Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.13.2.2.5 Gas og elektricitet (udenlandsk leverandør) ML § 46, stk. 1, nr. 5

Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når der fra udlandet leveres varer i form af gas og elektricitet med leveringssted i Danmark.  Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 5.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Administrative regler.

Se også

Regel

Der er omvendt betalingspligt for moms, når en momsregistreret virksomhed i Danmark aftager:

  • Varer i form af gas, leveret gennem distributionssystemet for naturgas, fra en leverandør, der er etableret i udlandet.
  • Varer i form af elektricitet, leveret gennem distributionssystemet for elektricitet, fra en leverandør, der er etableret i udlandet.

Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 5.

Om leverandørens etableringssted, se "Udenlandsk leverandør" i afsnit D.A.13.2.2.3 Visse ydelser fra udlandet ML § 46, stk. 1, nr. 3.

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til omvendt betalingspligt for moms ved levering af gas eller elektricitet:

Udenlandsk afgiftspligtig person, der leverer gas eller elektricitet med leveringssted i Danmark

Udenlandske afgiftspligtige personer, der leverer gas eller elektricitet med leveringssted i Danmark, er underlagt særlige oplysningskrav til faktura. Se momsbekendtgørelsens § 60 og afsnit A.B.3.3.1.5 Leverancer til andre EU-lande og omvendt betalingspligt.

Den betalingspligtige person i Danmark

Den betalingspligtige person i Danmark er underlagt bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 76, stk. 4, nr. 3 og afsnit A.B.3.3.3.2.1 Særlige konti.

Se også

Se også om krav til fakturering, bogføring og regnskab, der generelt ligger til grund for omvendt betalingspligt for moms efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1-11:

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.