Til forside
tax.dk - skat og afgift
Børnefamilieydelse

2017

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

17.964 kr. pr. år

4.491 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

14.220 kr. pr. år

3.555 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

11.184 kr. pr. år

2.796 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

11.184 kr. pr. år

932 kr. pr. måned

2016

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

17.880 kr. pr. år

4.470 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

14.148 kr. pr. år

3.537 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

11.136 kr. pr. år

2.784 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

11.136 kr. pr. år

928 kr. pr. måned

2015

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

17.772 kr. pr. år

4.443 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

14.076 kr. pr. år

3.519 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

11.076 kr. pr. år

2.769 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

11.076 kr. pr. år

923 kr. pr. måned

2014

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

17.616 kr. pr. år

4.404 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

13.944 kr. pr. år

3.486 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

10.980 kr. pr. år

2.745 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

10.980 kr. pr. år

915 kr. pr. måned

2013

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

17.196 kr. pr. år

4.299 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

13.608 kr. pr. år

3.402 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

10.716 kr. pr. år

2.679 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

10.716 kr. pr. år

893 kr. pr. måned

2012

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

17.064 kr. pr. år

4.266 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

13.500 kr. pr. år

3.375 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

10.632 kr. pr. år

2.658 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

10.632 kr. pr. år

886 kr. pr. måned

2011

Børnefamilieydelsen erstattes af en børne- og ungeydelse.1)

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

16.992 kr. pr. år

4.248 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

13.452 kr. pr. år

3.363 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

10.584 kr. pr. år

2.646 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

10.584 kr. pr. år

882 kr. pr. måned

2010

For børn under 18 år udbetales en skattefri børnefamilieydelse. Ydelsen er skattefri både for forældrene og barnet.2)

Børnefamilieydelsen udgør pr. år:

Børn i alderen 0 til 2 år: (2010: 16.988 kr.; 2009: 16.428 kr.)

Børn i alderen 3 år til 6 år: (2010: 13.448 kr.; 2009: 13.004 kr.)

Børn i alderen 7 år til 17 år:3) (2010: 10.580 kr.; 2009: 10.232 kr.)

Børnefamilieydelsen udbetales til barnets mor.4) Har kun faren forældremyndigheden over barnet, udbetales børnefamilieydelsen dog til ham.5)

Tilkommer forældremyndigheden den ene af forældrene, og den anden af forældrene godtgør, at barnet bor hos ham eller hende, kan børnefamilieydelsen efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udbetales til den, som barnet bor hos.6)

Lever forældre, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, udbetales børnefamilieydelsen til den af forældrene, der har barnet hos sig. Opholder barnet sig i disse tilfælde lige meget hos begge forældre, udbetales børnefamilieydelsen til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret.7)

Såfremt det skønnes bedst for barnet, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at børnefamilieydelsen skal udbetales til barnet selv.8)


1) Jf. lov 624/2010.
2) Jf. børnefamilieydelseslovens § 1, stk. 1.
3) Der udbetales kun børnefamilieydelse til barnets 18. års fødselsdag, jfr. børnefamilieydelseslovens § 6, stk. 2.
4) Jf. børnefamilieydelseslovens § 4, stk. 1.
5) Jf. børnefamilieydelseslovens § 4, stk. 2.
6) Jf. børnefamilieydelseslovens § 4, stk. 3.
7) Jf. børnefamilieydelseslovens § 4, stk. 4.
8) Jf. børnefamilieydelseslovens § 4, stk. 6.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.