Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

I.A.1.4.5 Nul-emissionskøretøjer og lav-emissionsbiler

Nul-emissionskøretøjer

Der gælder særlige regler for nul-emissionskøretøjer. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5 b. Omfattet af reglerne er nul-emissionsbiler (biler der udleder 0 gram CO2 pr. kilometer) og el- eller brændselscelledrevne motorcykler. ►◄

Indfasning af registreringsafgift

For nul-emissionskøretøjer beregnes registreringsafgiften som udgangspunkt som 40 pct. af afgiften beregnet efter de almindelige regler i REGAL (registreringsafgiftsloven) §§ 4, 5 og 5 a, hvis køretøjet anmeldes til registrering i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. december 2025. Herefter indfases afgiften på følgende måde:

Årstal Procentdel
2026 48 pct.
2027 56 pct.
2028 64 pct.
2029 72 pct.
2030 80 pct.
2031 84 pct.
2032 88 pct.
2033 92 pct.
2034 96 pct.
2035 eller senere 100 pct. 

Eksempel: Registreringsafgiften for en personbil, som indregistreres i 2021-2025, er efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 4 beregnet til 100.000 kr. Afgiften kan efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5 b beregnes som 40 % af dette beløb, dvs. 40.000 kr. (100.000 x 40 %).

Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5 b, stk. 1.

Særlige bundfradrag for nul-emissionskøretøjer

Der gives et særligt bundfradrag i den beregnede afgift efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5 b, stk. 2-6. Det er køretøjets registreringstidspunkt, som er bestemmende for fradragets størrelse. Fradraget kan medføre, at registreringsafgiften bliver 0 kr., men den kan ikke blive negativ.

Personbiler

For personbiler afgiftsberigtiget efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 4, stk. 1, nr. 2, udgør bundfradraget 162.500 kr., hvis bilen anmeldes til registrering fra og med den 1. januar 2024 til og med den 31. januar 2024, og 165.500 kr., hvis bilen anmeldes til registrering fra og med 1. februar 2024 til og med 2025. Fradraget nedskrives herefter således:

Årstal Fradragets størrelse
2026 155.400 kr. 
2027 150.800 kr. 
2028 146.200 kr. 
2029 141.600 kr. 
2030 eller senere 137.000 kr. 

Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5 b, stk. 2

Varebiler

For varebiler afgiftsberigtiget efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5 udgør bundfradraget 76.250 kr., hvis bilen anmeldes til registrering fra og med den 1. januar 2024 til og med den 31. januar 2024, og 77.500kr., hvis bilen anmeldes til registrering fra og med 1. februar 2024 til og med 2025. Fradraget nedskrives herefter således:

Årstal Fradragets størrelse
2026 73.000 kr. 
2027 71.000 kr. 
2028 69.000 kr. 
2029 67.000 kr. 
2030 eller senere  65.000 kr. 

Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5 b, stk. 3

El- og brændselscelledrevne motorcykler 

For el- og brændselscelledrevne motorcykler udgør bundfradraget 102.750 kr., hvis motorcyklen anmeldes til registrering fra og med 1. januar 2024 til og med den 31. januar 2024, og 104.000 kr., hvis motorcyklen anmeldes til registrering fra og med 1. februar 2024 til og med 2025. Fradraget nedskrives herefter således:

Årstal Fradragets størrelse
2026 99.500 kr. 
2027 97.500 kr. 
2028 95.500 kr. 
2029 93.500 kr. 
2030 eller senere 91.500 kr. 

Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5 b, stk. 4

Fradrag i afgiftspligtig værdi for nul-emissionsbiler

Eldrevne biler

For eldrevne biler, der udleder 0 gram CO2 pr. kilometer, gives der et fradrag i den afgiftspligtige værdi efter §§ 4, 5 eller 5 a, på 500 kr. pr. kWh batterikapacitet, der anvendes til fremdrift, dog højst 45 kWh, ved bilens anmeldelse til registrering i 2024. Fradraget ►◄ bortfalder fra og med 2025.

Brændselscelledrevne biler 

For brændselscelledrevne biler, der udleder 0 gram CO2 pr. kilometer, gives der et fradrag i den afgiftspligtige værdi efter §§ 4, 5 eller 5 a, på ► ◄22.500 kr. ved anmeldelse til registrering i 2024.

Lav-emissionsbiler

Ved lav-emissionsbiler forstås biler, der udleder mere end 0 men mindre end 50 g CO2 pr. kilometer. Motorcykler er ikke omfattet af disse regler. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5 c.

Indfasning af registreringsafgift

For køretøjer omfattet af REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5 c, beregnes registreringsafgiften som udgangspunkt som 60 pct. af afgiften beregnet efter de almindelige regler i REGAL (registreringsafgiftsloven) §§ 4, 5 og 5 a, hvis køretøjet anmeldes til registrering i 2024. Herefter indfases afgiften  på følgende måde:

Årstal Procentdel
2025 65 pct.
2026 68 pct.
2027 71 pct.
2028 74 pct.
2029 77 pct.
2030 80 pct.
2031 84 pct.
2032 88 pct.
2033 92 pct.
2034 96 pct.
2035 eller senere

100 pct.

Særlige bundfradrag for lav-emissionsbiler

Der gives et særligt bundfradrag for lav-emissionsbiler i den beregnede afgift efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5 c, stk. 1. Det er bilens registreringstidspunkt, som er bestemmende for fradragets størrelse. Fradraget kan medføre, at registreringsafgiften bliver 0 kr., men den kan ikke blive negativ.

For lav-emissionsbiler, som anmeldes til registrering i 2024, udgør fradraget 46.250 kr.

Fradraget nedskrives herefter således:

Årstal Fradragets størrelse
2025 45.000 kr.
2026 43.000 kr. 
2027 41.000 kr. 
2028 39.000 kr.
2029 37.000 kr.
2030 eller senere 35.000 kr.

Fradrag i afgiftspligtig værdi for lav-emissionsbiler

For nul-emissionsbiler gives der et fradrag i den afgiftspligtige værdi efter §§ 4, 5 eller 5 a, på 500 kr. pr. kWh batterikapacitet, der anvendes til fremdrift, dog højst 45 kWh, ved bilens anmeldelse til registrering i 2024. Fradraget ►◄ bortfalder fra og med 2025.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.