Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

Hvor stor er afgiften på mandler? Hvor stor er afgiften på hasselnødder? Hvor stor er afgiften på kokosnødder? Hvor stor er afgiften på cashewnødder? Hvor stor er afgiften på pistacienødder? Hvor stor er afgiften på jordnødder? Hvor stor er afgiften på abrikoskerner?

E.A.2.4.2 Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift

Indhold

Dette afsnit beskriver det afgiftspligtige vareområde, som er omfattet af reglerne i CHOAL § 22, stk. 1, samt de dertil hørende afgiftssatser.

Afsnittet indeholder:

  • Varer omfattet af dækningsafgift
  • Afgiftssatser for dækningsafgift
  • Tidligere afgiftssatser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftsloven omfatter chokolade- og sukkervarer samt dækningsafgift af disse produkter. Indtil den 31. december 2019 omfattede chokoladeafgiftsloven også en råstofafgift på mandler, nødder, kerner og lignende samt dækningsafgift af disse produkter. Se CHOAL §§ 1 og 22.

Der er udarbejdet et særskilt afsnit om afgift af chokolade- og sukkervarer. Se afsnit E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer.

Varer omfattet af dækningsafgift

Afgiftspligten omfatter varer under toldtarifpositionerne 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2106 og 2202, der indføres eller modtages fra udlandet, og som ikke i sig selv er chokolade- og sukkerafgiftspligtige, men som indeholder chokolade- og sukkerafgiftspligtige bestanddele.

Eksempler: Dækningsafgiftspligtige varetyper

Følgende varetyper er eksempler på varer med afgiftspligtige bestanddele, der er tariferet under de toldtarifpositioner, som er omfattet af dækningsafgiftspligten.

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao, fx visse pulvere til tilberedning af kakaodrikke, creme, desserter og lignende

Pos. 1806

Tilberedte fødevarer fremstillet af mel, stivelse, maltekstrakt, mælk eller mejeriprodukter, fx visse pulvere

Pos. 1901

Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, fx corn flakes; korn (kerner, flager), undtagen majs, forkogt eller på anden måde tilberedt, fx visse morgenmadsprodukter

Pos. 1904

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, fx isvafler og kræmmerhuse; oblater og lignende varer af mel eller stivelse

Pos. 1905

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, fx kokosmiks (Jordnøddesmør er undtaget fra afgiftspligten)

Pos. 2008

Tilberedte fødevarer, fx visse pulvere og sammensatte tilberedninger

Pos. 2106

Drikkevarer, fx kakaomælk

Pos. 2202

Eksempler: Afgiftspligtige ingredienser

Følgende ingredienser er eksempler på chokolade- og sukkerafgiftspligtige bestanddele:

  • Kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør, chokolade
  • Lakrids
  • Marcipan- og nougatmasser m.m.
  • Tyggegummi

Eksempel: Dækningsafgiftspligtigt produkt

Landsskatteretten har i en klagesag truffet afgørelse om, at der alene skal betales dækningsafgift af indholdet af nødder og kakao i en creme og ikke af cremen som helhed i vafler i en vaffelblanding. Se SKM2019.274.LSR. Fra og med 1. januar 2020 skal der alene betales dækningsafgift af indholdet af kakao, fordi råstofafgiften på nødder er ophævet.

Afgiftssatser for dækningsafgift

Dækningsafgiften betales ved indførslen eller modtagelse fra udlandet - også af virksomheder, der er registreret efter chokoladeafgiftsloven - og beregnes på grundlag af vægten af de i varerne indeholdte afgiftspligtige bestanddele. De aktuelle satser udgør fra og med 1. januar 2020:

Afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 1

25,97 kr. pr. kg

Afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g sukker pr. 100 g, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 2

22,08 kr. pr. kg

Virksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer, skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter. Se CHOAL § 22, stk. 9.

Tidligere afgiftssatser

Dækningsafgiften har tidligere udgjort:

1.1.2018 - 31.12. 2019

Vare

Kr. pr. kg

Kokos, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 1

2,90

Behandlede jordnødder, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 2

5,80

Andre nødder og kerner, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 3

11,04

Andre afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 4

25,97

Andre afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g sukker pr. 100 g, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 5

22,08

Masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 6.

11,04

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2019.274.LSR

Landsskatteretten fandt, at et selskab, der markedsførte forskellige vaffelblandinger, alene skulle betale dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven af indholdet af nødder og kakao i en creme i vaffelblandingen og ikke af cremen som helhed.

Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse og hjemviste sagen til SKAT til foretagelse af den beløbsmæssige opgørelse af dækningsafgiften.

Fra og med 1. januar 2020 skal der af de konkrete produkter alene betales dækningsafgift af indholdet af kakao, fordi råstofafgiften på nødder blev ophævet fra dette tidspunkt.

Ved vurderingen af, om en creme med indhold af kakao må anses for en afgiftspligtig bestanddel, skal der efter Skattestyrelsens opfattelse foretages en isoleret bedømmelse af, om cremen, ud fra de kriterier Østre Landsret har fastlagt i SKM2015.654.ØLR, må anses for omfattet af afgiftspligten efter CHOAL § 1, stk. 1, nr. 1.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.