Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

C.F.9.2.2.6.1 Belgien - DBO'ens baggrund, formål og historik

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikrafttrædelse

Bemærkninger

DBO

16.10.1969

BKI nr. 5 af 20.01.1971

31.12.1970

Virkning 01.01.1971

Protokol

27.09.1999

L 22 af 04.10.2000

Lov nr. 1024 af 22.11.2000

BKI nr. 13 af 30.05.2003

29.04.2003

Virkning 01.01.2004

Art. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20A, 22, 23, 24, 28

Protokol

 

07.07.2009 

L 15 af 07.10.2009

Lov nr. 1131 af 04.12.2009

BKI nr. 14 af 29.08.2013

18.07.2013 

Virkning 01.01.2010

Art. 26

Aftale

Bistand i skattesager

03.09.2008 suppleret 12.09.2008

L 15 af 07.10.2009

Lov nr. 1131 af 04.12.2009

BKI nr. 49 af 09.12.2008

12.09.2009

Virkning 01.01.2007

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Belgien har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. december 2000 og den tilhørende ændringsprotokol med virkning fra den 1. april 2015. Se afsnit C.F.8.1.2.3 OECD's og Europarådets bistandskonvention.

Se også

  • Skd. cirkulære nr. 166 af 27. juni 1972 (vejledning)
  • Skat Udland 2000, 12 om skattesystemet i Belgien
  • https://finance.belgium.be/en/about_fps/structure_and_services/general_administrations/taxation om Belgiens skattemyndighed.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.