Til forside
tax.dk - skat og afgift
Pensionsordninger

Der findes en række pensionsordninger, som er skattebegunstigede. Det betyder, man enten kan få et skattefradrag ved indbetalingen eller at man ikke skal betale skat ved udbetalingen.1)

Er pensionsordningen oprettet som led i et ansættelsesforhold, foretages indbetalingerne af arbejdsgiveren, og der ses bort fra disse indbetalinger, når ens skattepligtige indkomst gøres op.2) Der er derimod ikke fradragsret og bortseelsesret ved indbetaling på en aldersforsikring, aldersopsparing og alderspension.3)

 

Aldersforsikring, Aldersopsparing og Alderspension

Kapitalpension

Ratepension og rateopsparing

Livrentepension

Udbetaling

Kan udbetales som engangsbeløb

Engangsbeløb

Udbetaling i rater over mindst 10 år4)

Udbetaling i form af løbende ydelser til død/ophørende livrenter

Udbetalingstidspunkt

Fra pensionsudbetalingsalderen og senest 15 år efter pensionsudbetalingsalderen.5)

Pensionsudbetalingsalderen er 5 år før folkepensionsalderen.6)

Fra pensionsudbetalingsalderen og senest 15 år efter pensionsudbetalingsalderen.7)

Pensionsudbetalingsalderen er 5 år før folkepensionsalderen.8)

Fra pensionsudbetalingsalderen og sidste rate senest 25 år efter pensionsudbetalingsalderen.9)

Pensionsudbetalingsalderen er 5 år før folkepensionsalderen.10)

Fra pensionsudbetalingsalderen.11)

Pensionsudbetalingsalderen er 5 år før folkepensionsalderen.12)

Maksimal (fradragsberettiget) indbetaling pr. år

(2017: 29.600 kr.; 2016: 28.900 kr.)13)

indbetalinger er ikke fradragsberettigede

(2013-: 0 kr.;14) 2012, 2011: 46.000 kr.)15)

(2017: 53.500 kr.; 2016: 52.400 kr.)16)

Intet maksimum.

For så vidt angår ophørende livrenter er maksimum (2017: 53.500 kr.; 2016: 52.400 kr.)17)

Beskatning ved pensionsudbetaling

Ingen beskatning18)

40%19)

En kapitalpension kan overføres eller konverteres til en alderspensionsopsparingsordning.20) I et sådant tilfælde, sker der en beskatning med 40%. Overførsler, der foretages i 2013, 2014 og 2015 beskattes dog kun med 37,3%.21)

Udbetalinger medregnes til den personlige indkomst22)

Udbetalinger medregnes til den personlige indkomst23)

Selvstændige har mulighed for at oprette en særlig pensionsordning, hvor der kan indskydes et langt højere beløb, end man i almindelighed kan i en pensionsordning. Se hertil Særlig pensionsordning for selvstændige.


1) Jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse 1120/2006. Indbetalingerne kan fradrages i den personlige indkomst, jf. personskattelovens § 3, stk. 2, nr. 3. Indbetalinger på kapitalpensioner medregnes dog i grundlaget for beregning af Topskat, jf. personskattelovens § 7, stk. 1.
2) Jf. pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1.
3) Jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1.
4) Pensionsbeskatningslovens § 8, stk. 1, og § 11 A, stk. 1.
5) Jf. pensionsbeskatningslovens § 10, stk. 1, nr. 3, og § 12, stk. 1, nr. 3.
6) Jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a, stk. 1. For personer født i perioden 1. januar 1954 - 31. december 1958 er pensionsudbetalingsalderen 60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959 er pensionsudbetalingsalderen 60œ år. For personer født i perioden 1. juli 1959 - 31. december 1959 er pensionsudbetalingsalderen 61 år. For personer født i perioden 1. januar 1960 - 30. juni 1960 er pensionsudbetalingsalderen 61œ år, jf. stk. 2.
7) Jf. pensionsbeskatningslovens § 10, stk. 1, nr. 3.
8) Jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a, stk. 1. For personer født i perioden 1. januar 1954 - 31. december 1958 er pensionsudbetalingsalderen 60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959 er pensionsudbetalingsalderen 60œ år. For personer født i perioden 1. juli 1959 - 31. december 1959 er pensionsudbetalingsalderen 61 år. For personer født i perioden 1. januar 1960 - 30. juni 1960 er pensionsudbetalingsalderen 61œ år, jf. stk. 2.
9) Jf. pensionsbeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3.
10) Jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a, stk. 1. For personer født i perioden 1. januar 1954 - 31. december 1958 er pensionsudbetalingsalderen 60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959 er pensionsudbetalingsalderen 60œ år. For personer født i perioden 1. juli 1959 - 31. december 1959 er pensionsudbetalingsalderen 61 år. For personer født i perioden 1. januar 1960 - 30. juni 1960 er pensionsudbetalingsalderen 61œ år, jf. stk. 2.
11) Jf. pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a.
12) Jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a, stk. 1. For personer født i perioden 1. januar 1954 - 31. december 1958 er pensionsudbetalingsalderen 60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959 er pensionsudbetalingsalderen 60œ år. For personer født i perioden 1. juli 1959 - 31. december 1959 er pensionsudbetalingsalderen 61 år. For personer født i perioden 1. januar 1960 - 30. juni 1960 er pensionsudbetalingsalderen 61œ år, jf. stk. 2.
13) Jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1.
14) Jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 2.
15) Jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1. Har man både en privat oprettet pensionsordning og en pensionsordning oprettet som led i et ansættelsesforhold, gælder dette maksimum for ordningerne under ét, jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 2.
16) Jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 2.
17) Jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 2.
18) Jf. pensionsbeskatningslovens § 25 a.
19) Jf. pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1.
20) Jf. L 196 A, 2011-2012, § 1, nr. 19.
21) Jf. lov 1531/2014 § 7, nr. 1.
22) Jf. pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1, nr. 2, sammenholdt med personskattelovens § 3, stk. 1.
23) Jf. pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med personskattelovens § 3, stk. 1.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersĂžgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgĂžrelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sĂ„danne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.