Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.E.4.6.5 Dækningsrækkefølge ved restance med en rate

I henhold til SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 7, anses ordinære acontoskatterater for betalt forud for frivillige acontoskattebetalinger. Som ordinære acontoskatterater anses også godkendte nedsatte rater. Hvis der efter kalenderårets udløb forekommer restancer med ordinære acontoskatterater, og der foretages en frivillig indbetaling efter 20. marts, men senest 20. november i et kalenderår administreres således:

Restance på rate 1:

Ved indbetaling efter 20. marts, men senest 20. november vil indbetalingerne først dække den ordinære rate 2, og dernæst skyldig ordinær rate 1 og sidst frivillig indbetaling rate 2.

Eksempel1. rate - 20. marts2. rate - 20. november

Beregnet ordinære rater

100.000

100.000

Bevilget neds. af ord. rater

80.000

80.000

Nye ordinære rater

20.000

20.000

Betaling

0

170.000

Restance

20.000

Til slutberegningen:
Ordinære rater

20.000

20.000

Frivillige indbetalinger

0

130.000

Restance på rate 2:

Ved betaling senest 20. marts med større beløb end den ordinære rate 1 dækkes ved den endelige slutberegning 31/12 først den ordinære rate 1, dernæst den ordinære rate 2. Et herefter overskydende beløb anses for frivillig indbetaling til rate 1.

Eksempel

rate 1

rate 2

Beregnet ordinær rate

125.000

125.000

Bevilget neds. af ord. rate

0

0

Nye ordinære rater

125.000

125.000

Betaling

425.000

0

Til slutberegningen:
Ordinære rater

125.000

0

Frivillige indbetalinger

300.000

0

Endelig slutberegning 31/12:
ordinære rater

125.000

125.000

Frivillige indbetalinger

175.000

0

Betaling senest den 20. marts dækker:

  1. ordinær rate 1
  2. frivillig indbetaling til rate 1

Såfremt 2. rate ikke er betalt, når kalenderåret er afsluttet, skal eventuelle frivillige indbetalinger for indkomståret først dække årets ordinære rater, før der kan forekomme frivillig indbetaling.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.