Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.5.2.5 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen af glødelamper mv. og elektriske sikringer.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning af afgiften
  • Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatser

Afgiften af glødelamper mv. og elektriske sikringer er fra og med 1. januar 2015:

Vare Afgiftssats pr. stk.
Elektriske glødelamper, bortset fra elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer), omfattet af FORBRAL § 3, stk. 1 *) 2,60 kr.
Elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer) omfattet af FORBRAL § 3, stk. 2 *). Ved autopærer forstås glødelamper af typen, der anvendes til lygter, instrumentbræt, intern belysning mv., i biler, motorcykler, traktorer mv. 3,22 kr.
Damplamper, herunder lysstoflamper, samt neonrør og tilsvarende lysrør omfattet af FORBRAL § 3, stk. 3 *). Ensoklede lavenergilysstofrør (lavenergipærer) er fritaget for afgift. 8,79 kr.
Sikringer til stærkstrømsanlæg omfattet af FORBRAL § 3, stk. 4 *). Sikringer til højspændingsanlæg er fritaget for afgift. 0,59 kr.

*) De aktuelle afgiftssatser fra og med 1. januar 2015 følger af § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012 med senere ændringer samt af § 2 i lov nr. 1686 af 26. december 2017.

Nyhedsbrev

Se nyhedsbrev af 22. december 2017 Lov L 109 om ændring af afgifter på nødder, te og alkoholsodavand. 

Bemærk

Den indeksering af afgiftssatserne, som skulle have fundet sted den 1. januar 2018, er ophævet.

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes ved at gange antallet af henholdsvis glødelamper, damplamper eller sikringer med den pågældende afgiftssats.

Eksempel

For belysningsgenstande som fx dekorationsslanger, juletræskæder og lignende på en meter med 36 små pærer skal der betales en afgift på 2,60 kr. pr. pære, dvs. 93,60 kr. pr. meter lysslange. 

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatserne udgjorde i perioden 1. januar 2013 - 31. december 2014:

Vare

Afgiftssats pr. stk.

Elektriske glødelamper, bortset fra elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer), omfattet af FORBRAL § 3, stk. 1

2,42 kr.

Elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer) omfattet af FORBRAL § 3, stk. 2. Ved autopærer forstås glødelamper af typen, der anvendes til lygter, instrumentbræt, intern belysning mv., i biler, motorcykler, traktorer mv.

3,00 kr.

Damplamper, herunder lysstoflamper, samt neonrør og tilsvarende lysrør omfattet af FORBRAL § 3, stk. 3. Ensoklede lavenergilysstofrør (lavenergipærer) er fritaget for afgift.

8,19 kr.

Sikringer til stærkstrømsanlæg omfattet af FORBRAL § 3, stk. 4. Sikringer til højspændingsanlæg er fritaget for afgift.

0,55 kr.

 

 

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.