Til forside
tax.dk - skat og afgift
Livsforsikringer

Udbetalinger fra rene livsforsikringer beskattes ikke.1) Dette modsvares af, at der ikke er fradragsret for indbetalinger, og at der sker beskatning, såfremt arbejdsgiveren indbetaler præmien.2)

Der skal derimod betales arveafgift (boafgift) af livsforsikringssummen. Dette gælder også, selvom der er indsat en begunstiget.3) Se hertil Arv og arveafgift (boafgift).

Tilfalder livsforsikringssummen afdødes ikke fraseparerede ægtefælle, skal der dog ikke betales arveafgift (boafgift).4)

Har man tegnet en livsforsikring på en andens liv, skal der ikke betales arveafgift (boafgift).5) Det betyder, at ugifte samlevende, som har tegnet en livsforsikring på hinandens liv (krydsende livsforsikringer), ikke kommer til at betale arveafgift (boafgift) af livsforsikringssummen.


1) Jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5. Der er tale om livsforsikringer, som ikke omfattes af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, eller hvor ejeren ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i pensionsbeskatningslovens afsnit I.
2) Jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 2.
3) Jf. boafgiftslovens § 1, stk. 1.
4) Jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra a.
5) Jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra d.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, SKAT vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for SKAT

Selvstændig i Berlingske 8. september 2015

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.