Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Få vurderet din skattesag

Er du i tvivl om, hvorvidt SKAT har ret, eller om du bør klage, er du velkommen til at rette henvendelse til Hans Chr. Spies for at få en uafhængig vurdering af sagen.

Alle oplysninger behandles fortroligt, og det koster ikke noget at få foretaget vurderingen.

Medmindre der er tale om en mere kompliceret sag, kan du forvente at få svar i løbet af en uge.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.