Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2012-2
<< indholdsfortegnelse  

Foreninger m.v. godkendt efter ligningslovens § 8 H

Liste over institutioner, der i 2011 er godkendt til at modtage gaver efter LL (ligningsloven) § 8 H (forskningsgaver)

Agrotech A/S
Alexandra Instituttet A/S
Alzheimer-Forskningsfonden
Amager Hospital Anæstesi og Operationsafdelingen
Amager Hospital Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling
Amager Hospital Klinik for Rehabilitering
Amager Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling
Amager Hospital Medicinsk afdeling
Amager Hospital Medicinsk Center - Akut modtageklinik (skadestuen)
Amager Hospital Ortopædkirurgisk Afdeling
Amager Hospital Røntgenafdeling
Anvendt KommunalForskning
Arbejdermuseet med Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
Arbejdstilsynet
Arkitektskolen i Aarhus
ARoS Aarhus Kunstmuseum
Bangsbomuseet
Beredskabsstyrelsen, Kemisk Beredskab
Billund Museum
Bioneer A/S
Bornholms Kunstmuseum
Bornholms Museum
Byggeriets Evaluerings Centers Fond
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital
Børnecancerfonden
CABI - Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats
Center for Alternativ Samfundsanalyse - CASA
Center for Folkesundhed, Region Midtjylland
Center for politiske studier
Center for Regional- og Turismeforskning
Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Tale-Høre afd.
Center for Selvmordsforskning
Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik
Copenhagen Business School , Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Copenhagen Business School Center for Applied Information and Communication Technology (CAICT)
Copenhagen Business School Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret (CKK)
Copenhagen Business School Center for Strategi og Globalisering (SMG)
Copenhagen Business School Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi (CVL)
Copenhagen Business School Center of Market Economics (CME)
Copenhagen Business School Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Copenhagen Business School Institut for Finansiering (FIN)
Copenhagen Business School Institut for Informatik (INF)
Copenhagen Business School Institut for Innovation og organisationsøkonomi (INO)
Copenhagen Business School Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse (IKL)
Copenhagen Business School Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT)
Copenhagen Business School Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Copenhagen Business School Institut for Organisation og Arbejdssociologi (IOA)
Copenhagen Business School Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision (RR)
Copenhagen Business School International Center for Business and Politics (CBP)
Copenhagen Business School Juridisk Institut (JUR)
Copenhagen Business School Økonomisk Institut (ECON)
Danmark-Amerika Fondet (Danmarks Amerikanske Selskab)
Danmarks Designskole
Danmarks Kunstbibliotek
Danmarks Lungeforening
Danmarks Lungeforenings Fond
Danmarks Medie og Journalisthøjskole
Danmarks Mediemuseum
Danmarks Meteorologiske Institut
Danmarks Nationalbank
Danmarks Radio
Danmarks Statistik
Danmarks Tekniske Museum
Danmarks Tekniske Universitet DTU Aqua
Danmarks Tekniske Universitet DTU Biosys
Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg
Danmarks Tekniske Universitet DTU CEN
Danmarks Tekniske Universitet DTU DANCHIP
Danmarks Tekniske Universitet DTU Elektro
Danmarks Tekniske Universitet DTU Food
Danmarks Tekniske Universitet DTU Fotonik
Danmarks Tekniske Universitet DTU Fysik
Danmarks Tekniske Universitet DTU Informatik
Danmarks Tekniske Universitet DTU Kemi
Danmarks Tekniske Universitet DTU Kemiteknik
Danmarks Tekniske Universitet DTU Management
Danmarks Tekniske Universitet DTU Matematik
Danmarks Tekniske Universitet DTU Mekanik
Danmarks Tekniske Universitet DTU Miljø
Danmarks Tekniske Universitet DTU Nanotech
Danmarks Tekniske Universitet DTU Transport
Danmarks Tekniske Universitet DTU Vet
Danmarks Tekniske Universitet Risø DTU
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Space
Danpilot - Lodseriet Danmark
Dansk Arkitektur Center (Fond)
Dansk Bibelinstitut
Dansk Bibliotekscenter
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)
Dansk Fundamental Meterologi A/S
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
Dansk Jødisk Museum
Dansk Kræftforskningsfond
Dansk Landbrugsmuseum
Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup
Dansk Skaldyrcenter
Dansk Sprognævn
Dansk Sundhedsinstitut
De Danske Kongers Kronologiske Samling På Rosenborg
De Nationale Geologiske Undersøgelse for Danmark og Grønland - GEUS
De Økonomiske Råd, De Økonomiske Råd
Delta Dansk Elektronik, Lys & Akustik
Den Gamle By Danmarks Købstadmuseum
Den Hirschsprungske Samling
Den selvejende inst. Struer Museum
Den selvejende Institution Holbæk Museum
Den Selvejende Institution Kunstmuseet Trapholt
Den Selvejende Institution Naturama
Den Selvejende Institution Østsjællands Museer/ Østsjællands Museumsforening
Den Selvejende Institution Århus Bymuseum
Designmuseum Danmark
Designskolen Kolding, Designskolen Kolding
Det Administrative Bibliotek
Det Danske Kunstindustrimuseum
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Det Informationsvidenskabelige Akademi
Det Jyske Musikkonservatorium
Det Kgl. Danske Kunstakademi Arkitektskolen Jacob Døjholt
Det Kgl. Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne Kim Gundersen
Det Kgl. Danske Kunstakademi Konservatorskolen
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI)
Det Kongelige Bibliotek
Det Kongelige Teater og Kapel
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
DHI
Direktoratet for Kriminalforsorgen/straffuldbyrdelseskontoret
Energimuseet
Enhed for brugerundersøgelser
Enhed for patientsikkerhed
Epilepsihospitalet Filadelfia
Esbjerg Kunstmuseum
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg
Fiskeri-& Søfartsmuseet
Flyvesikringstjenesten
Folkeligt Institut for Udkantsforhold, Folkeligt Institut for Udkantsforhold
Folkemuseet
Force Technology
Forskningsenhed for Almen Praksis (v AU)
Forskningsenhed for Almen Praksis (v SDU)
Forskningsenheden for Almen Praksis i København, Center for Sundhed og Samfund
Forsvarsakademiet, Fakultet for Strategi og Militær Operationer (FSMO)
Fuglsang Kunstmuseum
Furesø Museer
Fåborg Museum
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Give-Egnens Museum
Glostrup Hospital Arbejdsmedicinsk Klinik K
Glostrup Hospital Børneafdeling L
Glostrup Hospital Forskerparken
Glostrup Hospital Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Glostrup Hospital Geriatrisk/reumatologisk Afdeling B
Glostrup Hospital Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling G
Glostrup Hospital Kirurgisk Afdeling D
Glostrup Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling X/A
Glostrup Hospital Klinisk eksperimentel forsk. afd.
Glostrup Hospital Klinisk Fysiologisk / Nuklearmedicinsk AfdelingS
Glostrup Hospital Klinisk Neurofysiologisk Afdeling KNF
Glostrup Hospital Lundbeckfondcenter
Glostrup Hospital Medicinsk Afdeling M
Glostrup Hospital Neurokirurgisk Afdeling H
Glostrup Hospital Neurologisk Afdeling N
Glostrup Hospital Operations- og Anæstestesiologisk Afd. Y
Glostrup Hospital Ortopædkirurgisk Afdeling A
Glostrup Hospital Radiologisk afdeling R
Glostrup Hospital Skadestuen
Glostrup Hospital Øjenafdeling Ø
Glud Museum
Greve Museum
H:S Bispebjerg Hospital Anæstesi og operationsafdelingen Z
H:S Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik AMED
H:S Bispebjerg Hospital Dermato-Venerologisk Afdeling D og Videncenter for Sårheling (D/S)
H:S Bispebjerg Hospital Endokrinologisk-Gastroenterologisk afd. L
H:S Bispebjerg Hospital Ergo- og Fysioterapi afdelingen
H:S Bispebjerg Hospital Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab
H:S Bispebjerg Hospital GCP-enheden
H:S Bispebjerg Hospital Institut for Sygdomsforebyggelse
H:S Bispebjerg Hospital Kirurgisk Gastoenterologisk Afdeling K.
H:S Bispebjerg Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling
H:S Bispebjerg Hospital Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse/WHO-CC
H:S Bispebjerg Hospital Klinisk Farmakologisk Enhed KFE
H:S Bispebjerg Hospital Klinisk Fysiologisk / Nuklearmedicinsk Afdeling KFA
H:S Bispebjerg Hospital Medicinsk Center - Geratrisk Klinik G
H:S Bispebjerg Hospital Medicinsk Center - Kardiologisk Klinik Y
H:S Bispebjerg Hospital Neurologisk Afdeling N
H:S Bispebjerg Hospital Ortopædkirurgisk Afdeling M
H:S Bispebjerg Hospital Palliativ Medicinsk Afdeling P20
H:S Bispebjerg Hospital Patologisk Afdeling
H:S Bispebjerg Hospital Reumatologisk Afdeling H / Idrætsmedicinsk Forsknings- og Udviklingsenhed
H:S Bispebjerg Hospital Røntgenafdelingen
H:S Frederiksberg Hospital Anæstesiklinikken
H:S Frederiksberg Hospital Innovacenter Cebris
H:S Frederiksberg Hospital Klinisk Fysiologisk/ Nuklearmedicin Afdeling
H:S Frederiksberg Hospital Klinisk Kemisk Afdeling
H:S Frederiksberg Hospital Medicinsk afdeling M
H:S Frederiksberg Hospital Ortopædkirurgisk Klinik
H:S Frederiksberg Hospital Parker Instituttet
H:S Frederiksberg Hospital Rehabiliterende Klinik H
H:S Frederiksberg Hospital Røntgenafdelingen
H:S Frederiksberg Hospital Urologisk Klinik
H:S Hvidovre Hospital Afdeling for Reumatologi og Geriatri
H:S Hvidovre Hospital Afdeling for Reumatologisk afdeling
H:S Hvidovre Hospital Afdelingen for Neurorehabilitering
H:S Hvidovre Hospital Alkohol-enheden
H:S Hvidovre Hospital Anæstesiologisk Afdeling
H:S Hvidovre Hospital Børneafdelingen
H:S Hvidovre Hospital Endokrinologisk Afdeling
H:S Hvidovre Hospital Forskningsenheden
H:S Hvidovre Hospital Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling
H:S Hvidovre Hospital Gastroenheden kirurgisk
H:S Hvidovre Hospital Gastroenheden medicinsk
H:S Hvidovre Hospital Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling
H:S Hvidovre Hospital Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling
H:S Hvidovre Hospital Infektionsmedicinsk Afdeling
H:S Hvidovre Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling
H:S Hvidovre Hospital Klinisk Fysiologisk / Nuklearmedicinsk Afdeling
H:S Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
H:S Hvidovre Hospital MR-afdelingen
H:S Hvidovre Hospital Ortopædkirurgisk Afdeling
H:S Hvidovre Hospital Patologiafdelingen
H:S Hvidovre Hospital Røntgenafdelingen
H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Anæstesiologisk Klinik
H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Hepatologisk Klinik
H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Intensiv terapi
H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Karkirurgisk Klinik
H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik og Transplantationskir.Klinik
H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Medicinsk Endokrinologisk Klinik
H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Medicinsk Gastroenterologisk Klinik
H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Nefrologisk Klinik
H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Urologisk Klinik
H:S Rigshospitalet Center for Klinisk Uddannelse - (CEKU)
H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Blodbanken og Vævstypelaboratoriet
H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Infektionshygiejnisk Enhed
H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Klinisk Biokemisk Afdeling
H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Klinisk Farmakologisk Afdeling
H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Klinisk Fysiologisk og Nuklearmed.Klinik & PET og Cyklotron enheden
H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Klinisk Immunologi
H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Laboratorium for Genterapiforskning
H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Medikoteknisk Afdeling
H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Patologisk Anatomisk Afdeling
H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center- Diagnostisk Radiologisk Klinik
H:S Rigshospitalet Finsencentret - Epidemiklinikken
H:S Rigshospitalet Finsencentret - Finsenlaboratoriet
H:S Rigshospitalet Finsencentret - Hæmatologisk Klinik
H:S Rigshospitalet Finsencentret - Institut for Inflammationsforskning
H:S Rigshospitalet Finsencentret - Onkologisk Klinik
H:S Rigshospitalet Finsencentret - Radioterapiklinikken
H:S Rigshospitalet Finsencentret - Reumatologisk Klinik
H:S Rigshospitalet Hjertecentret - Hjerteanæstesiologisk Klinik
H:S Rigshospitalet Hjertecentret - Hjertemedicinsk klinik/afd. B inkl. Flyvemedicinsk klinik
H:S Rigshospitalet Hjertecentret - Lab. forMolekylær Kardiologi
H:S Rigshospitalet Hjertecentret - Thorax-Anæstesiologisk
H:S Rigshospitalet Hjertecentret - Thoraxkirurgisk Klinik
H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Anæstesi- og Operationsklinikken
H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Endokrin- og Mammakirurgisk Klinik
H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Klinik for Ergo- og Fysioterapi
H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling
H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Ortopædkirurgisk Klinik
H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Tand-Mund-Kæbekirurgisk Klinik
H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Øjenklinikken
H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Øre-Næse-Halsklinikken
H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Anæstesi- og Operationsenheden
H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Børnekirurgisk Klinik
H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Enhed for kirurgisk patofysik
H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Enhed for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning
H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Fertilitetsklinikken
H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Gynækologisk Klinik
H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Klinik for Vækst og Reproduktion
H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Klinisk Genetisk Afdeling
H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Neonatalklinikken
H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Obstetrisk Klinik
H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Pædiatrisk Klinik I
H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Pædiatrisk Klinik II
H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Reproduktions Biologisk Lab.
H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Ultralydklinikken
H:S Rigshospitalet Neurocentret - Neuroanæstesiologi Klinik, inkl H:S Tværfaglig Smertecenter
H:S Rigshospitalet Neurocentret - Neurofysiologi
H:S Rigshospitalet Neurocentret - Neurokirurgi
H:S Rigshospitalet Neurocentret - Neurologi
H:S Rigshospitalet Neurocentret - Para- Tetraplegi, Hornbæk
H:S Rigshospitalet Nordisk Cochrane Center
Handels og Søfartsmuseet På Kronborg
Handicapidrættens Videnscenter
HEART Herning Kunstmuseum of Contemporary Art
Helsingør Kommunes Museer
Hillerød Hospital Akutafdelingen
Hillerød Hospital Anæstesiologisk Afdeling
Hillerød Hospital Billeddiagnostisk Afdeling
Hillerød Hospital Børneafdelingen
Hillerød Hospital Gynækologisk og Obsterisk Afdeling
Hillerød Hospital Kardiologisk og Endokrinologisk Afdeling
Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling
Hillerød Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling
Hillerød Hospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Hillerød Hospital Lungemedicinsk og Infektionsmed. Afdeling
Hillerød Hospital Nefrologisk Afdeling
Hillerød Hospital Neurologisk Afdeling - Fysio og Ergoterapi
Hillerød Hospital Onkologisk og Palliativ Afdeling
Hillerød Hospital Ortopædkirurgisk Afdeling
Hillerød Hospital Patologiafdelingen
Hillerød Hospital Øre, Næse og Halsafdelingen
Historiens Hus Ringsted
Hjerl Hedes Frilandsmuseum
Hjerteforeningen
Hjerteforeningens Børnefond
Hjælpemiddelinstituttet
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre
Holstebro Kunstmuseum
Holstebro Museum
Horsens Kunstmuseum
Horsens Museum
Hørsholm Egns Museum
I.M. Daehnfeldt Foundation
Idrættens Analyseinstitut
Industrimuseet
Industrimuseet Frederiks Værk
Ingeniørhøjskolen i København
Ingeniørhøjskolen i Århus
Instituttet for Fremtidsforskning
IT-Universitetet i København Budget- og regnskabschef Georg Dam Steffensen
J.F. Willumsens Museum
Jagt- og Skovbrugsmuseum
Kalundborg og Omegns Museum
KAS: Amtssygehuset i Gentofte Afdelingen for elektiv kirurgi, afdeling Z
KAS: Amtssygehuset i Gentofte Anæstesiologisk og Intensiv Afdeling I
KAS: Amtssygehuset i Gentofte Billeddiagnostiks afdeling (rtg., ultralyd, klinisk fysiologi)
KAS: Amtssygehuset i Gentofte Dermatologisk Afdeling K
KAS: Amtssygehuset i Gentofte Forskningens hus Eva Benfeldt
KAS: Amtssygehuset i Gentofte Kardiologisk Afdeling P
KAS: Amtssygehuset i Gentofte Klinisk Biokemisk Afdeling
KAS: Amtssygehuset i Gentofte Lungemedicinsk Afdeling Y
KAS: Amtssygehuset i Gentofte Medicinsk afdeling C (geriatri/reumatologi)
KAS: Amtssygehuset i Gentofte Medicinsk Afdeling F
KAS: Amtssygehuset i Gentofte Øre- Næse- og Halsafdeling E
KAS: Amtssygehuset i Herlev Akut Medicinsk Kardiologisk afd. S
KAS: Amtssygehuset i Herlev Anæsthesiologisk Afdeling I
KAS: Amtssygehuset i Herlev Brystkirurgisk Afd. F
KAS: Amtssygehuset i Herlev DIMS - Dansk Institut for Medicinsk Simulation/Udviklingsafdelingen
KAS: Amtssygehuset i Herlev Gastroenheden
KAS: Amtssygehuset i Herlev Gynækologisk / Obstetrisk Afd. G
KAS: Amtssygehuset i Herlev Kirurgisk Urologisk Afd. H
KAS: Amtssygehuset i Herlev Klinisk Biokemisk Afdeling K
KAS: Amtssygehuset i Herlev Klinisk Fysiologisk / Nuklearmedicisk Afd.Z
KAS: Amtssygehuset i Herlev Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
KAS: Amtssygehuset i Herlev Medicinsk Endokrinologisk afdeling J
KAS: Amtssygehuset i Herlev Medicinsk Hæmatologisk Afd. L
KAS: Amtssygehuset i Herlev Medicinsk Nefrologisk Afd. B / Dialysen
KAS: Amtssygehuset i Herlev Medicinsk Reumatologisk Geriatisk afdeling Q
KAS: Amtssygehuset i Herlev Onkologisk Afd. R
KAS: Amtssygehuset i Herlev Ortopædkirurgisk Afd. T
KAS: Amtssygehuset i Herlev Patologisk Anatomisk Institut
KAS: Amtssygehuset i Herlev Plastikkirurgisk Afd. V
KAS: Amtssygehuset i Herlev Radiologisk afdeling X
Kastrupgaardsamlingen
Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik og synshandicap
Kirsten og Freddy Johansens Fond
Kong Christian X?s Gigthospital
Kroppedal Museum for Astronomi
Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse, Institut for Biologisk Kræftforskning
Kræftens Bekæmpelse, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning
Kulturarvsstyrelsen
KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg
Kunsthallen Brandts Klædefabrik/ Museet for Fotokunst
Kurt og Ingeborg Daells Fond til Lægevidenskabelig Forskning (KID-fonden)
Kvindemuseet i Danmark
KVINFO - Center for Information om Kvinde- og Kønsforskning
Københavns Museum
Københavns Universitet Afdeling for Eksperimentel Medicin
Københavns Universitet Arktisk Station
Københavns Universitet Biologisk Institut
Københavns Universitet BRIC
Københavns Universitet Center for Afrika
Københavns Universitet Center for anvendt Datalogi
Københavns Universitet Center for Sprogteknologi
Københavns Universitet Datalogisk Institut
Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut
Københavns Universitet Institut for Antropologi
Københavns Universitet Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab
Københavns Universitet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Københavns Universitet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Københavns Universitet Institut for Farmaci og Analytisk Kemi
Københavns Universitet Institut for Farmakologi og Farmakoterapi
Københavns Universitet Institut for Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet Institut for Fødevarevidenskab
Københavns Universitet Institut for Geografi og Geologi
Københavns Universitet Institut for Grundvidenskab
Københavns Universitet Institut for Human Ernæring
Københavns Universitet Institut for Idræt
Københavns Universitet Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi
Københavns Universitet Institut for Jordbrugsvidenskab
Københavns Universitet Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Københavns Universitet Institut for Matematiske Fag
Københavns Universitet Institut for Medicinalkemi
Københavns Universitet Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Københavns Universitet Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme
Københavns Universitet Institut for Naturfagenes Didaktik
Københavns Universitet Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Københavns Universitet Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet Institut for Plantebiologi
Københavns Universitet Institut for Produktionsdyr og Heste
Københavns Universitet Institut for Psykologi
Københavns Universitet Institut for Statskundskab
Københavns Universitet Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Københavns Universitet Institut for Veterinær Patobiologi
Københavns Universitet Juridiske Forskningsafdelinger
Københavns Universitet Kemisk Institut
Københavns Universitet NIAS
Københavns Universitet Niels Bohr Institutet
Københavns Universitet Nordisk Forskningsinstitut
Københavns Universitet Novo Nordisk Center for Protein Research
Københavns Universitet Odontologisk Institut
Københavns Universitet Retsmedicinsk Institut
Københavns Universitet Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie, Græsk og Latin
Københavns Universitet Skov og Landskab
Københavns Universitet Sociologisk Institut
Københavns Universitet Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet Teologiske Forskningsafdelinger
Københavns Universitet Økonomisk Institut
Københavns Universitet, CENTER FOR SUND ALDRING
Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet, Marie Krogh Center for Metabolic Research
Københavns Universitet, SØREN KIERKEGAARD FORSKNINGSCENTRET
Københavns Universitet, UNIK - Food, Fitness and Pharma
Købstadsmuseet 'Den Gamle By'
Køge Museum
KØS Museum for kunst i det offentlige rum
Langeland kommune Øhavsmuseet
Lejre Forsøgscenter
Lemvig Museum
Limfjordsmuseet Løgstør
Louisiana Museum for Moderne Kunst
Lægemiddelstyrelsen
Læsø Museum
Marstal Søfartsmuseum
Mermaid Projektet, Selvejende Institution
Middelalder Centret - rekonstruktion af middelalderteknologi
Middelfart Museum
Moesgård Museum
Morslands Historiske Museum
Museerne i Fredericia
Museerne på Vestfyn
Museerne.dk Ruinterrænet
Museet for Holbæk og Omegn
Museet for Moderne Kunst i Strandparken
Museet for Samtidskunst Ord-Billed-Lyd
Museet for Thy og Vester Han Herred
Museet På Koldinghus
Museet på Sønderskov
Museum Amager
Museum Færgegården
Museum Jorn
Museum Lolland Falster
Museum Midtjylland
Museum Salling
Museum Sønderjylland
Museum Østjylland
Nationalmuseet
Naturhistorisk Museum
Naturhistorisk Museum i Århus
Nivaagaards Malerisamling
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB)
Nordjyllands Historiske Museum
Nordjyllands Kystmuseum
Ny Carlsberg Glyptotek
Næstved Museum
Odder Museum
Odense Bys Museer
Odense Universitetshospital Afdeling for Biokemi, Farmakologi og Genetik
Odense Universitetshospital Afdeling for Klinisk Patologi
Odense Universitetshospital Akut Modtage Afdeling AMA
Odense Universitetshospital Anæsthesiologisk Intensiv Afdeling V
Odense Universitetshospital Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik
Odense Universitetshospital Dermato-venerologisk Afd. I
Odense Universitetshospital Endokrinologisk Afd. M
Odense Universitetshospital Geriatrisk Afdeling G
Odense Universitetshospital Gynækologisk / Obstetrisk Afd. D
Odense Universitetshospital Hæmatologisk afdeling X
Odense Universitetshospital Infektionsmedicinsk afdeling G
Odense Universitetshospital Kardiologisk Afdeling B
Odense Universitetshospital Kirurgisk Afdeling A
Odense Universitetshospital Klinisk Immunologisk Afdeling
Odense Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Odense Universitetshospital Kæbekirurgisk Afdeling K
Odense Universitetshospital Lungemedicinsk afdeling J
Odense Universitetshospital Mammografiscreeningscenteret
Odense Universitetshospital Medicinsk Afdeling C
Odense Universitetshospital Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling S
Odense Universitetshospital Nefrologisk Afdeling Y
Odense Universitetshospital Neurokirurgisk Afdeling U
Odense Universitetshospital Neurologisk Afdeling N
Odense Universitetshospital Nuclearmedicinsk Afdeling
Odense Universitetshospital Oftalmologisk Afdeling E
Odense Universitetshospital Onkologisk Afdeling R
Odense Universitetshospital Ortopædkirurgisk Afdeling O
Odense Universitetshospital Oto-rhino-laryngologisk Afdeling F
Odense Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z
Odense Universitetshospital Pædiatrisk Afdeling H
Odense Universitetshospital Rehabiliteringen
Odense Universitetshospital Røntgendiagnostisk Afdeling
Odense Universitetshospital Thorax-Karkirurgisk Afdeling T
Odense Universitetshospital Urologisk Afd. L
Odsherreds Kulturhistoriske Museum
Ordrupgårdsamlingen
Post/Tele Museumsfond
Professionshøjskolen Metropol
Professionshøjskolen Sjælland University College Johny Lauritsen
Professionshøjskolen Syd University College
Professionshøjskolen UCC
Professionshøjskolen University College Nordjylland
Professionshøjskolen Vest University College
Professionshøjskolen Via University College
Randers Kunstmuseum
Region Hovedstaden, Enhed for Udvikling og Kvalitet
Region Hovedstadens psykiatri Børne- og ungdoms psykiatrisk center Bispebjerg
Region Hovedstadens psykiatri Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Region Hovedstadens psykiatri Børne- og ungdomspsykiatrisk center Hillerød
Region Hovedstadens psykiatri Psykatrisk center Rigshospitalet
Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Amager
Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Ballerup
Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Bispebjerg
Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Bornholm
Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Frederiskberg
Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Gentofte
Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Glostrup
Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Hvidovre
Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Nordsjælland
Region Hovedstadens psykiatri Psykoterapeutisk center Stolpegården
Region Hovedstadens psykiatri Retspsykiatrisk Glostrup
Region Midtjylland Hospitalsplanlægning
Region Nordjylland Planlægning, kvalitet og analyse
Region Sjælland Kvalitet og udvikling
Region Syddanmark Sundhedsområdet, forskning
Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre
Retspsykiatrisk klinik Justitsministeriet
Ribe Kunstmuseum
Ringkøbing-Skjern Museum
Rockwool Fondens Forskningsenhed
Rosenborgsamlingen (Danske Kongers Kronologiske Samling)
Roskilde Museum
Roskilde Universitetscenter Institut for Kommunikation, virksomhed og informationsteknologier
Roskilde Universitetscenter Institut for Kultur og Identitet
Roskilde Universitetscenter Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring
Roskilde Universitetscenter Institut for Natur, Systemer og Modeller
Roskilde Universitetscenter Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning
Roskilde Universitetscenter Institut for Samfund og Globalisering
Roskilde Universitetscenter Roskilde Universitetsbibliotek
Rudersdal Museer Mothsgården
Rytmisk Musikkonservatorium
Scleroseforeningen
Sct. Hans Hospital Afdeling L
Sct. Hans Hospital Afdeling M
Sct. Hans Hospital Afdeling R
Sct. Hans Hospital Forskningsenheden
Servicestyrelsen
SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd
Silkeborg Kulturhistoriske Museum
Skagens Museum
Skanderborg Museum
Skejby Sygehus Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
Skejby Sygehus Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I
Skejby Sygehus Billeddiagnostisk Afdeling - MR-centret
Skejby Sygehus Børneafdeling A.
Skejby Sygehus Fysioterapi- og Ergoterapi afdelingen
Skejby Sygehus Gynækologisk-obstetrisk Afd. Y
Skejby Sygehus Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afd. T, inkl. Thoraxkirurgisk afd.
Skejby Sygehus Hjertemedicinsk Afd. B
Skejby Sygehus Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Skejby Sygehus Klinisk Biokemisk Afdeling
Skejby Sygehus Klinisk Immunologisk Afdeling
Skejby Sygehus Klinisk Institut
Skejby Sygehus Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Skejby Sygehus Nyremedicinsk Afd. C
Skejby Sygehus Urinvejskirurgisk Afd. K
Skejby Sygehus, Molekylær Medicinsk Afdeling
Skovgaard Museet i Viborg
Statens Arkiver
Statens Forsvarshistoriske Museum
Statens Forsvarshistoriske Museum
Statens Museum for Kunst
Statens Museum for Kunst
Statens Naturhistoriske Museum
Statsbiblioteket i Århus og Statens Avissamling i Århus
Steno Diabetes Center
Storm P - Museet
Svendborg Museum
Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole
Syddansk Universitet Biologisk Institut
Syddansk Universitet Biomedicinsk Laboratorium
Syddansk Universitet Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering
Syddansk Universitet Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed
Syddansk Universitet Forskningsenheden for Tromboseforskning
Syddansk Universitet IDEA - International Danish Entrepreneurship Aacademy
Syddansk Universitet Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Syddansk Universitet Institut for Entrepremørskab og Relationsledelse
Syddansk Universitet Institut for Fagsprog. Kommunikation og Informationsvidenskab
Syddansk Universitet Institut for Filosofi, pædagogik og religionsstudier
Syddansk Universitet Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter
Syddansk Universitet Institut for Fysik og Kemi
Syddansk Universitet Institut for Grænseregionsforskning
Syddansk Universitet Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Syddansk Universitet Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet Institut for Industri og Byggeri
Syddansk Universitet Institut for Journalistik
Syddansk Universitet Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi
Syddansk Universitet Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi
Syddansk Universitet Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Syddansk Universitet Institut for Maritim Forskning og Innovation
Syddansk Universitet Institut for Marketing og Management
Syddansk Universitet Institut for Matematik og Datalogi
Syddansk Universitet Institut for Medicinsk Biologi
Syddansk Universitet Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi
Syddansk Universitet Institut for Regional Sundhedsforskning
Syddansk Universitet Institut for Sensorer, Signaler og Elektroteknik
Syddansk Universitet Institut for Sprog og Kommunikation
Syddansk Universitet Institut for Statskundskab
Syddansk Universitet Institut for Sundhedstjenesteforskning
Syddansk Universitet Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Syddansk Universitet Juridisk Institut
Syddansk Universitet Klinisk institut
Syddansk Universitet Mads Clausens Instituttet
Syddansk Universitet Medicinsk Bioteknologisk Center
Syddansk Universitet Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Syddansk Universitet Retsmedicinsk Institut
Syddansk Universitet Statens Institut for sundhedsforsking
Sydvestjyske Museer
Sydvestsjællands Museum
Taleinstituttet i Århus
Teatermuseet i Hofteatret
Teknologirådet
Teknologisk Institut
Teori og Metodecentret
Thorvaldsens Museum
Try Museum, Hjemstavnsmuseet for Østvendsyssel
UNI*C Danmarks IT Center for Uddannelse og Forskning
Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning
University College Lillebælt
Varde Museum
Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut
Vejen Kunstmuseum
Vejle Kunstmuseum
Vejle Museum
Vendsyssel Kunstmuseum
Vendsyssels Historiske Museum
Vesthimmerlands Museum
Vestsjællands Kunstmuseum
Viborg Stifts Museum
Videncenter for Jordforurening
Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling
Vikingeskibsmuseet
Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Ærø Museum
Øhavsmuseet, Langeland Kommune
Øjenfonden
Øjenforeningen Værn om Synet
Økomuseum Samsø v/Lis Nymark
Østfyns Museer
Aage V. Jensen Naturfond
Aalborg Historiske Museum
Aalborg Psykiatriske Sygehus Afdeling A: Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling
Aalborg Psykiatriske Sygehus Afdeling E: Retspsykiatrisk afdeling
Aalborg Psykiatriske Sygehus Afdeling Syd: Voksenpsykiatrisk afdeling
Aalborg Psykiatriske Sygehus Enheden for Psykiatrisk Forskning
Aalborg Sygehus Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender
Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - 1. afdeling
Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - 2. afdeling
Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - 3. afdeling
Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - 4. afdeling
Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - 5. afdeling (Tværfagligt Smertecenter)
Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - 6. afdeling Sygehus Vendsyssel
Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - 7. afdeling Thy/Mors
Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - Sektorledelsen
Aalborg Sygehus Arbejdsmedicinsk klinik
Aalborg Sygehus Børneafdelingen
Aalborg Sygehus Ergoterapi- og Fysioterapiafdeling
Aalborg Sygehus FBE Kirurgi Syd
Aalborg Sygehus FBE Klinisk Biokemi Syd
Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi
Aalborg Sygehus FBE Øjenområdet
Aalborg Sygehus FBE Øre-Næse-Hals
Aalborg Sygehus Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje
Aalborg Sygehus Gynækologisk-Obstetrisk Afd.
Aalborg Sygehus Kardiologisk Afd.
Aalborg Sygehus Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Aalborg Sygehus Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Aalborg Sygehus Kæbekirurgisk afdeling
Aalborg Sygehus Medicinsk Center - Endokrinologisk Afdeling
Aalborg Sygehus Medicinsk Center - Gastroenterologisk Afdeling
Aalborg Sygehus Medicinsk Center - Geriatrisk Afdeling
Aalborg Sygehus Medicinsk Center - Infektionsmedicinsk afdeling
Aalborg Sygehus Medicinsk Center - Lungemedicinsk Afdeling
Aalborg Sygehus Medicinsk Center - Nyremedicinsk Afdeling
Aalborg Sygehus Medicinsk Center - Reumatologisk Afdeling
Aalborg Sygehus Medicinsk Center -Hæmatologisk Afdeling
Aalborg Sygehus Medicinsk Center Aalborg, Dronninglund, Brovst
Aalborg Sygehus Neurokirurgisk Afd.
Aalborg Sygehus Neurologisk Afd.
Aalborg Sygehus Nuklearmedicinsk Afd.
Aalborg Sygehus Onkologisk Afd.
Aalborg Sygehus Ortopædkirurgi Nordjylland - Forskning
Aalborg Sygehus Patologisk Institut
Aalborg Sygehus Radiologisk Afdeling
Aalborg Sygehus Socialmedicinsk Enhed
Aalborg Sygehus Specialkirurgisk Center - Centerledelsen
Aalborg Sygehus Specialkirurgisk Center - Hjertelungekirurgisk afdeling
Aalborg Sygehus Specialkirurgisk Center - Karkirurgisk afdeling
Aalborg Sygehus Specialkirurgisk Center - Mammakirurgisk afdeling
Aalborg Sygehus Specialkirurgisk Center - Plastikkirurgisk afdeling
Aalborg Sygehus Urologisk Afdeling
Aalborg Universitet Institut for Arkitektur og Design
Aalborg Universitet Institut for byggeri og anlæg (nyt institut, sammenlagt af 105202 og 105203)
Aalborg Universitet Institut for Datalogi
Aalborg Universitet Institut for Elektroniske Systemer
Aalborg Universitet Institut for Energiteknik
Aalborg Universitet Institut for Fysik og nanoteknologi
Aalborg Universitet Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold
Aalborg Universitet Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi (nyt navn)
Aalborg Universitet Institut for Kommunikation
Aalborg Universitet Institut for Maskinteknik
Aalborg Universitet Institut for Matematiske Fag
Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Aalborg Universitet Institut for Sociologi. Socialet Arbejde og Organisation (nyt navn)
Aalborg Universitet Institut for Sundtedsvidenskab og Teknologi (Nyt navn)
Aalborg Universitet Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi (Nyt navn)
Aalborg Universitet Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning
Aalborg Universitet Juridisk Institut (nyt institut)
Aalborg Universitet Statens Byggeforsknings Institut (Nyt,, infusioneret sektorforskningsinstitution i AAU)
Aalborg Universitet Aalborg Universitetsbibliotek
Aalborg Universitet, Institut for Statskundskab
Århus Sygehus Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi
Århus Sygehus Anæsthesiologisk Afd. N
Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik
Århus Sygehus Dermatologisk -Venerologisk Afd. S
Århus Sygehus Ergo- og Fysioterapiafdelingen
Århus Sygehus Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liasisonpsykiatri
Århus Sygehus Geriatrisk Afdeling G
Århus Sygehus Hæmatologisk Afd. R
Århus Sygehus Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L
Århus Sygehus Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. P
Århus Sygehus Klinisk Biokemisk Afdeling
Århus Sygehus Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Århus Sygehus Klinisk Farmakologisk Afdeling
Århus Sygehus Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
Århus Sygehus Klinisk Genetisk Afdeling
Århus Sygehus Lungemedicinsk Afd. B
Århus Sygehus Medicinsk Afd. M
Århus Sygehus Medicinsk Afd. V
Århus Sygehus Medicinsk Endokrinologisk Afd. C
Århus Sygehus Medicinsk Kardiologisk Afd. A
Århus Sygehus Neurofysiologisk Afdeling
Århus Sygehus Neurokirurgisk Afd. NK
Århus Sygehus Neurologisk Afd. F
Århus Sygehus Neuroradiologisk Afdeling
Århus Sygehus Onkologisk Afd. D
Århus Sygehus Ortopædkirurgisk Afd. E
Århus Sygehus Patologisk Institut
Århus Sygehus Patologisk-Anatomisk Institut
Århus Sygehus PET-Centret
Århus Sygehus Plastikkirurgisk Afd. Z
Århus Sygehus Psykoonkologisk Forskningsenhed
Århus Sygehus Radiologisk Afdeling
Århus Sygehus Reumatologisk Afdeling U
Århus Sygehus Tand-, Mund-, og Kæbekirurgisk Afd. O
Århus Sygehus Øjenafd. J
Århus Sygehus Øre- Næse- og Halsafd. H
Aarhus Univeristet Nationaløkonomisk Institut
Aarhus Universitet Anatomisk Institut
Aarhus Universitet Biologisk Institut
Aarhus Universitet Center for Bioinformatik
Aarhus Universitet Center for Registerforskning
Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning
Aarhus Universitet Danmarks Miljøundersøgelser
Aarhus Universitet Danmarks Pædagogiske Universitet
Aarhus Universitet Dansk Center for Forskningsanalyse
Aarhus Universitet Datalogisk Institut
Aarhus Universitet Det Humanistiske Fakultet
Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Aarhus Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet
Aarhus Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Aarhus Universitet Det Teologiske Fakultet
Aarhus Universitet Erhvervsøkonomisk institut
Aarhus Universitet Farmakologisk Institut
Aarhus Universitet Geologisk Institut
Aarhus Universitet Handels og Ingeniørhøjskolen
Aarhus Universitet Handelshøjskolen i Aarhus
Aarhus Universitet Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik
Aarhus Universitet Institut for Filosofi og Idehistorie
Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi
Aarhus Universitet Institut for Fysiologi og Biofysik
Aarhus Universitet Institut for Genetik og Bioteknologi
Aarhus Universitet Institut for Havebrugsproduktion
Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier
Aarhus Universitet Institut for Human Genetik
Aarhus Universitet Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring
Aarhus Universitet Institut for Idræt
Aarhus Universitet Institut for Informations- og Medievidenskab
Aarhus Universitet Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø
Aarhus Universitet Institut for Ledelse
Aarhus Universitet Institut for Marketing og Statistik
Aarhus Universitet Institut for Matematiske Fag
Aarhus Universitet Institut for Medicinsk Biokemi
Aarhus Universitet Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi
Aarhus Universitet Institut for Nordisk Sprog & Litteratur/Nordisk Institut
Aarhus Universitet Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr
Aarhus Universitet Institut for Sprog og Erhvervskommunikation
Aarhus Universitet Institut for Sprog, Litteratur og Kultur
Aarhus Universitet Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet Institut for Storage Ring Facilities
Aarhus Universitet Institut for Videnskabsstudier
Aarhus Universitet Institut for Æstetiske Fag
Aarhus Universitet Institut for Økonomi
Aarhus Universitet Juridisk Institut
Aarhus Universitet Juridisk Institut
Aarhus Universitet Kemisk Institut
Aarhus Universitet Molekylærbiologisk Institut
Aarhus Universitet Odontologisk Institut
Aarhus Universitet Psykologisk Institut
Aarhus Universitet Retsmedicinsk Institut
Aarhus Universitet, Bioinformatics Research Center
Aarhus Universitet, Center for Quantum Geometry af Moduli Spaces
Aarhus Universitet, Center for Science Education
Aarhus Universitet, Institut for Fødevarekvalitet
Aarhus Universitet, The Interdisciplinary Nanosciencence Center
Aarhus Universitets Forskningsfond
Aarhus Universitetshospital Risskov Almenpsykiatrisk Afdeling N
Aarhus Universitetshospital Risskov Almenpsykiatrisk Afdeling S
Aarhus Universitetshospital Risskov Center for Psykiatrisk Forskning
Aarhus Universitetshospital Risskov Center Oligofrenipsykiatri
Aarhus Universitetshospital Risskov De Psykiatriske Specialklinikker
Aarhus Universitetshospital Risskov Gerontopsykiatrisk
Aarhus Universitetshospital Risskov Gerontopsykologisk Center
Aarhus Universitetshospital Risskov Kvalitets- og Udviklingsafdelingen
Aarhus Universitetshospital Risskov Psykiatrisk Videncenter
Aarhus Universitetshospital Risskov Retspsykiatrisk Afdeling R
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.