Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Få vurderet din skattesag

Er du uenig med SKAT, kan det være en fordel at få en uafhængig vurdering af sagen, inden du tager stilling til, hvordan du skal forholde dig.

Skriv til Hans Chr. Spies, hvis du vil have en vurdering af din sag. Du skal ikke betale for vurderingen, og alle oplysninger behandles fortroligt.

Medmindre der er tale om en mere kompliceret sag, vil du kunne forvente at få svar i løbet af 2-3 arbejdsdage.

Vurderes det, at det er nødvendigt at klage, og er din skattesag principiel, vil du samtidigt blive tilbudt at få sagen ført i Landsskatteretten, uden at det kommer til at koste dig noget.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.