Forside > Hemmelige dommere i Landsskatteretten
tax.dk - skat og afgift
Hemmelige dommere i Landsskatteretten 

Af Landsskatterettens forretningsorden fremgår det, at »Retsmedlemmerne skal indkaldes til et retsmøde med mindst en uges varsel, medmindre særlige forhold gør en kortere frist påkrævet.«1)

En skatteyder, hvis sag skal for Landsskatteretten, kan imidlertid ikke få oplyst, hvilke dommere, der skal dømme i sagen. I en mail af 11. juni 2012 fra Landsskatteretten hedder det således: »Mødekalenderen for retsmedlemmerne er som udgangspunkt planlagt et halvt år i forvejen, men da vi forbeholder os ret til ændringer og disse forekommer jævnligt, er det blevet besluttet, at vi ikke oplyser ud af huset, hvem panelet består af. Det samme gælder retsformanden, men jeg kan helt ekstraordinært oplyse dig om, at retsformanden er Kjeld Lund-Andersen.«2)

Først få minutter før retsmødet begynder, får skatteyderen at vide, hvem der skal dømme i sagen.


1) Jf. bekendtgørelse 974/2005 af forretningsorden for Landsskatteretten.
2) Mail af 11. juni 2012 til Hans Chr. Spies.