Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
SKAT laver cirkusnumre med retsstaten

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 20/2-2015 (ajourført 30/9-2016)

Danmark hviler som retsstat på det grundlæggende princip, at hemmelig ret er en by i Rusland. Det fremgår utvetydigt af Grundlovens § 22, at love skal kundgøres.

I visse tilfælde fastsætter Folketinget alene de overordnede regler og overlader til forvaltningen at tage stilling til detaljerne. Men de af forvaltningen udfærdigede regler vil ligeledes blive offentliggjort eller i hvert fald kunne kræves udleveret i medfør af offentlighedsloven.

Efter kildeskatteloven har SKAT mulighed for i løbet af et indkomstår at foretage en ændring af en skatteyders forskudsopgørelse. De nærmere regler for ændring af en skatteyders forskudsopgørelse er fastsat af SKAT, og ændringen foretages maskinelt.1)

I en sag havde min klient selv ændret sin forskudsopgørelse, fordi hun skulle på barselsorlov. Hun havde derfor oplyst, at hun forventede en halveret lønindkomst og intet befordringsfradrag, men til gengæld dagpenge. Kort tid efter ændrede SKAT imidlertid maskinelt hendes forskudsopgørelse og gav hende et befordringsfradrag på over tredive tusinde kroner med det resultat, at hun efterfølgende blev pålagt at betale både restskat, procenttillæg og renter!

Til brug for sagen ville jeg gerne gøre mig bekendt med indholdet af de retsregler, der gav anledning til, at SKAT på eget initiativ ændrede forskudsopgørelsen til skade for min klient. Jeg bad derfor om aktindsigt i reglerne. SKAT ville imidlertid ikke give aktindsigt med den begrundelse, at SKAT betragter reglerne som »interne dokumenter«.2)

Et regelsæt efter hvilket en skatteyder af SKAT automatisk gives et befordringsfradrag på flere tusinde kroner, selvom den pågældende skatteyder har oplyst til SKAT, at en sædvanlig lønindkomst i en periode er erstattet af dagpenge og derfor ikke har angivet at skulle have et befordringsfradrag for transport mellem hjem og arbejde, vil formentlig påkalde sig både smil og latter. Men SKAT må se at få lært, at man ikke skal lave cirkusnumre med retsstaten. I en retsstat findes ingen hemmelige retsregler.

P.S. Efter at jeg havde klaget til Skatteankestyrelsen, foretog SKAT »en ny gennemgang af sagen« og gav herefter aktindsigt.


1) Se hertil kildeskattelovens § 53, stk. 2, jf. herved lov 926/2012 § 4, nr. 2.
2) Jf. brev af 29. januar 2015 fra SKAT.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.