Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

C.F.7.4 Stipendiater fra udviklingslandene

Indhold

Afsnittet handler om den skattemæssige behandling i Danmark af personer, der modtager legater under ophold i Danmark som stipendiater fra udviklingslandende.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Liste over udviklingslande.

Se også

Se også CIR nr. 72 af 17.4.1996, pkt. 2.11.6 om stipendiater fra udviklingslandene.

Regel

Legater er indkomstskattefri, når de ydes til en stipendiat, der

 • opholder sig midlertidigt i Danmark og
 • var statsborger og hjemmehørende i et udviklingsland på det tidspunkt opholdet i Danmark begyndte.

Skatterådet fastsætter, hvilke lande der efter denne regel skal anses for at være udviklingslande. Se LL § 7 K, stk. 5.

Se også

Se også afsnit C.A.6.5.2 Uddannelseslegater mv..

Ved en stipendiat forstås en person, der er her i landet for at udvikle sin viden og færdigheder med henblik på at udnytte disse i hjemlandet, og som i alt overvejende grad får finansieret sit ophold gennem legatmidler.

Skattefriheden gælder for danske eller udenlandske legater fra offentlige eller private midler.

Skattefriheden af legater bliver givet for hele perioden, hvor studieopholdet i Danmark bliver gennemført, uanset om hjemlandet i mellemtiden ikke længere anses for at være et udviklingsland.

xDet er en forudsætning for skattefrihed, at den pågældende inden opholdet her i landet, er statsborger i et udviklingsland. Skattefriheden gælder altså ikke f.eks. danske statsborgere, der er bosat i et udviklingsland. Inden opholdet her i landet skal den pågældende også være hjemmehørende i et udviklingsland. Det behøver ikke at være det samme udviklingsland, som han er statsborger i. Se bemærkningerne til § 1, nr. 3, i lovforslag nr. 73/1994.x

En ansøgning om at blive fritaget for skat af et legat skal indsendes til SKAT.

Liste over udviklingslande

Skatterådet har for indkomståret 2017 fastsat, at følgende lande skal anses for udviklingslande efter LL § 7 K, stk. 5:

 • Afghanistan
 • Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Burundi
 • Cambodia, Cameroon, Den centralafrikanske Republik, Comorerne, Republikken Congo
 • Den Demokratiske republik Congo, Det palæstinensiske Selvstyre
 • Egypten, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopien
 • Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau
 • Haiti, Honduras
 • Indien
 • Kenya, Kirgisistan, Kiribati
 • Laos, Lesotho, Liberia
 • Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien, Moldova, Mozambique, Myanmar
 • Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria
 • Pakistan, Det palæstinensiske Selvstyre, Papua New Guinea,
 • Republikken Congo, Rwanda
 • Salomonøerne, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Sydsudan, Syrien
 • Tajikistan, Tanzania, Tchad, Timor-Leste,Togo
 • Uganda, Uzbekistan
 • Vanuatu, Vietnam
 • Yemen
 • Zambia, Zimbabwe
Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.