Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 28/3-2018

»Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.«

Således hedder det i en redegørelse af 21. marts 2018 fra Folketingets Ombudsmand.1)


1) Folketingets Ombudsmand: Egen drift-undersøgelse af 30 sager i SKAT og Landsskatteretten, 21. marts 2018.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.