Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.E.4.6.3 Efterfølgende frivillig indbetaling og opskrivning af rater

Efter gældende praksis er det en betingelse for at få tilladelse til nedsættelse af de ordinære rater, at der i tilfælde af efterfølgende frivillig indbetaling, foretages opskrivning af den/de nedsatte rate(r), som følgende:

Frivillig indbetaling senest den 20. marts benyttes til opskrivning af 1. ordinære rate til det oprindeligt fastsatte beløb. Det eventuelle resterende beløb betragtes som frivillig martsindbetaling med den følge, at der ydes tillæg jf. SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 6. Tillægget er fastsat efter SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 9. Der henvises til afsnit S.E.4.9.4 Tillæg og godtgørelse, hvor kriterierne for fastlæggelse af tillægger er anført.
  • Frivillig indbetaling foretaget efter den 20. marts, men senest den 20. november benyttes til dækning af den ordinære rate. Den bevilgede nedsatte rate betragtes som ny ordinær rate. Det eventuelle resterende beløb betragtes som frivillig novemberindbetaling. Der sker ingen opskrivning af hverken nedsat rate 1 eller nedsat rate 2.
  • Frivillige indbetalinger i kalenderåret foretaget efter den 20. november returneres.

Eksempel på nr. 1

1. rate - 20. marts

2. rate 20. november

Beregnet ordinære rater

100.000

100.000

Bevilget neds. af ord. rater

50.000

50.000

Nye ordinære rater

50.000

50.000

Betaling ord. rate

50.000

50.000

Betaling friv.

70.000

20.000

Til slutberegningen:
Ordinære rater

100.000

50.000

Frivillige indbetalinger

20.000

20.000

Der ydes et tillæg i henhold til SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 6.

Eksempel på nr. 2

1. rate - 20. marts

2. rate - 20. november

Beregnet ordinære rater

150.000

150.000

Bevilget neds. af ord. rater

150.000

150.000

Nye ordinære rater

0

0

Betaling frivillig

50.000

300.000

Til slutberegning:
Ordinære rater

50.000

0

Frivillige indbetalinger

0

300.000

Der overføres ikke beløb til yderligere opfyldning af rate 1, da betalingen på 300.000 kr. foretages efter 20. marts, og der sker ingen opfyldning af rate 2. Der beregnes således tillæg, i henhold til SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 6.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.