Til forside
tax.dk - skat og afgift
Klage til Skatteankestyrelsen

En klage over en afgørelse fra SKAT skal indgives til skatteankestyrelsen.1)

Skatteankestyrelsens sagsbehandlere forbereder de sager, der skal afgøres i skatteankenævnene og i Landsskatteretten.2)

Selvom Skatteankestyrelsen måtte stille forslag om, at sagen skal behandles i et skatteankenævn, kan man altid vælge, at sagen skal behandles i Landsskatteretten.3) Se hertil Klage til Landsskatteretten.

Landsskatteretten er et særdeles kompetent organ, og ved at klage til Landsskatteretten øges sandsynligheden for, at Skatteankestyrelsen lader en dygtig sagsbehandler forberede sagen, da Skatteankestyrelsen selvsagt nødigt vil udsætte retsmedlemmerne i Landsskatteretten for en dårligt forberedt sag.4) Det anbefales derfor altid at anmode om, at klagen behandles af Landsskatteretten.


1) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 1.
2) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 d og bekendtgørelse 1516/2013.
3) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 5. Dette gælder dog ikke sager omfattet af § 35 b, stk. 3, og sager der er visiteret til et motorankenævn.
4) 11 af Landsskatterettens retsmedlemmer er valgt af Folketinget, mens 19 retsmedlemmer er udpeget af skatteministeren, jf. skatteforvaltningslovens § 12, stk. 3. Mindst 11 af de retsmedlemmer, som skatteministeren udnævner, skal være dommere, jf. skatteforvaltningslovens § 12, stk. 3.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
 A B D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.