Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.17.5 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne på pvc blødgjort med ftalater eller andre blødgørere og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes. Se PVCAL § 1, stk. 2 - 6 og PVCAL bilag 2.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftssatser
 • Beregning: Hovedregel
 • Undtagelser til hovedregel
 • Dokumentationskrav

Afgiftssatser

Virksomheden skal beregne afgiften på grundlag af følgende satser:

Varer med indhold af blød pvc

Afgift ved indhold af ftalater

Reduceret afgift ved anden blødgører end ftalater

Bløde rør og slanger

3,50 kr./kg

1,40 kr./kg

Gulvbelægningsmateriale, pvc vægbeklædning og loftsbeklædning fremstillet af støttemateriale, der er imprægneret, overtrukket eller lamineret med pvc (efter varens nettovægt)

0,30 kr./kg

0,16 kr./kg

Andet gulvbelægningsmateriale, vægbeklædning og loftsbeklædning

3,00 kr./kg

1,60 kr./kg

Korkfliser (efter varens nettovægt)

0,30 kr./kg

0,16 kr./kg

Tape (blødgjort) og selvklæbende folier

3,50 kr./kg

1,40 kr./kg

Tape ikke blødgjort

 

2,00 kr./kg 

Tagfolier, blødgjorte

3,50 kr./kg

1,40 kr./kg

Membranfolier, blødgjorte

3,50 kr./kg

1,40 kr./kg

Tagplader, blødgjorte

3,50 kr./kg

1,40 kr./kg

Ovenlysvinduer, blødgjorte

3,50 kr./kg

1,40 kr./kg

Chartekker og plastlommer (efter antal varer)

0,05 kr./stk.

0,02 kr./stk.

Tidsskriftskassetter (efter antal varer)

0,33 kr./stk.

0,13 kr./stk.

Ringbind og brevordnere (efter antal varer)

0,28 kr./stk.

 0,11 kr./stk.

Handsker

3,60 kr./kg

1,08 kr./kg

Forklæder

3,60 kr./kg

1,08 kr./kg

Beskyttelsesdragter

3,60 kr./kg

1,08 kr./kg

Regntøj

3,60 kr./kg

1,08 kr./kg

Presenninger (efter varens overfladeareal)

1,70 kr./m2

0,42 kr./m2

Dækketøj, gardiner, rullegardiner, forhæng og gardinknapper

0,60 kr./kg 

0,32 kr./kg

Kabler og ledninger

2,48 kr./kg 

0,91 kr./kg

Tagrender, stålplader og - profiler samt nedløbsrør (efter varens nettovægt)

0,25 kr./kg 

0,10 kr./kg

Beregning: Hovedregel

Som udgangspunkt skal afgiften beregnes af vægten af blød pvc i afgiftspligtige varer.

Se PVCAL § 1, stk. 2.

Hvis vægten af blød pvc i varen ikke kan dokumenteres, skal der betales afgift af varens nettovægt.

Virksomheden kan i øvrigt vælge at betale afgift af varens nettovægt.

Se PVCAL § 1, stk. 3.

Betingelse

Hvis virksomheden betaler den reducerede afgiftssats (indhold af anden blødgører end ftalater), skal virksomheden overfor Skatteforvaltningen dokumentere, at varen ikke indeholder ftalater. Se PVCAL § 1, stk. 2.

Dækningsafgift

For en vare, der ikke i sig selv er afgiftspligtig, men som indeholder afgiftspligtige varer, der udgør mindst 10 procent af varens samlede vægt, beregnes afgiften af den afgiftspligtige del af den samlede vare. Se PVCAL § 2.

Eksempler

 • For folier, der er påført beskyttelsespapir og lim, skal kun betales afgift af selve folien.
 • For regnfrakker med for, skal der kun betales afgift af selve plastdelen.

Undtagelser til hovedregel

For følgende varer beregnes afgiften efter antallet af varer:

 • Tidsskriftskassetter
 • Ringbind
 • Brevordnere
 • Charteks
 • Plastlommer

For følgende varer beregnes afgiften efter varens overfladeareal:

 • Presenninger

For følgende varer beregnes afgiften efter varens nettovægt:

 • Korkfliser
 • Gulvbelægninger
 • Væg- og loftbeklædning
 • Loftbeklædning
 • Tagrender
 • Stålplader og - profiler
 • Nedløbsrør

Se PVCAL § 1 og PVCAL bilag 1 og 2.

Dokumentationskrav

Ofte er det ikke muligt at se på varen, om den indeholder pvc blødgjort med ftalater eller andre blødgørere. PVCAL pålægger derfor producenter og importører en dokumentationsforpligtelse. Se PVCAL § 1.

Indholdet af pvc og ftalater eller andre blødgørere skal dokumenteres ved, at virksomheden fremlægger en leverandørerklæring, en fabrikanterklæring eller en analyse fra et akkrediteret institut. Leverandørerklæringen skal indeholde en erklæring om, at pågældende vare ikke indeholder pvc blødgjort med ftalater eller andre blødgørere, hvis det er tilfældet.

Erklæringer fra leverandører eller anden form for teknisk specifikation af varen vil normalt være dokumentation for en vares indhold eller manglende indhold af blød pvc. Et eksempel er branchens tabelspecifikation for indholdet af blød pvc i kabler.

Hvis varen er fremstillet af et andet materiale end plast fx metal, kan afgiftspligt udelukkes. I andre tilfælde er det en betingelse for ikke at betale afgift, at virksomheden kan godtgøre, at en given vare ikke indeholder pvc blødgjort med ftalater eller andre blødgørere.

Hvis virksomheden ikke kan dokumentere, at en afgiftspligtig vare er blødgjort med andre blødgørere end ftalater, skal der svares afgift efter, at varen indeholder ftalater. Det betyder, at virksomheden i så fald skal betale den høje afgiftssats.

Når det drejer sig om dækningsafgiftspligtige varer, der er omfattet af PVCAL § 2, skal virksomheden godtgøre mængden af afgiftspligtige varer i den samlede vare. Hvis den afgiftspligtige del af varen udgør mindre end 10 pct. skal virksomheden kunne godtgøre, at det er tilfældet.

Leverandørerklæringen vedrørende dækningsafgiftspligtige varer skal indeholde en angivelse af vægten af den del af varen, der indeholder blød pvc, således det er muligt at kontrollere, om varen overskrider grænsen på de 10 pct.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.