Til forside
www.tax.dk - skat og afgift

Visse dommere giver dig aldrig medhold i din skattesag

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 8/8-20181)

Den tidligere formand for Skatterådet, advokat Lida Hulgaard, har foretaget en gennemgang af domme afsagt af Højesteret og Landsretterne i en 10 års periode fra 2002-2011. Undersøgelsen viser, at den skattepligtige kun får medhold helt eller delvis i ca. 15 % af sagerne, og at skattemyndighederne således får fuldt medhold i ca. 85 % af sagerne.2)

Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis.3) I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis.4) I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.5)

Hvad er forklaringen på, at dommerne sjældent lader den skattepligtige få medhold? Baseret på mine erfaringer fra Landsskatteretten, er mit bud på et svar, at der er dommere, der ikke udviser den omhu, en skattesag kræver, hvilket formentligt skyldes, at mange dommere har spændt sig selv for hårdt for:6)

Statistik fra Bibeskæftigelsesnævnet viser eksempelvis, at af 18 dommere i Højesteret havde 17 bijob, der i 2017 i gennemsnit indbragte hver af dem 759.204 kr. Blandt 56 dommere i Østre Landsret havde 45 bijob, der i 2017 i gennemsnit indbragte hver af dem 319.707 kr. og blandt 39 dommere i Vestre Landsret havde 32 bijob, der i gennemsnit indbragte hver af dem 353.700 kr.7)

Jeg er derfor på linje med professor, dr. jur. Eva Smith, når hun udtaler: »Jeg synes, det er uheldigt. Det ville efter min mening være bedre, hvis især højesteretsdommere koncentrerede sig om det meget betydningsfulde job, de har, og brugte deres kræfter på det fremfor alt muligt andet.«8)


1) Lederen har været sendt til høring i Bibeskæftigelsesnævnet. Se svaret her. Lederens titel er ændret den 18/11-2019.
2) Undersøgelsen er gengivet i Tidsskrift for Skatter og Afgifter, nr. 8, 2014, s. 838-847, og er kommenteret af Højesteretspræsident Børge Dahl i Tidsskrift for Skatter og Afgifter, nr. 11, 2014, s. 1189-1190.
3) Hulgaard s. 840.
4) Hulgaard s. 843.
5) Hulgaard s. 844.
6) Se hertil Hans Chr. Spies: Dommernes bijob: De vil gerne have lønnen, men vil de også passe arbejdet?, Flysheet.com, 3. september 2013.
7) Bibeskæftigelsesnævnet: Årsberetning 2017.
8) I Sine Riis Lund: Dommere tjener rekordstort på at bijobbe, Altinget.dk, 9. maj 2018.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.