Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

C.F.9.2.18.12.1 SNG - DBO'ens baggrund, formål og historik

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

Luftfart

31.03.1956

-

-

BKI nr. 26 af 10.07.1956

10.07.1956

-

Protokol

Luftfart

31.03.1958

-

-

BKI nr. 23 af 03.05.1958

03.05.1958

-

Tillægsprotokol

Luftfart

27.01.1967

-

-

BKI nr. 16 af 27.02.1967

27.01.1967

-

Protokol

Luftfart

09.02.1971

-

-

BKI nr. 40 af 30.04.1971

12.03.1971

Virkning 12.03.1971

DBO

Biltrafik

03.12.1971

-

-

BKI nr. 2 af 10.01.1972

10.01.1972

-

DBO

Skibsfart

17.10.1973

-

-

BKI nr. 75 af 11.07.1975

14.09.1974

-

DBO

21.10.1986

-

-

BKI nr. 69 af 18.09.1987

28.09.1987

Virkning 01.01.1988

Anvendelse af DBO, Belarus

21.06.2005

-

-

BKI nr. 35 af 04.12.2007

04.12.2007

Belarus anses for at være omfattet af overens-komsten af 21.10.1986

Bemærk

Belarus (Hviderusland) er det eneste land, som på nuværende tidspunkt er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten indgået med det tidligere Sovjetunionen. Se SKM2005.279.DEP og SKM2018.372.DEP. Se SKM2005.360.DEP om Belarus (Hviderusland).

Tidligere SNG-stater

1986: Sovjetunionen bestod af følgende 15 republikker (SNG-stater): Armenien, Azerbaijan, Belarus, Estland, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Letland, Litauen, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraine og Usbekistan.

1991: Sovjetunionen opløses. DBO for SNG-staterne anvendes herefter mellem Danmark og følgende lande: Belarus, Georgien (1994 til og med 2008), Kasakhstan (til og med 1994), Rusland (indtil 1997), Turkmenistan (indtil 1999), Ukraine (indtil 1996).

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 6 om indkomst af fast ejendom
  • 7 om fortjeneste ved forretningsvirksomhed
  • 9 om associerede foretagender
  • 14 om frit erhverv
  • 23 om ophævelse af dobbeltbeskatning (der lempes i stedet efter nationale regler)
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Se også

Se også Skd. cirkulære nr. 154 af 29. sept. 1987 (vejledning).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.