Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Landsskatteretten tvunget til at fjerne kendelse fra afgørelsesdatabasen

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 20/10-2013

SKAT påstod, at min klient i strid med sandheden skulle have oplyst til SKAT, at en ejendom var ubeboelig for at slippe for at betale ejendomsværdiskat.

Min klient bestred over for Landsskatteretten at hun skulle have afgivet en sådan usandfærdig oplysning til SKAT. Alligevel fremgik det af sagsbeskrivelsen i Landsskatterettens kendelse, at min klient havde afgivet nævnte oplysning til SKAT, uden at der noget sted i kendelsen blev gjort opmærksom på, at dette blev bestridt af min klient.1)

Da kendelsen således giver en læser det indtryk, at min klient har erkendt at have gjort sig skyldig i et muligt strafbart forhold, anmodede jeg Landsskatteretten om at fjerne kendelsen fra Landsskatterettens afgørelsesdatabase.2)

Landsskatteretten nægtede at fjerne kendelsen fra afgørelsesdatabasen. Ikke med den begrundelse at kendelsen var i orden, men med den begrundelse at kendelsen var anonymiseret!3)

Jeg klagede til Datatilsynet.

Datatilsynet skrev til Landsskatteretten og gjorde opmærksom på, at selvom der er tale om anonymiserede oplysninger, er der fortsat tale om personoplysninger i persondatalovens forstand, og at Landsskatteretten derfor skal tage stilling til, om der skal ske berigtigelse eller sletning.4)

Herefter valgte Landsskatteretten at fjerne kendelsen fra afgørelsesdatabasen.5)


1) Kendelse af 18. april 2013.
2) www.afgoerelsesdatabasen.dk.
3) Brev af 10. juni 2013 fra Landsskatteretten.
4) Brev af 2. oktober 2013 fra Datatilsynet til Landsskatteretten.
5) Brev af 15. oktober 2013 fra Landsskatteretten.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.