Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1

INDHOLDSFORTEGNELSE
  • C.C.5.3 Kapitalafkastordningen og konjunkturudligningsordningen
  • C.C.5.4 Kapitalafkastordningen for aktier og anparter
  • C.C.5.5 Udligningsordningen for kunstnere
  • C.C.6 Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv.
  • C.C.7 Virksomhedsomdannelse
  • C.C.8 Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende
  • C.C.9 Skat ved konkurs
  • ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.