Til forside TAX.DK - skat & afgift
Generationskifte af pengetanken blivere sværere

,, Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 28/3-2018

Med virkning fra 1. januar 2007 gjorde Folketinget det lettere at overdrage "pengetanke" til næste generation uden beskatning, idet Folketinget forhøjede grænsen til 75% for, hvor stor en del af et selskabs indtægter eller aktiver, der måtte vedrøre udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende - den såkaldte "pengetankregel".1)

Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.2)


1) Jfr. lov 1580/2006.
2) Jf. L 30/2011-12 og pressemeddelelse af 19. december 2011 fra Skatteministeriet.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Hans Chr. Spies er uddannet advokat og har i en årrække forsket og undervist på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Redaktør på TAX.DK siden 1998. Har ført en række principielle sager ved Landsskatteretten og de almindelige domstole.
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.