Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2012-2
<< indholdsfortegnelse  

Emneregister

A

Abonnementsafgift F.1.2

Acontobeløb G.1.6.5.1, N.2.4, Q.1.3.3

Additionsmetoden A.2.1.3

Administration, fast ejendom D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Administrationsydelser D.4.2.3

Administrative bødeforlæg V.4.1

-, fortrydelse V.4.1

Advokater C.1.3, D.11.10, D.11.11, E.3, I.1.3

-, bestyrelseshonorar L.1.1

-, fast ejendom Q.1.2.1

Aerobic D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Afbetalingstillæg G.1.2.5

Afgiftsforhøjelse P.1.4

Afgiftsfri butikker I.1.10, I.1.13

Afgiftsfritagelse, ambassader mv. K.1.2

Afgiftsoplag D.9.3, I.1.11, M.1.1.1

Afgiftsoplag, fraførsel G.8.4

Afgiftspligtige personer C.1.1, K.1.1

Afgrænsning, hobby-erhverv C.1.4.1

Afmeldelse M.6

Afprøvning af varer I.3.2

Afregningsbilag F.1.2, N.2.2.4, N.2.5

Afrunding G.1.1

Afskrivning, acontobeløb G.1.6.5.1

Afslutning af konti N.5.2.4

Afspænding D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Aftagelse af sorte varer og ydelser V.2.10

Aftenskoleundervisning D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Agentprovision G.1.2.4

Agenturer K.1.4

A-indkomst C.1.3, Q.1.4.2.5

Akkord G.1.6.1.2

-, frivillig G.1.6.1.3

Aktiebogsadministration D.11.11

Aktiedividender J.2.1.1

Aktier D.11.11, M.1.5

Aktieselskab C.1.2

-, under stiftelse M.1.1

Aktiver D.6.1

Akvarieudstilling D.11.6

Alkoholholdige drikkevarer I.1.1.3

Almennyttig karakter D.11.2

Almennyttige boligselskaber D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Almennyttige formål D.11.18, D.11.19

Alternativ behandling D.11.1

Amatøridrætsarbejde D.11.18, D.11.19

Amatørsports- og idrætsforening D.11.5

Ambassader K.1.2

Ambulancekørsel D.11.15

Amtskommune D.7

Amtsrådsforeningen D.7

Analyseinstitutter

-, private C.2.3

Andele D.11.11

Andelsbeviser D.11.11

Andelsbolig D.11.4

-, byggeri Q.1.2.5.1

Andelsboligforening D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), Q.1.2.5.1

Anden egentlig sundhedspleje D.11.1

Anden fast ejendom end bygninger

J.2.2.5, Q.1.3.3.1, Q.1.4.5.4, Q.1.5.1

Andre momspligtige personer C.2

Andre varer, midlertidig indførsel

I.3.1.1.2

Angivelse P.1.1

Angivelsesfrister P.1.2

Angivelsesmåde N.4.3

Anlægsaktiver J.1.1.11.

Anlægsarbejder D.4.2.4, Q.1.5.1

Anlægsudgifter, fast ejendom J.2.2.5

Anmeldelse, registrering M.1.1

Anmeldelsesblanket M.1.1

Annonceindtægter D.11.16

Annullering af handel G.1.5

Anpartsselskab C.1.2

-, under stiftelse M.1.1

Anskaffelse, personbil J.3.1.7, J.3.5

Anskaffelse, vare-og lastvogne J.2.4

Ansvar

-, personligt V.2.11

Ansvarsbetingelser V.2.11

Ansvarssubjekt V.2.11

Antenneydelser C.1.4.2

Antikviteter K.1.2, O.1.2, R.3.4, R.4,

Antikviteter, indførsel G.8.2

Arbejdsformidling D.A.5.3.1 Lovgrundlag

Arbejdskraft, levering af E.3

Arbejdsløshedskasser D.11.2

Arbejdstøj, fradrag J.1.1.14

Arbejdsudleje E.3

Arbejdsydelser M.1.4.1

-, på varer, der udføres I.1.2.2

Arkitekter

-, selvstændig virksomhed C.1.3

-, ydelser Q.1.3.3.2

Arrangementets varighed D.11.18

Arrangørens regning D.11.18

-, status D.11.18

Arv, indførsel I.3.2

Asylansøgere M.5.1

Auktion K.1.2

Auktionsholdere C.1.4, N.5.3

Auktionssalg N.2.3.1

Auktionssalær G.1.2.4

Autoriseret medicinalperson D.11.1

Aviser I.1.8, N.5.2.2.2

B

Baccarat D.11.12

Bagatelgrænse J.4.2.4

Baller P.3

Bareboat charter I.1.4

Bankgaranti P.5.2.1

Bankospil D.11.12

Basarer D.11.12

Bedemandsvirksomhed D.11.17

Bedriftssundhedstjeneste D.11.1

Begravelse, indførsel I.3.2

Behandlingshjem D.11.1

Belønninger, indførsel I.3.2

Benzinregninger N.2.3.3

Beregning af omsætning J.2.1.1

-, reguleringsbeløb J.4.2.3

Beregningsregel, brugte personbiler R.5

-, brugte varer R.4

Beskatnings- og fradragstidspunktet F

Beskatningssted E.1

Beskikket forsvarer V.4.5

Beskyttelse af ophavsret I.3.2

Bespisning D.4.2.2, K.1.3

Bestillingskontorer D.11.15

Bestyrelseshonorarer, advokater L.1.1

Betaling, fremmed valuta G.1.1

Betalingsmiddel D.11.11, F.1.3

Betalingsoversigter F.1.2, N.2.3.10

Betalingspligtig person E.3, L

-, hovedregel L.1.1

-, installering og montering L.1.2.2

- omvendt betalingspligt L.1.2

Betalingsregler P.1

Betalingsregnskabet N.5.2.2.1

Betalingsstandsning F.1.2, G.1.6.2

Betalingstidspunkt F.1.3

Betingede rabatter G.1.4

Betingelser, eftergivelse X.1.1

-, henstand X.2.1

Biblioteker D.11.6

Biler D.9, J.3.1.7, J.3.5

Bilforhandlere J.3.5, Q.2.2.2

Bilradio D.2.3

Biludlejere J.3.4, J.3.5, Q.2.2.2

Biludlejning J.3.4, J.3.5, Q.2.2.1

B-indkomst C.1.3

Biograf D.11.6

Biomkostninger G.1.2.2

Bistand til udviklingslandene I.1.2.1

Bistand ved eftersyn T.3.2

Bisættelser D.11.17

Bitransaktioner, fast ejendom J.2.1.1

Bjærgning I.1.4

Blade D.11.13, I.1.2.1

Bladhuse M.1.4.1

Bladkiosk I.1.8

Blandede leverancer D.2.3, G.1.1, N.2.3

Blandet anvendelse, indkøb J.2.1.1

Blandet brug, lokaler J.2.2.4

Blinde I.3.2, M.3.2.2

Blod D.11.1

Blomsterpark D.11.6

Bogføring N.5.2.1.1

-, generelle regler N.5.1.1

-, elektronisk medie N.5.4

Bolig D.4.2.2, D.5.4, J.3.1.2, Q.1.5.1

-, indehaver eller personale J.2.2.2

Boligformål M.5.1

Boligretssager D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Boligselskaber D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), D.11.13

Bondegårdsferie D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Bortfald af eftergivelse X.4

Bortforpagtning D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), Q.1.2.3

Bowlingbaner D.11.5, D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Brancheforeninger C.1.4.2

Brandsikring D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Brevforsendelser D.11.13

Broafgifter, fradrag

-, personmotorkøretøjer Q.2.2.1

-, Storebæltsbroen J.1.1.13

-, Øresundsbroen J.1.1.13

Brugsforeninger D.11.13

Brugsrettigheder D.11.11

Brugte biler N.5.3, R.5, Q.2.3

Brugte varer D.9, D.11.18, N.2.3.1,

N.5.3, R.3.1, R.4, R.4.1.2

-, indsamlinger D.11.18

Brugtmoms R.1

-, individuelle metode R.1, R.4.1

-, periodevise metode R.1, R.4.1

Brønde D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), D.11.9

Bugsering I.1.4

Bundgrænse, registrering M.1 M.3.1

Bureauer D.11.6

Buskørsel D.11.15

Busselskab K.1.3

Busser D.11.15, K.l.l, K.1.3

-, købsmoms J.3.1.7

-, udenlandske S.2

Bustransport E.3

Butikscenter C.1.4.2

Byfester D.11.12

Byggeadministration D.4.2.4, Q. 1.3.2.1

Byggearbejder M.1.4.1, Q.1

Byggemodning D.4.2.4, M.5, Q.1.2.2.1

Byggemoms Q.1

Byggeri D.5, Q.1

-, for egen regning D.5.2, G.2.3, Q.1.2, Q.1.4

-, for fremmed regning Q.1.2, Q.1.3

-, med henblik på salg som led i næring eller erhvervsmæssig udlejning Q.1.4.2.6

-, til eget brug D.4.2.4, D.5.4, Q.1.2, Q.1.4

-, til salg eller udlejning D.5.3, Q.1.2, Q.1.4

Byggevirksomhed D.5, G.2.3, Q.1

Byttehandel D.6.1, G.1.1.4, N.2.3.7, Q.1.3.2.2

Bødeansvar

-, juridiske personer V.2.11

-, objektivt V.2.11

Bødeforelæg, administrative V.3.1

Bødestraf V.2.2

Bøger, blade mv. I.1.2.1

Børnehaver D.4.2.2, D.11.2

Både D.9.1

Bådpladser D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

C

Cafeteriaer D.11.2

Cafeteriavirksomhed D.11.18

Campingpas D.11.10

Campingpladser D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Charter I.1.4

Charterselskab K.1.3

Checks D.11.11

-, falske G.1.6.4

Computerspil D.11.12

Containere I.3.1.1.1

Copy-Dan D.11.4

Cykler D.11.15

-, købsmoms J.3.1.7

D

Dagcentre D.11.2

Daglige kasseopgørelser N.5.3

Danida I.1.2.1

Danmark, momssats H

Danmarks Nationalbank I.1.6

Dans D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Dansk Røde Kors D.11.2

Dansk momsområde B.1

Dataavis I.1.8

Databehandling E.3

Datatipskuponer D.11.12

Debitor, tab G.1.6

-, regulering G.1.6.4

Dekoncentrerede opgaver K

Delebiler C.1.4.2

Delregistrering C.3, M.1.4

Deltagergebyr D.11.5

Delvis betaling F.1.3

Delvis fradragsret J.2

-, opgørelse J.2.1.4

Demonstrationsbåd D.9.1

Demonstrationskøretøjer Q.2.11

Den Europæiske Rumorganisation (ESA)I.1.1.5, K.1.2

Dentalvirksomhed D.11.1

Depositum/indskud D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), G.1.1, G.1.2.3

Destinationsprincippet A.2.1.3

Destrueres under toldkontrol I.3.1.4

Detailhandlere C.1.3

Diplomater K.1.2, I.1.1.5, Q.2.12

-, indførsel I.3.7

Diplomater mv., leverancer til I.1.1.5

Diplomatiske repræsentationer K.1.2

Direktoratet for Vejtransport K.1.3

Dispachør D.11.10

Distriktsblad I.1.8

Dokumentation J.1.2.6, M.1.1, N.5.2.1.2

Dokumenter, indførsel I.3.2

Dommerkendelse ved ransagning V.4.4

Drift

-, personbiler J.3.1.7, Q.2

-, vare- og lastvogne J.2.4, Q.2

Driftsmidler D.6.2, D.6.3, D.11.5.1,

D.A.5.8, D.12, J.1.1.12, K.1.4

-, salg D.2.2

-, til eksport I.1.2.1

Driftsudgifter

-, personbiler J.3, Q.2

-, vare- og lastvogne J.2.4.2, Q.2

Drikkepenge G.1.2.1

Dyrlæge E.3., E.3

Dyrskuer D.11.6

Dødsboer G.1.6.1.1

E

Edb-opbevaring N.6.1.1

-, ydelser D.4.2.3, E.3

Efterbetaling T.4

Efterbetalingsfaktura N.2.2.3

Eftergivelse G.1.6.1.6, X.1

-, bortfald X.4

Eftersyn T.1

-, hos andre T.2

Eftersynsretten, omfang T.1

Egen kantine J.3.2

Egen Kørselsafdeling D.11.16

Egen regning, byggeri D.5, Q.1.2, Q.1.4

Eget forbrug D.4.2.1, G.2.1

Ejendomsmæglere D.11.10, F.1.2, F.1.3

Ejendomsmæglersalær F.1.2, F.1.3

Ejendomsmæglerydelser F.1.2, F.1.3

Ejendomsret D.2.1, D.3.2, F.1.1

Ejerforeninger C.1.4.2, D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Ejerlejlighed D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Ejerlejlighedsforening D.11.4

Eksport N.5.2

-, af driftsmidler I.1.2.1

-, af maskiner I.1.2.1

Eksportmomsordningen M.1.4

Eksportsalg J.4.1.3.3

Eksportvirksomhed M.1.4.1

Elektricitet D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Elektronisk medie N.2.6.1

Elektronisk overførsel N.2.3.11

Elektroniske ydelser E.3.1.11

Emballage G.1.2.2

-, udlån af G.1.2.2

Endelig afgørelse, straf V.4.3

Endelig indførsel I.3.2

Energibesparende foranstaltninger D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Engangsvederlag G.1.1

Engroshandel C.1.3

Enkeltledsafgift A.2.1.1

Enkeltmandsfirma C.1.2

Entréindtægt D.11.5, D.11.18

Entreprisesum F.1.2, Q.1.3.3

Ergoterapeut D.11.1

Erhvervelser D.9, E.4, F.2, G.7, I.2, L.2, O.1.1, Q.2.1

Erhvervelsestidspunktet F.2

Erhvervslejemål M.5.1

Erhvervsmæssig brug K.1.1

-, karakter K.1.3

-, passagerkørsel K.1.1

Erhvervsmæssig udlejning, momspligt ved opførsel mv. med henblik på Q.1.4.2.6

Erhversmæssig udlejning, frivillig registrering for M.5.1

Erindringsskrivelser N.4.4, P.5.1.1

Erklæring M.5.1.1

Erstatninger J.5

-, modtager J.5.1.3

Erstatningsbeløb G.1.1, Q.1.3.2.5

Erstatningskrav D.4.2.1, J.5.1.2.2

ESA K.1.2, I.1.1.5

EU's momsområde B.2

-, 8. momsdirektiv K.1.1

EU-erhvervelser G.7, N.5.2

-, registrering M.2

EU-harmonisering, punktafgiftspligtige varer I.1.1.3

EU-institutioner I.1.1.5

EU-kommissionen I.1.1.5, K.1.2

EU-leverancer N.5.2

Euro G.1.1

EU-vareleverance F.1.5

F

Factoring G.1.6.3

Fagblade D.11.4

Fagmesser D.11.12

Faktura F.1.2

Fakturabestemmelser, brugtmomsordningen, R.4.3

Fakturaindhold N.2.3

Fakturakrav N.2.3, Q.2.2.1

Fakturering i euro N.2.3, N.5.1

Fakturering med moms L.5

Faktureringsbestemmelser N.2

Faktureringspligt N.2.2

Faktureringstidspunktet F.1.2, F.2, N.2.3

Faldskærmsudspring D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Falske checks G.1.6.4

Farmaceutiske produkter I.3.2

Fast ejendom D.2.2, D.4.2.4, D.11.5.1,

D.A.5.8, D.11.9, J.2.1.1, J.2.2,

M.1.4.1, Q.1

-, bortforpagtning M.5

-, definition M.5

-, erhvervsmæssig udlejning M.5.1

-, frivillig registrering M.5, Q.1.2.2.1, Q.1.2.3.1

-, indkøb J.2

-, salg M.5

-, udlejning M.5

-, ydelser E.3

Fast forretningssted E.3, M.1.3

-, ydelser E.3

Fastsatte forskrifter, overtrædelse V.2.7

Fastsættelse af afgiftstilsvar, frist for T.4.3

Fastsættelse af godtgørelse af afgift, frist for T.4.3

Fejlagtig angivelse K.1.6

Feriebolig D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), D.11.16

Feriehjem D.4.2.2

Filial M.1.3

-, overførsel af varer til G.7

Filmforevisning D.11 .6

Finansielle aktiviteter D.11.11,

E.3, K.1.4

Finansieringsselskab D.6.2, G.1.6.3

-, tilbagetagelse J.6.2

Finansieringstillæg G.1.2.5

Finansieringsvirksomhed D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Fiskeri M.1.1, M.1.4.1

Fiskeriret D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Fjernsalg E.2.2.2, N.5.3

Fjernsalg, momsregistrering M.1.3

Fjernsynsudsendelser D.11.6

Fjernsælger

-, udenlandsk M.1.3

Flerledsafgift A.2.1.2

Fly D.9.1, M.1.4.1

-, (bortset fra sportsfly) I.1.2.3

-, købsmoms J.3.1.7

-, levering af varer E.2.3

-, salg af I.1.4

-, udlejning I.1.4

-, udstyr og ydelser til I.1.3

Flygtninge M.5.1

Fly og skibe, proviant I.3.1.2

-, reparationsarbejder mv I.1.5

-, udenrigsfart I.1.3

Flyselskaber K.1.3

Flyttegods I.3.2

Flyttegodtgørelse D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Flyveopvisning D.11.6

Flyveskoler I.1.4

FN I.1.1.5

Fodboldkampe D.11.5.2

Fogedforretning D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

-, forgæves G.1.6.1.4

Fogedsager D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Fond C.1.2, C.1.4

Forbrugsforeningen af 1886 G.1.3.1

Forbrugslandet D.9.2

Fordringer D.11.11

-, overdragne G.1.6.3

Foredragsvirksomhed D.11.7

Foreløbig

-, fastsættelse P.1.4

-, opgørelse J.2.1.1.1

-, prøvelse M.6

Foreninger C.1.2, C.1.4.2, D.11.4,

D.11.18

-, henstand X.3

Foreningsblade D.11.4, D.11.18, I.1.8

Forfaldstidspunktet F.1.2

Forfattervirksomhed D.11.7

Forgæves fogedforretning G.1.6.1.4

Forhandler D.6.2

Forhandlerrettigheder D.6.2

Forkortet momsperiode

-, fritagelse P.5.1.3

Forlystelse D.11.5, D.11.6

Formidler D.11.10, M.1.4.1

Formidling

-, i eget navn D.3.3

-, i fremmed navn D.3.3, I.1.7

-, egen regning D.3.3

-, fremmed regning D.3.3

-, af arbejdskraft D.3.3

-, af ydelser D.3.1, D.3.3

Formidlingshonorar D.3.3

Formidlingsvirksomhed D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Formidlingsydelser D.3.3, E.3, E.3, I.1.7

Formkrav, faktura N.2.1

Forpligtelser til undladelse E.3

Forrentningsbetingelser F.1.3

Forretningsmæssig disposition

-, reel M.1.4.1

Forsendelse E.2.2, G.1.2.2

Forsendelse

-, købers risiko J.5.1.1

-, ringe værdi I.3.2

-, sælgers risiko J.5.1.1

-, transportvirksomhedens

risiko J.5.1.1

Forsendelsesomkostninger, indførsel G.8.1

Forsent afgivet angivelse P.1.4

Forsikring G.1.2.2, K.1.4

Forsikrings- og genforsikringsvirk

somhed D.11.10, K.1.4

Forsikringsagentur D.11.10

Forsikringsmægler D.11.10

Forsikringsomkostninger, indførsel G.8.1

Forsikringsselskaber D.11.10, K.1.4

-, eftersyn T.2.4

Forsikringsvirksomhed D.11.10, K.1.4

Forskningsinstitut

-, statsfinansieret C.2.3

Forskudsvis udbetaling P.8

Forsvar, traktatlige forpligtelser I.3.8

Forsvarerbistand V.4.5

Forsvarsmateriel K.1.2

Forsyningsvirksomheder, offentlige

C.2.2,

Forsæt V.1

Forsætlig overtrædelse V.2.8

Forsæt til afgiftsunddragelse V.3.2

Forsøgsdyr I.3.2

Fortjeneste

-, ulovlig V.2.11

Fortoldningsangivelsen K.1.6

Fortoldningstidspunktet F.3

Fortrydelsesret K.1.6

Forudbetaling F.1.3

Forureningsskader I.1.3

Forvaltning af værdipapirer E.3

Forventede tab, fradrag for G.1.6.2

Forædling F.3

-, aktiv D.10, F.3

-, passiv G.8.3

Forældelse af strafansvar V.5

Fotokopier D.11.6

Fradrag J

-, brugtmoms R.5

-, ikke-konstaterede tab G.1.6.1.7

Fradragsret J

-, byggeri for egen regning Q.1.4.5

-, frivillig registrering M.5.1.1

-, motorkøretøjer Q.2

Fraførsel G.8.4

Fremmed kantine J.3.2

Fremmed valuta N.2.3, N.5.1

-, betaling i G.1.1

Fremskyndet tilbagebetaling P.1.3

Fremstillingsvirksomhed C.1.3

Frihavnen, fraførsel G.8.4

Frilager D.9.3, F.3, I.1.9, M.1.1.2

Frimærker D.11.14, N.5.2.2.2

Fristregler T.4.3

Fritagelse for registrering M.3

Fritagelser D.11

Fritagelsesattest I.1.1.5

Fritidshjem D.4.2.2

-, købsmoms J.3.1.4

Frivillig registrering D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), M.5

-, akkord G.1.6.1.3

-, ordning, brugtmoms R.1

-, sikkerhedsstillelse P.5.1.6

Fuld fradragsret J.1.1

Fusion G.1.6.4

Fysioterapeuter D.11.1

Fysioterapi D.11.1

Fysiske personer, henstand X.3

Fællesantenneforeninger D.11.4

Fællesregistrering C.3, L.7, M.1.5

Fællesskabsforsendelse D.10, K.1.1

Færdselsstyrelsen K.1.3

Færgebilletter G.1.1, Q.2.2.1

Færgeoverfart D.11.15

Færger, købsmoms J.3.1.7

Førstedagskuverter D.11.13

Førstegangssalg, kunstværker M.3.2

G

Galopløb D.11.5

Garagepladser D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Garantibeløb G.1.1 Q.1.3.3.3

Garantier G.1.1

Garantiforpligtelser D.11.10

Garantireparation D.2.4

Garantistillelse D.11.11

Gas D.2.2, D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Gaveforsendelser I.1.2.1

Gaver D.2.4, D.4.2.1, D.4.2.2, D.11.5,

D.11.12, K.1.3

Gebyr D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), D.11.11, D.11.12, N.4.4,

P.5.1.7

-, for sen betaling G.1.2.2

Genbrugsbutikker D.11.19

Generel forbrugsbeskatning A.2

Generel straffebestemmelse V.2.1

Genforsikringskontrakter K.1.4

Gennemsnitsvederlaget S.2.2

Genoptagelse T.4.3

Gentagelsesvirkning V.4.3

Gevinst for øje D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Giroindbetalingskort F.1.2

Global Refund DK A/S I.1.2.1.1

Goder

-, immaterielle C.1.4

-, materielle C.1.4

Godsregistrering K.1.6

Godtgørelse K, K.1.3, K.1.5

-, erhvervsmæssig brug K.1

-, indførsel uden for EU K.1.6

Godtgørelsesordning I.1.2.1.1, K.1.2, K.1.3

Golfbane M.5.1

Golfklub M.5.1

Golfudstyr D.11.5

Goodwill D.6.2

Gravning af grav D.11.17

Gravsted D.11.17

Grov uagtsomhed V.1, V.3.2

Grundejerforening D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Grundstødning I.1.3

Grænsenummerplader I.1.2.1

Grænseoverskridende ydelser E.3

Grænsepladebiler Q.2.13

Guld D.11.21, I.1.6

Gymnastik D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Gældsbreve D.11.11

Gældssanering G.1.6.1.6

Gæstgiverier D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

H

Halmfyringsanlæg J.2.2.3

Handicappede I.3.2

Hangarafgifter I.1.3

Harmoniserede punktafgifter I.1.1.3

Hegn D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), Q.1.2.2

Heilpraktikere D.11.1

Helcharter I.1.4

Henstand G.1.6.1.6, X.2

-, klage X.5

Herberger D.11.2

Herværende repræsentant M.1.3, N.2.3.5

N.2.3

Historisk baggrund A.1

Hjemmehjælp

-, varig C.2.3

Hjemmehjælpsydelser D.11.2

Hjemmeservice G.1.1.1.2

Hobbyvirksomhed C.1.4.1

Hospitalsbehandling D.11.1

Hotel - og restaurationsregninger K.1.2

Hotel- og restaurationsydelser

D.4.2.2, J.3.2, Y.2.3

Hoteller D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), D.11.16

Hotelophold D.4.2.1, J.3.1.6, K.1.3

Hovedvirksomhed M.1.4.1

Humanitære organisationer K, K.1.5

Husleje M.5.1

Hyrevognskørsel D.11.15

Hædersbevisning I.3.2

Hæftelse, oplag I.1.11

-, betalingspligtige personer L.6

Håndværksarbejde D.4.2.4

Hårde hvidevarer D.2.3

I

IAPSO I.1.2.1

Idrætsarrangement D.11.5.2

Idrætsforening D.11.5, M.5.1

Igangværende byggearbejder F.1.2

Ikke-konstaterede tab, fradrag G.1.6.1.7

Ikrafttrædelsesbestemmelser Y.1

IMF I.1.1.5

Immaterielle aktiver D.6.2

-, goder C.1.4

-, rettigheder C.1.4, D.2.3

-, overdragelser af rettigheder

E.3

Import I.3, L.4

Importafgifter D.8

Importmoms D.10, F.3, G.8, J.1.2.3, K.1.6, O,

P.4, R.2, R.4.1.1

Importvirksomheder P.5.1.2

Impressarioer D.11.6

Incommingbureauer D.11.16

Indbetalingskort F.1.2, N.2.3.8

Indenrigspersonbefordring K.1.3

Indførsel D.10, F, F.3, G.8.1, I.3, K,

K.1.l, K.1.2, P.4

-, almen interesse I.3.2

-, arv I.3.2

-, begravelse I.3.2

-, dokumenter I.3.2

-, forsendelsesomkostninger G.8.1

-, forsikringsomkostninger G.8.1

-, handelsmæssig aktivitet I.3.2

-, midlertidig D.10

-, motorkøretøjer I.3.2

-, personlig karakter I.3.2

-, varer til andet EU-land I.3.4

-, varer til afprøvning I.3.2

-, varer til brug for statsoverhoveder I.3.2

-, varer til brug ved transport I.3.2

-, ydelser I.3.6

-, ægteskab I.3.2

Indgående afgift N.5.2, O.1.2

Individuelle købs-/salgspriser R.4.1

Indkøb, blandet anvendelse J.2

-, delvis privat J.2.1.2

-, fast ejendom J.2.2

-, visse tilkørselsveje J.2.3

Indkøbsforeninger G.1.6.4

Indre marked I.l.l, I.3.2.1

-, andre varer I.3.2.1

-, transportmidler I.3.2.1

Indsamling D.11.18

Indskud F.1.3, G.1.2.3

Informationsvirksomhed D.11.16

Ingen fradragsret J.3

Inkassovirksomhed D.11.11, G.1.6.1.7

Inseminør E.3.4.3

Insolvenserklæring G.1.6.1.4

Installation N.2.3.6, N.5.3

Installationsarbejde D.9

-, skibe og fly I.1.5

Installering E.2.2.1, L.1.2.2

Instrumenter I.3.2

Interesseforbundne parter G.3

Interessentskab C.1.2

Intern

-, handel M.1.5

-, omsætning M.1.5

Internationale organisationer I.1.1.5, K.1.2

Internationalt kontrolsamarbejde T.5

Investeringsfonde D.11.11

Investeringsforeninger D.11.11

Investeringsgoder D.6.3, I.3.2, J.4,

K.1.4, N.5.2.1.3, Q.2.10, Y.2.4

-, regulering af M.5.1.2

-, salg J.2.1.1, J.4.1.3.3

-, ændret anvendelse J.4.1.3.1, J.4.1.3.2

Investeringsgodebegrebet J.4.1.2

INZO-dommen C.1.4, M.6

J

Jagtret D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Journaler N.5.1

Journalistvirksomhed D.11.7

Jubilæumsplatter D.11.18

Judosport D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Julekort D.11.18

Julemærker D.11.18

Juleplatter D.11.18

Juridiske og fysiske personer C.1.2

Juridiske personer M.2, V.2.11,

-, henstand X.3

K

Kalkuleret salgspris D.8

Kantiner G.1.1.3, G.3, M.3.2.1

-, egen J.3.2

-, fremmed J.3.2

Kapsejlads D.9.1

Karruseller D.11.6

Kassedifferencer D.2.4

Kassekladde N.5.3

Kassekredit D.11.11

Kasseregnskabet N.5.2.2.1

Kassestrimler N.5.1

Kataloger D.11.6

Katastroferamte I.3.2

Kiosker D.11.2

Kioskvirksomhed D.11.18

Kirkeligt arbejde D.11.18

Kirker D.11.19

Kiropraktik D.11.1

Kladder N.5.1

Klargøring af fly I.1.5

Knallerter, købsmoms, J.3.1.7

Koda D.11.4

Kommissionsaftaler D.2.1, D.3.1

Kommissionshandel F.1.4

Kommunalt værk C.2.2

Kommune D.7

Kommunernes Landsforening D.7

Komponistvirksomhed D.11.7

Koncernforbundne selskaber

-, fællesregistrering M.1.5

Koncerter D.11.6

Konkurrencefordrejning D.11.20

Konkurrenceforvridning C.1.4.2

Konkurrenceklausuler E.3

Konkurs- og dødsboer, forventede tab G.1.6.2

Konkursboer G.1.6.1.1

-, fortsat drift af G.1.6.4

Konnossementer D.11.11

Konsignation F.1.4

Konsortiebyggeri G.1.6.4

Konstaterede tab, fradrag G.1.6.1

Konsulenter C.1.3

Konsulentvirksomhed D.11.10

Konsulentydelser D.11.1

Konsulære repræsentationer K.1.2

Kontaktlinser D.11.1

Kontingent C.1.4.2

Kontingentafgiftsoplag I.1.12

Konto for EU-erhvervelser N.5.2

-, EU-leverancer N.5.2

Kontogebyrer, stormagasiner G.1.2.5

Kontokurantkonti D.11.11

Kontoringe G.1.6.4

Kontoudtog D.11.11

Kontrakter D.3.2

-, tidsbegrænsede D.3.2

Kontrol- og regnskabsbestemmelser K.1.3, K.1.4

Kontrolbestemmelser T

Kontroleftersyn T.1

Kosmetiske operationer D.11.1

Kost D.4.2.2, J.3.1.1

-, virksomhedens indehaver J.3.1.1

Kostpris G.3

Kreditbegrænsning P.5.1

Kreditgarantier D.11.11

Kreditkort D.11.11, N.2.3.9

-, gebyr G.1.3.2

-, provision af G.1.2.4

Kreditkøbsaftaler D.11.11, G.1.2.5, J.2.1.1

Kreditkøbstillæg G.1.2.5

Kreditimetoden A.2.1.3

Kreditnota N.2.1, N.2.2.3, N.2.3.12

Kulturelle aktiviteter D.11.6

Kulturelt materiale I.3.2

Kunder, eftersyn T.2.2

Kunst og kultur, leveringssted E.3

Kunstflyvning I.1.4

Kunstgenstande M.3.2.3, O.1.2, R.3.2,

R.4, R.4.1.1,

-, indførsel G.8.2

Kunstnere M.3.2.3

-, salg af egne værker G.6

Kunstneres salg D.11.7

Kunstskøjteløb D.11.6

Kunstværker I.3.2

-, førstegangssalg M.3.2.3

Kurcenter D.11.1

Kursavancer J.2.1.1

Kurser D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Kursfastsættelse, pantebreve G.1.6.5

Kursuslokaler D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Kursusvirksomhed D.4.2.2, D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

-, erhvervsmæssig J.3.3

Kvalitetskontrol, lægemidler I.3.2

Køb af ydelser fra udlandet E.3

-, andre EU-lande N.5.2.3

-, fra EU-lande J.1.2.4

-, fra private N.2.3.1

-, uden for EU J.1.2.4

Købekontrakter D.3.2, D.11.11, N.2.3

Københavns Frihavn D.9.3, F.3, I.1.9,

M.1.1.2

Købsmoms J.1.2, K.1.6, N.5.2.1, O.1.2, Q.1.4.5

Købsmomskonto N.5.2

Køreskoler J.3.5, Q.2.2.2

Køreundervisning D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Køreteknisk anlæg D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Kørsel J.2.4.1, Q.2.4.2

L

Ladningskontrol I.1.3

Lagerleje D.9.3

Lageropgørelse N.6, N.6.2

Landbrug M.1.1, M.1.4.1

Landbrug/fiskeri N.4.2.1

Landbrugsvarer, indførsel G.8.1

Last- og varevogne J.2.4

Lastning, ydelser E.3

Leasing, personbiler E.3, J.3.4, N.2.3

Leasingselskab D.6.2

Legemsøvelser D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Leje, vare- og lastvogne J.2.4, J.2.4.3

Lejeforhold D.3.2

Lejeforhøjelser D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Lejekontrakter D.3.2. D.11.11

Lejemål M.5.1.2

Lejlighedsvis kørsel S.2.3.4

-, registrering P.3

Leverancer F, I.l, M.l, O.1.1

-, reelle M.1.4.1

-, til EU-lande I.1.1

-, uden for EU I.1.2

Leverandører, brugtmoms R.2

-, eftersyn T.2.1

Levering D.2.1

-, af kost D.11.2

-, af varer E.2

-, af ydelser E.3

Leveringssted E

-, erhvervelse E.4

-, fast ejendom Q.1.2.1

-, fly E.2.3

-, skib E.2.3

-, tog E.2.3

-, udlejning af motorkøretøjer Q.2.9

-, varer E.2

-, ydelser E.3

Leveringstidspunktet F11, F.1.2, F1.4,

F.1.5, J.1.2, Q.1.3.3, Q.1.4.4

Liberale erhverv C.1.3

Licensrettigheder D.2.3, E.3

Ligestilling med indenlandsk salg I.3.3

Likvidation, frivillig C.1.6.1.3

Likvidationsakkord C.1.6.1.2

Listesystemet I.2, N.4

Lodsning, ydelser E.3

Lodsedler D.11.12

Lokalaviser i.1.8

Lokaler, blandet brug J.2.2.4

-, ikke virksomheden J.2.2.2

-, udlejning J.2.2.2

Loppemarkeder D.11.12, D.11.16

Lotterier D.11.12

Lotto D.11.12

Luftfartsselskab K.1.3

Luftfragtaftaler I.1.2.3

Luftgynger D.11.6

Lufthavnsvirksomhed I.1.3

Lydavis I.1.8

Lykkehjul D.11.6, D.11.12

Lysskilte D.11.15

Lystfartøjer I.1.2.1, I.1.2.2, I.1.3, I.1.4,

M.1.4.1

-, definition I.1.4

-, uden for EU I.1.2.1

Læger C.1.2, C.1.3

Lægevirksomhed D.11

Løbende driftsudgifter J.1.1.13

-, leverancer N.2.3.8

Lønindholdelse P.2.2

Lønmodtagere C.1.3

Løsøregenstande D.11.5.1, D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Lån D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Låne- eller opsparingsforhold F.1.3

Lånedokumentet F.1.3

Långivning D.11.11

M

Mandskabsvogne, købsmoms J.3.1.7

Markedsordninger G.8.1

Marketenderier G.1.1.3, G.3

Maskiner D.6.2, D.6.3

-, til eksport I.1.2.1

Materielle goder C.1.4

Medarbejderaktier M.1.5

Medarbejdertelefoner J.2.3.

Medlemsrabatter G.1.3.1

Medvirken til momssvig V.2.10

Mellemhandler I.2

Merværdiafgiftsprincippet A.5.1

Midlertidig anvendelse D.8

-, brug af maskiner mv. til eksport I.1.2.1

-, indførsel D.8, I.3.1.1

-, indførsel, fraførsel G.8.4

Midlertidig overførsel D.8, I.1.1.4

-, udstillinger P.3

Mineralolier I.1.1.3

Misbrugere D.11.1

Mobile bygninger D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Modermælkserstatning S.1

Modernisering D.4.2.4, D.5.3.1,

D.5.4.1, D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), Q.1.4.2.3

Moderselskab M.1.5

Modregning D.2.4, P.7

Modtagerlandet F.1.5

Momsafregning, udenlandske busser

S.2

Momsangivelse

-, urigtig V.2.1

Momsbekendtgørelsen K, K.1.1

Momsbeløbet K.1.6

Momsens indførsel A.4

Momsens neutralitet A.3.2

Momsforhøjelse P.1.4

Momsfradrag K.1.4

Momsfri foreninger C.1.4.2, D.11.4

Momsfrihed K.1.6

-, endelig indførsel I.3.2

Momsfritagelser I

-, motorkøretøjer Q.2.1

-, NATO I.1.14

-, varer I.1.1.1

Momsgodtgørelse K, K.1.4, K.1.6, M.1.4.1

Momsgrundlaget G

-, blandede leverancer G.1.1

-, brugtmoms R.4, R.4.1.1, R.4.1.2, R.4.2

-, byggevirksomhed D.5.5, G.2.3, Q.1.3.2, Q.1.4.3

-, byttehandel G.1.1.4, Q.1.3.2.2

-, genindførsel G.8.3

-, interesseforbundne parter G.3

-, kantiner G.1.1.3, G.3

-, kostpris G.3

-, motorkøretøjer Q.2

-, omfanget G.1.2

-, udtagning G.2.1

Momshæleri V.2.6

Momsområder B

Momsperiode F

-, ændring P.1.2.4

Momspligtens indtræden F

Momspligtige

-, foreninger C.1.4.2

-, personer C.l, C.1.1, Q.1.2.6, Q.1.4.2.1

-, personer, andre C.2

-, transaktioner D.1, Q.1.2.4

-, ydelser D.2.3

Momsregistrering M, Q.1.2.7

Momssats H

Momssystemet generelt A.5

Momstilsvaret K.1.1, O

Momsudbetaling

-, forskudsvis M.1.4.1

Momsunddragelse V.2.1

Montering E.2.2.1, L.1.2.2, N.2.3.6, N.5.3

Monteringsarbejde D.9

Moratorium G.1.6.1.2

Moteller D.11.16

Motorbåd D.9.1

Motorcykler D.11.15

Motorkøretøjer D.4.2.2, D.9.1, I.3.2

-, flyttegods I.3.2

-, uden for EU I.1.2.1

Motorløb D.11.5.2

Motorsvæveplaner I.1.4

Museer D.11.6

Museumskort D.11.6

Musikere D.11.7

Mælk D.11.1

Mødelokaler D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Mønter D.11.11

Målerpasning D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

N

NATO, forsvar I.3.8

-, personel, indførsel I.3.7

-, infrastrukturprogrammer K.1.2

-, momsfritagelse I.1.14

-, styrker K.1.2

Naturalaflønning D.4.2.2, J.3.1.3

Naturalier D.2.4

Nedrivning af bygninger, fradrag J.1.1.11

Negativ moms, tilbagebetaling M.6

Negativt afgiftstilsvar P.7

Normalbøder V.3.2

Normalværdi G.2.3, G.3

Nul-sats I.

Nummerering N.2.3

Nummerplader

-, udlæg for G.1.3.2

Nybyggeri D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Nye motorkøretøjer

-, erhvervelse Q.2.6

-, salg Q.2.6

Nye transportmidler D.9.1, I.1.1.2,

N.3, V.2.4

Nyregistrerede virksomheder P.1.2.3

Nægtelse af registrering P.5.3

Næring, momspligt ved opførsel mv. med henblik på salg som led i Q.1.4.2.6

Nødvendigt udstyr, fly og skibe I.1.3

O

Objektive kriterier P.5.1.4.1

Objektivt bødeansvar V.2.11

Obligationer D.2.2, P.5.2.1

OECD I.1.1.5

Offentlige

-, baller P.3

-, forsyningsvirksomheder D.7,

C.2.2

-, indsamlinger D.11.18

-, institutioner D.7, D.11.2, Q.1.4.2

-, institutioner, andre C.2.3

-, spildevandsanlæg C.2.2

Offentlig transport C.2.2

Officerer, udenlandske K.1.2

Officielle publikationer I.3.2

Olieleverancer F.1.3

Olieselskaber F.1.3

Ombygning D.5.3.1, D.5.4.1, D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), Q.1.4.2.3

-, lystfartøj I.1.2.2

Ombytning G.1.5

Omdannelse G.8.3

Omfakturering V.2.9

Omladning, ydelser E.3.7

Omprioritering D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Omsætningsfordelingen K.1.4

Omvendt betalingspligt L.1.2

Opbevaring, fakturakopi N.2.6

Opbevaringsbokse D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Opbevaringspligt N.6.1

Opbevaringssted N.6.1

Opførelse D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

-, bygninger J.2.2.1, Q.1.4.2.2

-, fast ejendom D.5.3, D.5.4, M.5.2, Q.1.4.2.2

Opgørelse, momstilsvaret O

-, tab G.1.6.5

Ophavsrettigheder D.2.3

Opholds- og standpladsafgifter I.1.3

Oplagte varer F.3, I.1.9, M.1.1.2

Oplysninger

-, fortielse af V.1

-, urigtige V.1

-, vildledende V.1

Oplysningspligt T.3.1

Oplysningsmateriale til turistformål I.3.2

Oplæggelse I.1.9

Oprettelse af oplag I.1.11

Oprettelsesafgifter G.1.2.3

Opsparingsøjemed F.1.3

Optiker D.11.1

Opvisningskamp D.11.5.2

Ordener, indførsel I.3.2

Ordensforskrift M.1.2

Organer D.11.1

Organisationer, internationale K.1.2

Organisationers udlejning D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Originalfakturaer K.1.1

Overdragelse D.2.1, D.6.2

-, driftsmidler J.4.1.3.5

-, reguleringsforpligtelse J.4.1.4.1

-, rettigheder E.3

-, varer D.3.1

-, varelager N.2.3.13

-, vederlagsfrit D.4.2

-, virksomhed D.6.2, G.1.6.3

Overførsel af varer D.8, D.9.2, F.1.5, N.5.2.3

Overførsler I.1.1.4

Overgangsbestemmelser i.3.2.1, Y.1

Overgangsregler I.3.2.1

Overnatning D.4.2.2

Overpris D.11.14

Overskuddets anvendelse D.11.18

Overskydende moms P.8

Oversættelse D.11.7

Overtrædelse af lovforpligtelsen V.2.2

-, fastsatte forskrifter V.2.7

-, forsætlig V.2.8

-, forsøg V.3.2

-, gentagelse V.3.2

-, medvirken V.3.2

-, ordensforskrifter V.3.2

P

Pakkearrangernenter D.11.16

Pakker D.11.13

Pakkerejser D.11.6

Paller I.3.1.1.1

Pantebreve D.11.11

-, kursfastsætttelse G.1.6.5

Panthaverdeklarationer G.1.2.5

Parkeringsafgift D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), G.1.1

Parkeringspladser D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Parthaver D.7

Passagerkørsel D.11.15

Passiv kapitalanbringelse J.2.1.1

Patenter, udlæg G.1.3.2

Patentrettigheder D.2.3, E.3

PBS-betalingsoversigt F.1.2, N.2.3.10

PC, køb og videresalg C.2.3

Pengeinstitutter D.11.11, K.1.4,

M.1.5

-, eftersyn T.2.3

Pensionskasser D.11.10, D.11.11

Periodens momstilsvar O

Periodevise opgørelsesmetoder R.4.2

Periodiske posteringer N.5.1

Personale, udtagning D.4.2

Personaleudgifter J.1.1.14

Personer

-, juridiske C.1.1

-, fysiske C.1.1

Personbefordring D.11.15

Personbiler D.11.15, J.3.1.7, K.1.3

-, brugte R.5

Personlig indsats C.1.4.1

Personlige ejendele, indførsel I.3.2

Personlige forhold, strafnedsættelse V.3.3

Pilotuddannelse D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Plejehjem G.1.1

-, minibus D.2.4., D.6.1

Plejehjemsydelser C.2.3, D.11.2

Plejeservice D.11.1

Politi, samarbejde T.3.2

Portoudgifter

-, udlæg for G.1.3.2

Postadresse M.1.3

Postbokse D.11.13

Postkassetømning D.11.13

Postordre

-, udlæg for portoudgifter G.1.3.2

Postydelser D.11.13

Prisafslag G.1.4

Prisangivelse N.2.3

Privat anvendelse J.2.1.2

-, indkøb J.2

Privat brug D.4.2, D.4.2.1, D.4.2.3

Privat salg af transportmiddel C.2.1

Privatbaner D.11.13

Private K.1.6

-, effekter C.1.4

-, formål C.1.4.1

-, køb og salg D.9

Processuelle regler V.4

Produktionsrettigheder D.6.2

Produktionsskoler D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Professionelle idrætsudøvere D.11.5.2

Projektering D.4.2.4, D.5, Q.1

Projekteringsarbejde D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Proviant I.1.3, I.1.10, I.3.1.2

Provision D.11.10, D.11.12,

D.11.16, G.1.2.2, G.1.2.4

Provianteringsvirksomhed I.1.10

Præmieindtægter K.1.4

Psykologer D.11.1

Psykoterapi D.11.1

Punktafgifter F.1.5, G.1.6.5.2, I.1.1.3

Punktafgiftsfritagelsesattest I.1.1.5

Punktafgiftspligtige varer F.1.5, M.1.3, M.2

Påbud, undladelse V.2.5

Pålæg om sikkerhedsstillelse P.6

R

Rabatter G.1.3.1

-, betingede G.1.4

-, ubetingede G.1.3.1

Radio- tvspredningstjenester E.3.1.10

Ransagning T.3.2, V.4.4

Ratebeløb N.2.4, Q.1.3.3

Reagensmidler 1.3.2

Realkreditinstitutter D.11.11

Registrering M

-, byggeri Q.1.2.7, Q.1.4.6

-, EU-erhvervelser M.2

-, med tilbagevirkende kraft M.5.4

-, valgfri M.2

Registreringsafgift G.1.2.1

Registreringsanmeldelse M.1.1

Registreringsansøgning M.5.4

Registreringsbevis M.1.1

Registreringsgrænse M.1.1

Registreringsmeddelelse D.6.2

Registreringsnummer N.2.3.4

Registreringspligt i EU-lande E.2.2.2

Registreringspligtig virksomhed K.1.1

Registreringstidspunkt M.5.4

Regnskab K.1.3

-, oplag I.1.11

-, særskilt M.1.4

Regnskabsbestemmelser N.5, R.4.3

-, byggeri for egen regning Q.1.4.7

Regulering K.1.6

-, debitors moms G.1.6.4

-, af købsmoms M.5.1.2

Reguleringsbeløb, eksempel J.4.2.3

Reguleringsforpligtelse M.5.2, N.6.1, Q.1.2.8, Y.2.8

-, overdragelse J.4.1.4.1

Reguleringsperiode J.4.2.1

Reguleringssituationer J.4.1.3

Rejsebureau D.3.3, D.11.10, D.11.16

Rejsebureauvirksomhed D.11.16

Rejsecharter I.1.4

Rejsegods I.1.2.1.1

Rejseklubber D.11.16

Reklame D.2.4, D.4.2.1, D.11.5.2, G.1.1.4,

Reklameindtægter D.11.5

Reklameplads D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Reklametryksager I.3.2

Reklameudgifter J.1.1.15

Reklameydelser C.1.4.2, D.11.18,

E.3.1.2

Remburser D.11.11

Rengøring C.2.3, D.11.2

Rengøringsarbejde D.7

Renovation C.2.2

Rentabilitet C.1.4.1

Renteindtægter J.2.1.1

Renter G.1.3.3, G.1.6.5.1, J.2.1.1, P.2.2,

T.4.4

Rentetillæg G.1.2.5

Reparation D.4.2.4, D.5.1, D 5.2.2,

D.5.3.3, D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), Q.1

-, vedligeholdelse af bygninger J.2.2.3

Reparationsarbejde D.8, E.3, I.1.1.4

-, fast ejendom D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), Q.1.4.2.4

-, lystfartøj I.1.2.2

-, skibe og fly I.1.5

Reparationsudgifter

-, fast ejendom J.2.2.5

-, vare- og lastvogne J.2.4.2

Repræsentant M.1.3

Repræsentation D.4.2.2, D.4.2.1, K.1.3

-, købsmoms J.3.1.5

Restancegebyr D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Restanceinddrivelse Y.2.5

Restaurationsydelser D.4.2.2, K.1.3

-, købsmoms J.3.1.5

Retsplejeloven V.4.2

Retssager D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), E.3

Rettidig betaling P.l

Returnering K.1.6

Returvarer G.1.5, I.3.1.3

Revisorer C.1.3, D.11.11, E.3.1.3

Revisorfejl V.3.3

Revyforestilling D.11.6

Ringe værdi I.3.2

Roulette D.11.12

Royalty D.2.3, E.3.1.1, G.1.1

Rustvogn Q.2.14

Rutekørsel K.1.3

-, til udlandet K.1.3

Råderet D.2.1, F.l.l.

Rådets direktiv nr. 91/680/EØF af

16.12.1991, I.1.1

Rådets forordning (EF) nr. 31/96 af

10. januar 1996 I.1.1.5

Rådgivere C.1.3

Rådgiverfejl V.3.3

Rådgivning D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Rådgivningsvirksomhed E.3.1.3

Rådgivningsydelser E.3.1.3, M.1.4.1

Råvarer I.1.11

S

Sagkyndig vurdering E.3

Salg, aktiver D.6.1

-, andre EU-lande N.2.3.4

-, driftsmidler D.2.2, D.12, J.2.1.1

-, fast ejendom J.2.1.1, J.4.1.3.4

-, af husdyr D.6.2

-, indenfor EU, brugtmoms R.4.1.1

-, lande uden for EU, brugtmoms R.4.1.2

-, luftfartøjer I.1.4

-, ydelser, udlandet E.3

-, velgørende D.11.18

-, private N.2.2.1

-, skibe I.1.4

Salgsmoms N.5.2.2, O.1.1

Salgsmomskonto N.5.2

Samarbejde med andre myndigheder T.3

Samhandel mellem EU-lande I.1.1

Samler C.1.4.1

Samlerobjekter D.11.11, I.3.2, O.1.2,

M.3.3, R, R.3.3, R.4, R.4.1.1

-, indførsel G.8.2

Samlet køb og salg R.4.2

Sanktioner V.3

-, generelt V.3.1

-, bundgrænse v.3.1

-, formodningsregel V.3.1

Sejlbåd D.9.1

Sektorisk opdeling J.2.1.3

Sekundærbolig, indførsel I.3.2

Selskaber

-, beskeden kapital P.5.2.3

-, henstand X.3

Selskabslokaler D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Selvanmeldelse V.3.3

Selvejende institutioner D.11.2

Selvstændig

-, erhvervsdrivende C.1.3

-, økonomisk virksomhed C.1.3

Seperate regnskaber R.4.3.2

Servicecentre D.3.3

Sikkerhedsstillelse D.11.11, G.l.l, G.1.2.3,

I.3.1.1.2., J.4.1.4.2, M.1.2,

P.5.2, Y.2.1, Y.2.7

-, manglende V.2.8

Simpel uagtsomhed V.1

Skadelidte virksomheders indkøb J.5.1.2.1

Skader J.5

-, registrerede virksomheder

J.5.1.2.3

-, udbedret af virksomheden selv J.5.1.2.2

Skadesadministration D.11.10

Skadesløserklæringer D.11.11

Skatteforvaltningerne, bistand T.3.3

Skattestyrelsesloven T.4.3

Skatteregnskab D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Skibe M.1.4.1

-, levering af varer E.2.3

-, losning og lastning I.1.3

-, salg af I.1.4

-, udenrigsfart I.1.3

-, udlejning I.1.4

Skibe og fly, proviant I.1.10, I.3.1.2

-, reparationsarbejde mv. I.1.5

Skibsmæglere I.1.2.3

Skibsværft I.1.5, M.1.4.1

Skiftende arbejdssteder J.2.4.1

Skolemateriale, indførsel I.3.2

Skolemælksordning G.1.4

Skrabespil D.11.12

Skønnets udøvelse J.2.1.2.1

Skønsmæssig ansættelse K.1.6, T.4.2

-, fradragsret J.2.1.2

Slutseddel F.1.2, N.2.3

Social

-, bistand C.2.3, D.11.2

-, forsorg C.2.3, D.11.2

Software D.2.3

Solidarisk hæftelse L.6, M.l.l, M.1.3,

M.1.5

Sommerfester D.11.16

Sommerhuse D.4.2.2, D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), D.11.16

-, købsmoms J.3.1.4

Sommerhusudlejning D.3.3

Specielle ydelser, leveringssted E.3

Speditører, udlæg G.1.3.2

Spil D.11.12

Spildevandsanlæg, offentlige C.2.2

Spilleautomater D.11.12

Spillekasinoer D.11.12

Spillemærker D.11.12

Spillende trænere D.11.5.2

Sponsorbidrag D.11.5.2, D.11.16

Sponsorindtægter D.11.5.2

Sportsaktiviteter D.11.5

Sportsanlæg D.11.5

Sportsarrangement D.11.5.2

Sportsfaciliteter D.11.5.1

Sportsfly I.1.4, M.1.4.1

Stadepladsafgift D.11.15

Stadepladser D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Stadionanlæg M.5.1

Staldplads D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Standardsatser G.3

Standardsoftware D.2.3

Standplads D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Startafgifter I.1.3

Statsoverhoved I.3.2

Stempelafgifter, udlæg G.1.3.2

Stempelmærker I.3.2

Storebæltsbroen N.2.3.3

Strafbarhedsbetingelser V.1

Straf, generelt V.2.1

Straffebestemmelser V

Strafnedsættelsesgrunde V.3.3

-, generelt V.3.3

-, selvanmeldelse V.3.3

-, rådgiverfejl V.3.3

-, revisorfejl V.3.3

-, personlige forhold V.3.3

Streamers D.11.15

Styrketræning D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Subtraktionsmetoden A.2.1.3

Succession D.6.2

Summariske posteringer N.5.1

Sundhedssektoren D.11.1

Supplerende regler, busser S.2.3

Svig M.6

Svæveplaner I.1.4

Sygesikringsordning D.11.1

Symbolske priser D.11.2

Syn og skøn U.4

-, udlæg G.1.3.2

Synsprøver D.11.1

Sælgers tilbagetagelse J.6.1

Særlige afregningsregler P.9

-, fakturaer, brugte varer R.4.3.1

-, konti N.5.2

-, turistordninger I.1.2.1.1

Særordning, elektroniske ydelser U

Særregler, regnskab N.5.3

Særskilt betaling G.1.2.2

Særskilt regnskab M.1.4

T

Tab på debitorer G.1.6

-, mindre fordringer G.1.6.1.7

-, opgørelse af G.1.6.5

-, punktafgifter G.1.6.5.2

Tab, overdragne fordringer, fradrag G.1.6.3

Taksation D.11.10

Tandlæger C.1.2

Tandlæge- og dentalvirksomhed D.11.1

Tax- Free International/Eurocard Denmark

I.1.2.1.1

Taxasammenslutninger D.11.15

Teaterforestillinger D.11.6

Teknisk bistand D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Telefoner J.2, J.2.3

Telekommunikationsydelser E.3.5, E.3.1.9

Telekort F.1.3

Teleselskaber F.1.3

Teleydelser E.3.1.9

-, udlæg for G.1.3.2

Terapeutiske stoffer fra mennesker

I.3.2

Tidsbegrænsede kontrakter D.3.2

Tidscharter I.1.4

Tidsmæssige krav, registrering M.1.2

Tidsskrifter D.11.13

Tilbagebetaling G.1.5, K.1.l, K.1.6,

-, negativ moms M.6

-, transportmidler N.3.2

Tilbagekøb G.1.5

Tilbageregulering D.6.2

Tilkørselsveje J.2, J.2.3

Tilpasning G.8.3

Tilsidesættelse af vilkår V.2.3

Tilskud D.2.4, G.1.1.1, G.1.1.2,

J.2.1.1, M.5.1

-, momsfrie G.1.1.1.1

-, momspligtige G.1.1.1.2

-, tilskud i øvrigt G.1.1.2

Tilslutningsafgifter G.1.2.3

-, vandværk G.1.2.3

Time-share D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Tipning D.11.12

Tipsforhandlere D.11.12

Tjenesteforhold C.1.3

Tjenesteydelser D.2.3, K.1.2

Tobaksvarer I.1.1.3

Tog, levering af varer E.2.3

Told G.1.2.1

-, indførsel G.8

Told- og afgiftsfri butikker I.1.13

Told- og afgiftsoplag L.3

Toldfri varer, genindførsel fra 3. land G.8.3

Toldfrihed K.1.2

Toldfritagelse I.3.l.1

Toldgodtgørelse K, K.1.6

Toldkreditordningen P.4

Toldkvitteringer K.1.1

Toldloven F.3

Toldoplag F.3, M.1.1.2

-, betalingspligtige personer L.3

-, fraførsel G.8.4

-, procedure I.1.11

Toldordning D.10

-, fraførsel G.8.4

Toldskyld I.3.1.4

Toldværdi, ved indførsel G.8.1

Tolkeydelser D.11.1, D.11.2

Tombola D.11.12

Torvestade N.5.3

Totalisator D.11.5, D.11.12

Trafikselskab D.6.2

Transaktioner K.1.1

Transferindtægter D.11.5

Transitvarer K.1.6

Translatørvirksomhed D.11.7

Transport, passagerer K.1.3

-, varer E.2.2

Transportmidler D.9.1, F.1.5, I.3.1.1.1,

K.1.3

-, brugte R.3.1

-, EU-lande I.3.2.1

-, Finland, Sverige, Østrig I.3.2.1

-, nye C.2.1, I.1.1.2

-, til EU-lande C.2.1

-, udlejning E.3, E.3

-, undladt anmeldelse V.2.4

Transportskader J.5.1.1

Transportvirksomheder K, K.1.3

Transportydelser E.3, I.1.2.3, K.l.l,

M.1.4.1, N.2.3.2

-, udlæg G.1.3.2

Travløb D.11.5

Trekantshandel I.2, L.1.2.1, N.4.2.3

Tryksager I.3.2

Træer D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Træner D.11.5

Træning af heste D.11.5

Tupperwareforhandler C.1.3

Turistbrochurer D.11.16

Turistbureauer D.3.3

Turistkontor D.11.16

Turistforeninger D.11.16

Turistkørsel, udenlandske busser S.2

Turistordninger I.1.2.1.1

Tvangsakkord G.1.6.1.2

Tvangsauktion G.1.6.1.5, J.4.1.3.3

Tvangsmæssig tilbagetagelse, driftsmidler J.6

Tvungen sikkerhedsstillelse P.5.2

Tøjforretning M.1.3

U

U-landshjælp D.11.18, D.11.19

Uagtsomhed

-, grov V.1

-, simpel V.1

Uanmeldt eftersyn T.1

Uberettiget kredit V.3.2

Ubetingede rabatter G.1.3.1

Udbringningsgebyr I.1.8

Udbytter J.2.1.1

Uddannelsesmæssigt materiale I.3.2

Udenlandske

-, busser S.2

-, fiskefartøjer I.1.2.3

-, virksomheder K.1.1, L.1.2, M.3.1

-, virksomheder, registrering M.1.3

Udenrigsdestination K.1.3

Udenrigspersonbefordring K.1.3

Udenrigsrejse K.1.3

Udenrigsterminalen K.1.3

Udførsel K.1.1

-, privatpersoner I.1.2.1

-, rejsegods I.1.2.1.1

-, via ambassader uden for EU

I.1.2.1

-, via IAPSO I.1.2.1

-, via Udenrigsministeriet I.1.2.1

Udførselsdokumentation I.1.2.1, K.1.6

Udgående afgift N.5.2, N.5.2.2, O.1.1

Udlejning D.5, D.11.5.1, D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), M.5.4

-, arbejdskraft E.3

-, fast ejendom D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8), Q.1.2.3

-, luftfartøjer I.1.4

-, løsøregenstande E.3

-, skibe I.1.4

-, sportsfaciliteter D.11.5.1

-, staldplads G.1.1

-, transportmidler E.3, E.3, M.1.4.1

Udlejningsbiler G.5

Udlejningsaftale M.5.1

Udlejningsvirksomhed G.5

Udlæg G.1.3.2, J.2.1.1, Q.1.3.2.3

Udnyttelse, ydelser E.3

Udskydelse af leveringstidspunktet F.2

Udstedelse

-, af kørekort C.2.3

-, af pas C.2.3

Udstedelsesdato N.2.3

Udstilling D.11.6, I.3.2, P.3

Udstillingsmøbler D.4.2.1

Udstyr I.1.3, I.3.2

Udtagning D.4.2, D.6.3, J.1.3

-, af aktiver D.6

-, byggeri Q.1.5

-, driftsmidler G.2.4

-, momsgrundlaget G.2.1

-, motorkøretøjer Q.2.10

Udvindingsret D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Udøvelse af skøn J.2.1.2.1

Ulovlig fortjeneste V.2.11

Ultralette fly I.1.4

UN/FAO I.1.2.1

Underholdning D.4.2.2, D.11.5, K.1.3,

M.1.4.1

-, købsmoms J.3.1.5

-, leveringssted E.3

Underholdningsarrangementer

D.11.16

Underleverandører D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

-, eksterne M.1.4.1

Underslæb G.1.6.4

Undervisning D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

-, i legemsøvelser D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

-, leveringssted E.3

Undervisningsvirksomhed D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Undladt anmeldelse, erhvervelse V.2.4

Undladt at efterkomme påbud V.2.5

Undtagelser, betalingspligtige personer L.1.2

-, fristregler T.4.3

-, leverancer I.1.1.4

-, listesystemet N.4.2

Ungdomsklubber D.11.2

Uretmæssig opkrævning N.2.3.13

V

Vagtordning J.2.4.1

Valgfri registrering M.4

Valuta D.11.11

Vand D.2.2, D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Vandlande D.11.6

Vandrekort D.11.10

Vare- og lastvogne J.2, J.2.4

Vareafgift I.1.2.3

Varebørser I.1.11

Vareforsendelser I.3.2

Vareforsikring K.1.4

Varelager D.6.2

Vareleverance F.1.3

Varemærkerettigheder D.2.3

Vareprøver D.4.2.1

Varer I.1.2.1

-, erhvervelser I.2

-, leverancer I.1.1.1

-, til brug ved transport I.3.2

Varieteforestilling D.11.6

Varighed, velgørende D.11.18

Varme D.2.1, D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Varmeregnskab D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Varmluftballon I.1.4

Vask C.2.3, D.11.2

Vederlag G.1.1.1, G.1.1.2

Vedligeholdelse D.4.2.4, D.5.1, D.5.2,

D.5.2.2, D.5.3.2, D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Vedligeholdelse af veje J.2.2.5

-, visse tilkørselsveje J.2.3

Vedligeholdelsesarbejde D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

-, skibe og fly I.1.5

Vedligeholdelsesudgifter, fast ejendom

J.2.2.5

-, vare- og lastvogne J.2.4.2

Vejledning D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)

Vekselerer C.1.3, D.11.11

Vekselgebyr D.11.11

Velgørende arrangement D.11.18

-, formål D.11.18

-, institution D.2.4

Velgørende foreninger D.11.22

Verdensbanken I.1.1.5

Videnskab, leveringssted E.3

Videnskabeligt materiale I.3.2

Videreforhandlere, brugtmoms R.l, R.2

Vikarbureau D.3.3

-, plejepersonale D.11.1

Vindmøller D.4.2.1, G.2.1

Vinduespolering C.2.3, D.11.2

Virkning af sektoropdeling J.2.1.3

Virksomheder

-, ikke registreret N.2.3.12

-, leverancer M.1.1

-, udenlandske M.3.1

Virksomhedseftersyn T.1

Virksomhedsoverdragelse D.6.2, R.2

G.1.6.3, J.4.1.3.5

Visse ydelser L.1.2.3

Voldgiftssager, leveringssted E.3

Vuggestuer D.4.2.2

-, købsmoms J.3.1.4

Vurdering D.11.10

Væddemål D.11.12

Værdi af eget arbejde D.4.2.4, Q.1.4.2, Q.1.5.1

Værdipapirer D.11.11

Værelsesanvisning D.11.16

Værelsesudlejning D

Værksted M.1.3

Værktøj I.3.2

Værtindehonorar G.1.2.4

Y

Ydelser, indførsel I.3.6

-, fast ejendom M.1.4.1

-, leveringssted E.3

Yoga D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Z

Zoologiske haver D.11.6

Æ

Ægteskab, indførsel I.3.2

Ændrede registreringsforhold M.1.2

Ændring af afgiftstilsvar, frist for T.4.3

Ændring af godtgørelse af afgift, frist for T.4.3

Ø

Øjenlæger D.11.1

Økonomisk virksomhed C.1.4, D.2.1

-, foreninger C.1.4.2

Øresundsbroen J.1.1.13, J.1.5, J.3.6

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.