Til forside
tax.dk - skat og afgift
Generationskifte af pengetanken blivere sværere

Med virkning fra 1. januar 2007 gjorde Folketinget det lettere at overdrage "pengetanke" til næste generation uden beskatning, idet Folketinget forhøjede grænsen til 75% for, hvor stor en del af et selskabs indtægter eller aktiver, der måtte vedrøre udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende - den såkaldte "pengetankregel".1)

Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.2)


1) Jfr. lov 1580/2006.
2) Jf. L 30/2011-12 og pressemeddelelse af 19. december 2011 fra Skatteministeriet.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.