Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.1.3 Emballager omfattet af den volumenbaserede afgift (stykafgiften)

Indhold

Dette afsnit beskriver nærmere, hvilke emballager, som er omfattet af den volumenbaserede afgift. Den volumenbaserede afgift kaldes også i daglig tale for stykafgiften.

Afsnittet indeholder

 • Afgiftspligtigt vareområde for emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem
 • Afgiftspligtigt vareområde for emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Afgiftspligtigt vareområde for emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Afgiftspligten omfatter salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter uanset fremstillingsmateriale til emballering af visse drikkevarer.

Nedenstående skema viser, hvilke emballager der er omfattet af den volumenbaserede afgift (stykafgift). Nedenstående emballager indgår ikke i det obligatoriske pant- og retursystem, jf. bekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017.

EMBAL § 1, nr. 1 Emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

 Emballager til

Varebeskrivelse

Pkt. 1.a

Spiritus
Spiritus under pos. 2208 og ikke omfattet af § 1, nr. 2.

Omfatter følgende:

 • Spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer uanset alkoholindhold fx akvavit og vodka.

Omfatter bl.a. ikke følgende:

 • Blandinger af ikke-alkoholholdige drikkevarer med spiritus med et alkoholindhold på over 0,5 % vol., men ikke over 10 % vol., som er omfattet af nr. 2, litra c, nedenfor (spiritusbaseret alkoholsodavand).

Pkt. 1.b

Vin
Vin under pos. 2204 eller 2205 og ikke omfattet af § 1, nr. 2.

Omfatter følgende:

 • Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol og druemost
 • Vermouth og anden vin af friske druer,  fx rødvin og portvin.

Omfatter ikke følgende:

 • Kulsyreholdige drikkevarer, herunder druemost, med et alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra b, nedenfor (kulsyreholdig mineralvand)
 • Alkoholsodavand.

Pkt. 1.c

Frugtvin
Frugtvin under pos. 2206 med et alkoholindhold på over 10% vol. alk. og ikke omfattet af § 1, nr. 2.

Endvidere færdigblandet gløgg, der består af rødvin og gløggekstrakt.

Omfatter følgende:

 • Frugtvin og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med et alkoholindhold på over 10 % vol. fx kirsebærvin
 • Færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt uanset alkoholindhold.

Omfatter ikke følgende:

 • Andre gærede drikkevarer, blandinger af gærede drikkevarer og gærbaserede alkoholsodavand med et alkoholindhold på 10 % vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra d, nedenfor (andre gærede drikkevarer)
 • Kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra b, nedenfor (kulsyreholdig mineralvand)
 • Ikke-kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2.litra e.

Afgiftspligtigt vareområde for emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Fra og med 1. juli 2019 er emballager, som er omfattet af den obligatoriske pant- og retursystem jf. bekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017, fritaget for emballageafgiften. Fritagelsen gælder ikke for emballager, som har fået dispensation fra at være med i pant- og retursystemet. Se EMBAL § 1, stk. 2.

Bemærk

Oplysninger om det obligatoriske pant- og retursystem kan fås hos Dansk Retursystem A/S (www.danskretursystem.dk) eller Miljøstyrelsen (www.mst.dk) samt pantbekendtgørelsen. I forhold til afgrænsningen af afgiftspligt efter EMBAL, er det dog stadig bekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017, som er relevant.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.