Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.2.5.2 Tidligere afgiftssatser

Tidligere afgiftssatser i perioden 2017 - 2021

Nedenstående skema viser afgiftssatserne efter energiindhold i kul mv.:

1. jan. - 31. dec. 2017

1. jan. - 31. dec. 2018

1. jan. - 31. dec. 2019

1. jan. - 31. dec. 2020

1. jan. - 31. dec. 2021

Varer omfattet af KULAL § 1, stk. 1, nr. 1 - 4

kr./GJ

55,3

55,5

56,2

56,7

62,8

Bemærk, at indtil 1. januar 2015 var talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg mv. også omfattet af afgiftspligten efter KULAL § 1, stk. 1.

Nedenstående skema viser afgiftssatserne efter vægt for kul mv.:

1. jan. - 31. dec. 2017

1. jan. - 31. dec. 2018

1. jan. - 31. dec. 2019

1. jan. - 31. dec. 2020

1. jan. - 31. dec. 2021

Stenkul, inkl. stenkulsbriketter samt koks, cinders og koksgrus

kr./ton

1.547

1.555

1.573

1.589

1.758

Jordoliekoks

kr./ton

1.824

1.833

1.855

1.873

2.073

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./ton

1.051

1.056

1.068

1.079

1.194

Talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg mv.

kr./ton

- - -

Bitumen mv. med et vandindhold på mindst 27 pct.

kr./ton

1.581

1.589

1.607

1.623

1.796

Bitumen mv. med et vandindhold på mindre end 27 pct.

 kr./ton

2.078

2.088

2.113

2.133

2.361

 Nedenstående skema viser afgiftssatserne for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald:

1. jan. - 31. dec. 2016

1. jan. - 31. dec. 2017

1. jan. - 31. dec. 2018

1. jan. - 31. dec. 2019

1. jan. - 31. dec. 2020

1. jan. - 31. dec. 2021

Affaldsvarmeafgift (KULAL § 1, stk. 1. nr. 5)

Sats, der er anført på afgiftsangivelsen

kr./GJ

kr./GJ

45,8

19,3

46,0

19,5 

46,3

19,8

46,8

20,3

47,3

20,8

52,3

25,8

Tillægsafgift ( KULAL § 1, stk. 1, nr. 6)

Afgift på energiindholdet i affald, der anvendes som brændsel

kr./GJ

31,8

31,8

31,8

31,8

31,8

31,8

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.