Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Regeringen vil spænde ben for klager over ejendomsvurderingen

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 4/11-2013

Efter de gældende regler er det altid muligt at klage over en ejendomsvurdering til Landsskatteretten. Det vil også være muligt efter de nye klageregler, som blev vedtaget med støtte fra Venstre og Det Konservative Folkeparti, og som træder i kraft pr. 1. januar 2014.1)

Adgangen til at kunne klage til Landsskatteretten sikrer, at en boligejer, uden at sætte hus og formue på spil, kan få en professionel rådgiver til at hjælpe sig med at klage over sin ejendomsvurdering. I Landsskatteretssager betaler staten betaler nemlig sagsomkostningerne fuldt ud, hvis klageren vinder sagen.2)

Ifølge regeringens udspil til særlige regler for klage over ejendomsvurderingen, vil man imidlertid fjerne muligheden for at klage til Landsskatteretten, når det gælder klager over værdiskønnet.3) Herefter er der kun vurderingsankenævnet tilbage, og det betyder, at boligejeren selv kommer til at betale udgifterne til sin rådgiver. Også selvom boligejeren vinder sagen!

Med den voldsomme kritik af SKATs ejendomsvurderinger, som Rigsrevisionens beretning indeholdt,4) frygter regeringen sandsynligvis, at det vil vælte ind med klager, når boligejerne næste gang kan klage over ejendomsvurderingen.5) Det er formentlig i det lys, at man skal se regeringens forslag om at afskære boligejernes adgang til at klage til Landsskatteretten. Forhindres boligejerne reelt i at få hjælp fra en professionel rådgiver, vil det uden tvivl afholde mange fra at klage over deres ejendomsvurdering.


1) Jf. lov 649/2013 § 1, nr. 3, (indsættelse af § 6, stk. 2, i skatteforvaltningsloven).
2) Jf. skatteforvaltningslovens kapitel 19.
3) Jf. Regeringen: "Tillid til ejendomsvurderingerne", oktober 2013, s. 9.
4) Rigsrevisionen: "Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering", august 2013.
5) Jf. Regeringen: "Tillid til ejendomsvurderingerne", oktober 2013, s. 11.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.