Forside > Nedsat selskabsskat www.tax.dk - skat og afgift
Nedsat selskabsskat
Med virkning fra indkomståret 2005 er selskabsskatten sat ned til 28%1). Også skatten i virksomhedsordningen er blevet sat ned til 28%2).

For et selskab med et skattepligtigt overskud på 400.000 kr. giver det en skattebesparelse på 8.000 kr.

1) Jfr. lov 426/2005 § 1, nr. 11, og § 15, stk. 5.
2) Jfr. lov 426/2005 § 14, nr. 1, og § 15, stk. 5.
! Materialet som findes på www.tax.dk har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en rådgiver.
Spies Information 2008