Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.5.2.5 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen af glødelamper mv.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning af afgiften
  • Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatser

Afgiften af glødelamper mv. er fra og med 1. januar 2018:

Vare Afgiftssats pr. stk.
Elektriske glødelamper, bortset fra elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer), omfattet af FORBRAL § 3, stk. 1. 2,60 kr.
Elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer) omfattet af FORBRAL § 3, stk. 2. Ved autopærer forstås glødelamper af typen, der anvendes til lygter, instrumentbræt, intern belysning mv., i biler, motorcykler, traktorer mv. 3,22 kr.
Damplamper, herunder lysstoflamper, samt neonrør og tilsvarende lysrør omfattet af FORBRAL § 3, stk. 3. Ensoklede lavenergilysstofrør (lavenergipærer) er fritaget for afgift. 8,79 kr.

 

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes ved at gange antallet af henholdsvis glødelamper eller damplamper med den pågældende afgiftssats.

Eksempel

For belysningsgenstande som fx dekorationsslanger, juletræskæder og lignende på en meter med 36 små pærer skal der betales en afgift på 2,60 kr. pr. pære, dvs. 93,60 kr. pr. meter lysslange. 

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatsen udgjorde i perioden 1. januar 2018 - 31. marts 2019:

Vare Afgiftssats pr. stk.
Sikringer til stærkstrømsanlæg omfattet af FORBRAL § 3, stk. 4. Sikringer til højspændingsanlæg var fritaget for afgift. 0,59 kr.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.