Til forside TAX.DK - skat & afgift
Børnefamilieydelse

2023

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

18.984 kr. pr. år

4.746 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

15.024 kr. pr. år

3.756 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

11.820 kr. pr. år

2.955 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

11.820 kr. pr. år

985 kr. pr. måned

2022

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

18.612 kr. pr. år

4.653 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

14.724 kr. pr. år

3.681 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

11.592 kr. pr. år

2.898 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

11.592 kr. pr. år

2.898 kr. pr. måned

2021

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

18.516 kr. pr. år

4.629 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

14.664 kr. pr. år

3.666 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

11.532 kr. pr. år

2.883 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

11.532 kr. pr. år

961 kr. pr. måned

2020

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

18.384 kr. pr. år

4.596 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

14.556 kr. pr. år

3.639 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

11.448 kr. pr. år

2.862 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

11.448 kr. pr. år

954 kr. pr. måned

2019

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

18.228 kr. pr. år

4.557 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

14.436 kr. pr. år

3.609 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

11.352 kr. pr. år

2.838 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

11.352 kr. pr. år

946 kr. pr. måned

2018

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

18.024 kr. pr. år

4.506 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

14.268 kr. pr. år

3.567 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

11.232 kr. pr. år

2.808 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

11.232 kr. pr. år

936 kr. pr. måned

2017

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

17.964 kr. pr. år

4.491 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

14.220 kr. pr. år

3.555 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

11.184 kr. pr. år

2.796 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

11.184 kr. pr. år

932 kr. pr. måned

2016

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

17.880 kr. pr. år

4.470 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

14.148 kr. pr. år

3.537 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

11.136 kr. pr. år

2.784 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

11.136 kr. pr. år

928 kr. pr. måned

2015

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

17.772 kr. pr. år

4.443 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

14.076 kr. pr. år

3.519 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

11.076 kr. pr. år

2.769 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

11.076 kr. pr. år

923 kr. pr. måned

2014

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

17.616 kr. pr. år

4.404 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

13.944 kr. pr. år

3.486 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

10.980 kr. pr. år

2.745 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

10.980 kr. pr. år

915 kr. pr. måned

2013

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

17.196 kr. pr. år

4.299 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

13.608 kr. pr. år

3.402 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

10.716 kr. pr. år

2.679 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

10.716 kr. pr. år

893 kr. pr. måned

2012

Børne- og ungeydelse.

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

17.064 kr. pr. år

4.266 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

13.500 kr. pr. år

3.375 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

10.632 kr. pr. år

2.658 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

10.632 kr. pr. år

886 kr. pr. måned

2011

Børnefamilieydelsen erstattes af en børne- og ungeydelse.1)

Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse)

16.992 kr. pr. år

4.248 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse)

13.452 kr. pr. år

3.363 kr. pr. kvartal

Børneydelse, 7-14 årige

10.584 kr. pr. år

2.646 kr. pr. kvartal

Ungeydelse, 15-17 årige

10.584 kr. pr. år

882 kr. pr. måned

2010

For børn under 18 år udbetales en skattefri børnefamilieydelse. Ydelsen er skattefri både for forældrene og barnet.2)

Børnefamilieydelsen udgør pr. år:

Børn i alderen 0 til 2 år: (2010: 16.988 kr.; 2009: 16.428 kr.)

Børn i alderen 3 år til 6 år: (2010: 13.448 kr.; 2009: 13.004 kr.)

Børn i alderen 7 år til 17 år:3) (2010: 10.580 kr.; 2009: 10.232 kr.)


1) Jf. lov 624/2010.
2) Jf. børnefamilieydelseslovens § 1, stk. 1.
3) Der udbetales kun børnefamilieydelse til barnets 18. års fødselsdag, jfr. børnefamilieydelseslovens § 6, stk. 2.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.