Til forside
tax.dk - skat og afgift
Registreringsafgift for nye og brugte motorkøretøjer

Nye motorkøretøjer

For nye motorkøretøjer beregnes registreringsafgift på grundlag af den almindelige handelspris på køretøjet, indbefattet moms, men uden registreringsafgift.1) Registreringsafgift for nye motorkøretøjer er som følger:

Køretøj

Registreringsafgift

Motorcykel

105% af (2017: 9.600-26.700 kr; 2016: 9.400-26.100 kr.) og 150% af resten2) 3)

Personbil (bil på hvide plader)

105% af (2017: 84.600 kr.; 2016: 82.800 kr.) og 150% af resten4) 5)

Der gives et fradrag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, bilen kører mere end 16 km/liter og 18 km/liter for dieselbiler.6)

Registreringsafgiften forhøjes med 1.000 kr. pr. km/liter, bilen kører mindre end 16 km/liter og 18 km/liter for dieselbiler.7)

Varebil (bil på gule plader)

Almindelige varebiler

totalvægt under 2,5 t: 0 kr. af de første (2017: 18.100 kr.; 2016: 17.700 kr.) og 50% af resten8)

totalvægt over 2,5 t: 0 kr. af de første 34.100 kr. og 30% af resten. Er totalvægten over 3 t, kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr.9)

MPV og SUV10)

totalvægt ikke over 4 t: 0 kr. af de første (2017: 18.100 kr.; 2016: 17.700 kr.) og 50% af resten11)

Der gives et fradrag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, en benzindreven varebil kører mere end 16 km/liter og 18 km/liter for dieselvarebiler.12)

Registreringsafgiften forhøjes med 1.000 kr. pr. km/liter, en benzindreven varebil kører mindre end 16 km/liter og 18 km/liter for dieselvarebiler.13)

Se også Privat anvendelse af biler på gule plader.

Brugte motorkøretøjer

For brugte motorkøretøjer beregnes registreringsafgift på grundlag af, hvad køretøjet er vurderet til.14) Afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer. Beskatningsgrundlaget, beløbsgrænser og beløb nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.15)


1) Jf. registreringsafgiftslovens 8, stk. 1.
2) Jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 1.
3) Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om, at grænsen for, hvornår registreringsafgiftens højeste sats skal betales forhøjes med 22.000 kr. for personbiler og 6.900 kr. for motorcykler (2017-niveau). Forhøjelsen af grænsen har virkning fra 22. november 2016, jf. pressemeddelelse af 18. november 2016 fra Skatteministeriet.
4) Jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 2. Se hertil dog § 4, stk. 11.
5) Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om, at grænsen for, hvornår registreringsafgiftens højeste sats skal betales forhøjes med 22.000 kr. for personbiler og 6.900 kr. for motorcykler (2017-niveau). Forhøjelsen af grænsen har virkning fra 22. november 2016, jf. pressemeddelelse af 18. november 2016 fra Skatteministeriet.
6) Jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 2.
7) Jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 3.
8) Jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1.
9) Jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 2.
10) Disse biltyper er ifølge L 217, 2006/1, karakteriseret ved, at de fra fabrikken er lukkede og forsynede med sideruder bag førersædet. Se hertil betænkning over L 217 (ændring af definition af kassebiler).
11) Jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1.
12) Jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 4.
13) Jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 5.
14) Jf. registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1.
15) Jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.