Til forside
tax.dk - skat og afgift
Iværksætterkonto

Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 fået mulighed for at foretage indskud på en Iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.

De nye regler supplerer de gældende regler om indskud på en Etableringskonto.

Den høje fradragsværdi ved indskud på en iværksætterkonto modsvares af, at der ikke er mulighed for yderligere fradrag eller afskrivninger, når midlerne anvendes.


1) Jfr. lov 1580/2006.
2) Jf. L 30/2011-12 og pressemeddelelse af 19. december 2011 fra Skatteministeriet.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.