Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Skatteankestyrelsen har for travlt

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 26/9-2016 (opdateret 11/10-2016)

Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!

Landsskatteretten har altid været et effektivt værn for skatteydere, der er blevet trynet af SKAT. Det skyldes, at Landsskatterettens sekretariat har huset nogle af landets dygtigste skattejurister. Fra 1. januar 2014 er forberedelsen af sagerne overgået til Skatteankestyrelsen. Det betyder imidlertid ikke, at det høje faglige niveau er smidt ud med badevandet. Mange tidligere medarbejdere i Landsskatterettens sekretariat er således flyttet over i Skatteankestyrelsen, og det er lykkedes for Skatteankestyrelsen at rekruttere nye særdeles kompetente medarbejdere.

Men det er desværre min vurdering, at man i øjeblikket ikke kan være sikker på, at ens sag bliver undergivet en omhyggelig behandling i Skatteankestyrelsen. Simpelthen fordi sagsbehandlerne i Skatteankestyrelsen har for travlt.

I foråret ville Skatteankestyrelsens sagsbehandler eksempelvis stadfæste en afgørelse fra SKAT om, at min klient, der lider af Morbus Bechterew og osteoporose, ikke skulle være berettiget til det særlige befordringsfradrag for personer med kronisk sygdom.1) Ikke uventet var retsmedlemmerne i Landsskatteretten af en anden mening. De gav énstemmigt min klient medhold.

For nyligt var jeg ude for et endnu mere grotesk sag. I sagen, der også handlede om befordringsfradrag, henviste Skatteankestyrelsens medarbejder, som begrundelse for at ville stadfæste SKATs afgørelse, til en dom afsagt af Højesteret.

Jeg måtte gøre sagsbehandleren opmærksom på, at den dom, som sagsbehandleren henviste til, drejede sig om en gæst på en kunstudstilling, der var kommet til at vælte en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!

Skatteankestyrelsens sagsbehandler meddelte mig herefter, at der var tale om en fejl og henviste i stedet til en ny dom.

Skatteministerien oplyser i en pressemeddelelse,2) at han vil iværksætte en undersøgelse af problemerne i Skatteankestyrelsen, idet han samtidigt tilkendegiver, at »Sagerne skal afgøres med høj kvalitet inden for en rimelig tidsramme for at sikre borgernes retssikkerhed.«


1) Jf. ligningslovens § 9 D.
2) Pressemeddelelse af 7. oktober 2016.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.