet og den politiske forligskreds, om SKAT har de fornødne kompetencer, der skal til for at løse opgaverne. Som skatteminister Karsten Lauritzen meget præcist har formuleret det: »Der er slået skår i tilliden til SKAT«.4)


1) Dansk Told & SKAT, juni 2016.
2) Se hertil Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven.
3) Se hertil min artikel »Armlængdens lov«, optrykt i festskrift til professor, dr. jur. Peter Blume, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.
4) Skatteministerens debatindlæg på SKM.DK den 30. maj 2016.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.