Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

I.A.3.3.2 Opgørelse efter brændstofforbrug

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for opgørelse af brændstofforbrugsafgift for afgiftspligtige biler, der er registreret første gang før den 1. juli 2021. 

Afsnittet indeholder: 

  • Opgørelse på baggrund af brændstofforbrug
  • Fastsættelse af brændstofforbrug
  • Når der mangler oplysning om brændstofforbrug.

Opgørelse på baggrund af brændstofforbrug

Der skal betales afgift på baggrund af alle afgiftspligtige bilers brændstofforbrug, når bilerne er registret første gang senest den 30. juni 2021, uanset om denne registrering er i Danmark eller i udlandet. For dieseldrevne køretøjer betales desuden udligningsafgift.

Afgiften beregnes ud fra det antal kilometer som bilen kører pr. liter brændstof. Antal kilometer pr. liter er enten anmeldt til Trafikstyrelsen eller fremlagt ved syn hos en synsvirksomhed med henblik på første registrering i Danmark. Se BRÆNDAL § 3.

Ved lov nr. 1195 af 14. november 2017 blev der indført højere afgiftssatser og nye trin for mere energieffektive køretøjer. Skalaen for brændstofeffektivitet for benzindrevne køretøjer blev udvidet, så afgiften differentieres op til 50 km/l mod før kun 20 km/l. Tilsvarende udvides skalaen for dieseldrevne køretøjer til 56,3 km/l mod før 32,1 km/l.

Disse afgiftssatser gælder dog kun for biler registreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og finder ikke anvendelse for varebiler. For køretøjer registreret senest den 2. oktober 2017 samt for varebiler betales der derfor fortsat afgift efter de tidligere satser.

Ved lov nr. 203 af 13. februar 2021 blev der fastsat nye satser og en ny fremadrettet årlig regulering af satserne, dog fortsat med opdelingen af satser for køretøjer registreret første gang hhv. før den 3. oktober 2017 og den 3. oktober 2017 eller senere.

Fastsættelse af afgiften

I de følgende tabeller angives grundbeløb i 2020-niveau samt regulerede satser i det omfang, beløbene reguleres årligt. Beløbene reguleres på følgende måde.

Grundbeløbene for brændstofforbrugsafgift i tabel A og B forhøjes i forhold til 2020-niveauet i 2022 med 3,0 pct., i 2023 med 9,7 pct., i 2024 med 16,8 pct., i 2025 med 24,4 pct. og i 2026 med 36,9 pct. Beløbene afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Fra 2027 og frem betales afgift efter 2026-satserne.

Grundbeløbene for udligningsafgift i tabel B forhøjes med 20,7 pct. med virkning fra 15. februar 2021. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10.

Se BRÆNDAL § 3, stk. 11-13.

A. Benzindrevne biler mv.

Halvårlig brændstofforbrugsafgift, benzin

Grundbeløb

2021-satser

Kilometer pr. liter

Personbiler registreret i
Danmark første gang senest den 2. oktober
2017
samt benzindrevne varebiler

Personbiler registreret i
Danmark første gang den 3. oktober
2017 eller senere

Personbiler registreret i
Danmark første gang senest den 2. oktober
2017
samt benzindrevne varebiler

Personbiler registreret i
Danmark første gang den 3. oktober
2017 eller senere

Mindst 50,0

330

330

330

330

Under 50,0, mindst 44,4

330

370

330

370

Under 44,4, mindst 40,0

330

390

330

390

Under 40,0, mindst 36,4

330

410

330

410

Under 36,4, mindst 33,3

330

430

330

430

Under 33,3, mindst 28,6

330

460

330

460

Under 28,6, mindst 25,0

330

500

330

500

Under 25,0, mindst 22,2

330

540

330

540

Under 22,2, mindst 20,0

330

580

330

580

Under 20,0, mindst 18,2

640

890

640

890

Under 18,2, mindst 16,7

940

1.190

940

1.190

Under 16,7, mindst 15,4

1.260

1.510

1.260

1.510

Under 15,4, mindst 14,3

1.570

1.820

1.570

1.820

Under 14,3, mindst 13,3

1.870

2.120

1.870

2.120

Under 13,3, mindst 12,5

2.180

2.430

2.180

2.430

Under 12,5, mindst 11,8

2.480

2.730

2.480

2.730

Under 11,8, mindst 11,1

2.790

3.040

2.790

3.040

Under 11,1, mindst 10,5

3.100

3.350

3.100

3.350

Under 10,5, mindst 10,0

3.410

3.660

3.410

3.660

Under 10,0, mindst 9,1

4.010

4.260

4.010

4.260

Under 9,1, mindst 8,3

4.650

4.900

4.650

4.900

Under 8,3, mindst 7,7

5.260

5.510

5.260

5.510

Under 7,7, mindst 7,1

5.870

6.120

5.870

6.120

Under 7,1, mindst 6,7

6.480

6.730

6.480

6.730

Under 6,7, mindst 6,3

7.110

7.360

7.110

7.360

Under 6,3, mindst 5,9

7.720

7.970

7.720

7.970

Under 5,9, mindst 5,6

8.330

8.580

8.330

8.580

Under 5,6, mindst 5,3

8.970

9.220

8.970

9.220

Under 5,3, mindst 5,0

9.580

9.830

9.580

9.830

Under 5,0, mindst 4,8

10.190

10.440

10.190

10.440

Under 4,8, mindst 4,5

10.800

11.050

10.800

11.050

Under 4,5

11.430

11.680

11.430

11.680

B. Dieseldrevne biler mv. 

Halvårlig brændstofforbrugsafgift og udligningsafgift, diesel

Grundbeløb

2021-satser

Kilometer pr. liter

Forbrugsafgift for personbiler registreret i
Danmark første gang senest den 2. oktober
2017
samt benzindrevne varebiler

Forbrugsafgift for personbiler registreret i
Danmark første gang den 3. oktober
2017 eller senere

Udlignings-afgift (gældende til og med 14. februar 2021)

Forbrugsafgift for personbiler registreret i
Danmark første gang senest den 2. oktober
2017
samt benzindrevne varebiler

Forbrugsafgift for personbiler registreret i
Danmark første gang den 3. oktober
2017 eller senere

Udlignings-afgift (gældende fra og med 15. februar 2021)

Mindst 56,3

330

330

130

330

330

160

Under 56,3, mindst 50,0

330

370

130

330

370

160

Under 50,0, mindst 45,0

330

390

130

330

390

160

Under 45,0, mindst 41,0

330

410

130

330

410

160

Under 41,0, mindst 37,6

330

430

130

330

430

160

Under 37,3, mindst 32,1

330

460

130

330

460

160

Under 32,1, mindst 28,1

330

500

610

330

500

740

Under 28,1, mindst 25,0

330

540

1.090

330

540

1.320

Under 25,0, mindst 22,5

330

580

1.180

330

580

1.420

Under 22,5, mindst 20,5

640

890

1.300

640

890

1.570

Under 20,5, mindst 18,8

940

1.190

1.400

940

1.190

1.690

Under 18,8, mindst 17,3

1.260

1.510

1.510

1.260

1.510

1.820

Under 17,3, mindst 16,1

1.570

1.820

1.620

1.570

1.820

1.960

Under 16,1, mindst 15,0

1.870

2.120

1.740

1.870

2.120

2.100

Under 15,0, mindst 14,1

2.180

2.430

1.870

2.180

2.430

2.260

Under 14,1, mindst 13,2

2.480

2.730

1.990

2.480

2.730

2.400

Under 13,2, mindst 12,5

2.790

3.040

2.120

2.790

3.040

2.560

Under 12,5, mindst 11,9

3.100

3.350

2.220

3.100

3.350

2.680

Under 11,9, mindst 11,3

3.410

3.660

2.330

3.410

3.660

2.810

Under 11,3, mindst 10,2

4.010

4.260

2.580

4.010

4.260

3.110

Under 10,2, mindst 9,4

4.650

4.900

2.790

4.650

4.900

3.370

Under 9,4, mindst 8,7

5.260

5.510

3.010

5.260

5.510

3.630

Under 8,7, mindst 8,1

5.870

6.120

3.270

5.870

6.120

3.950

Under 8,1, mindst 7,5

6.480

6.730

3.460

6.480

6.730

4.180

Under 7,5, mindst 7,0

7.110

7.360

3.680

7.110

7.360

4.440

Under 7,0, mindst 6,6

7.720

7.970

3.950

7.720

7.970

4.770

Under 6,6, mindst 6,2

8.330

8.580

4.160

8.330

8.580

5.020

Under 6,2, mindst 5,9

8.970

9.220

4.380

8.970

9.220

5.290

Under 5,9, mindst 5,6

9.580

9.830

4.640

9.580

9.830

5.600

Under 5,6, mindst 5,4

10.190

10.440

4.870

10.190

10.440

5.880

Under 5,4, mindst 5,1

10.800

11.050

5.170

10.800

11.050

6.240

Under 5,1

11.430

11.680

5.410

11.430

11.680

6.530

For dieseldieseldrevne biler betales både brændstofforbrugsafgift og udligningsafgift.

Fastsættelse af brændstofforbrug

For person- og varebiler har bilens brændstofforbrug betydning for fastsættelsen af brændstofforbrugsafgiften og udligningsafgiften

Bilens brændstofforbrug fastsættes som udgangspunkt efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 eller Rådets forordning nr. 715/2007 af 20. juni 2007 efter den såkaldte NEDC-metode (New European Driving Cycle). Rådets forordning nr. 715/2007 af 20. juni 2007 er ændret ved Kommissionens forordning nr. 692/2008 af 18. juli 2008, og der er fastsat yderligere gennemførelsesbestemmelser ved Kommissionens forordning nr. 1151/2017 af 1. juni 2017.

Brændstofforbruget fastsat efter NEDC-metoden omregnes fra liter pr. 100 kilometer til kilometer pr. liter og afrundes til én decimal.

Se BRÆNDAL § 2, 1. pkt.

Fra og med den 1. september 2017 har EU indført en ny metode til måling af bilers brændstofforbrug ved EU-typegodkendelse - den såkaldte Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP), som defineret i bilag XXI til Kommissionens forordning nr. 1151/2017 af 1. juni 2017. Fra og med den 1. september 2018 skal alle nyregistrerede biler, der sælges i EU, have deres forbrugstal målt efter den nye WLTP-metode (bortset fra restkøretøjer, det vil sige lagerførte nye biler, hvor der kan dispenseres fra nye krav). For de lidt større varebiler gælder dette fra og med den 1. september 2019.

For biler, hvis brændstofforbrug er fastsat i overensstemmelse med WLTP-metoden, omregnes brændstofforbruget fra liter pr. 100 kilometer til kilometer pr. liter, ganges med 1,21 og afrundes til én decimal.

Se BRÆNDAL § 2, 2. pkt.

Regler for fastsættelse af brændstofforbrug indtil 1. januar 2021

For de biler som tillige har et NEDC2 forbrug angivet, skal dette forbrug anvendes indtil 31. december 2020. Det simulerede brændstofforbrug (NEDC2) fremkommer ved at benytte de summariske forbrugstal, der fremkommer via det af Europa Kommissionen udarbejdede simuleringsprogram (CO2MPAS). Simuleringsprogrammet omregner fra WLTP til et brændstofforbrug, der gælder biler, der er typegodkendt efter de regler, der var gældende ved fastsættelse af brændstofforbruget ved brug af NEDC-metoden.

Person- og varebiler, som indregistreres første gang fra og med 14. september 2018 og til og med 31. december 2020, og hvor der foreligger en måling af brændstofforbruget målt efter WLTP-metoden og et NEDC2-forbrug, da skal NEDC2-forbruget.

Brændstofforbruget omregnes til kilometer pr. liter, ganges med 1,1 og afrundes til én decimal ved fastsættelse af afgifterne.

I nyhedsbrev af 18. september 2018 er overgangsbestemmelserne i lov nr. 1130 af 11. september 2018 beskrevet nærmere. Ved lov 332 af 30. marts 2019 er anvendelsen af NEDC2-metoden forlænget til og med den 31. december 2020.

Når der mangler oplysning om brændstofforbrug

Hvis der ikke foreligger anmeldelse om en benzindreven bils brændstofforbrug, opgøres dette i liter pr. 100 km. Forbruget beregnes som summen af et fast element på 3 liter pr. 100 km og et variabelt element, der beregnes som 0,5 pct. af bilens egenvægt i kilogram. Ved en bils egenvægt forstås vægten af bilen med tilbehør, som bilen normalt medfører. For biler der er dieseldrevene, fastsættes forbruget i liter pr. 100 km ved at reducere forbruget beregnet efter benzindrevne biler med 12,5 pct. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke. Se BRÆNDAL § 3, stk. 2.

For diesel- og benzindrevne biler med en køreklar vægt på over 2.585 kg, hvor der ikke foreligger oplysning om et brændstofforbrug i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, fastsættes brændstofforbruget som summen af et fast element og et variabelt element, der beregnes som 0,2 pct. af den del af bilens køreklare vægt i kilogram, der overstiger 2.585 kg. For dieseldrevne biler, der mindst opfylder emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 6,4 l pr. 100 km. For dieseldrevne biler, der opfylder emissionsnorm Euro 5, men ikke emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 7,4 l pr. 100 km, og for dieseldrevne biler, der ikke som minimum opfylder emissionsnorm Euro 5, udgør det faste element 9,0 l pr. 100 km. For benzindrevne biler beregnes forbruget som for dieseldrevne biler, og forbruget forhøjes herefter med 10 pct. Se BRÆNDAL § 3, stk. 2, 5. pkt., og BRÆNDAL § 3, stk. 9, jf. lov nr. 650 af 8. juni 2016.

Af natur- og biogasdrevne biler betales afgift som af dieseldrevne biler, jf. stk. 1, litra B. Foreligger der oplysninger om bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, omregnes dette forbrug til antal kilometer pr. liter diesel. Omregningen fra bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer til dieselforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer med en fast faktor på 0,00907. Foreligger der ikke oplysning om bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, betales afgift efter den i § 3, stk. 2, 2. pkt., foretagne omregning. Se BRÆNDAL § 3, stk. 3.

Af eldrevne biler betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens forbrug af Wh pr. kilometer, omregnes dette forbrug til antal kilometer pr. liter benzin. Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. kilometer, fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km som summen af et fast element på 0,1 l pr. 100 km og et variabelt element udtrykt i liter benzin pr. 100 km, der beregnes som 0,1 pct. af bilens egenvægt i kilogram. Se BRÆNDAL § 3, stk. 4.

Af biler, der drives af el i kombination med benzin, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og benzinforbrug målt i liter pr. 100 km, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og benzinforbrug pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning. Se BRÆNDAL § 3, stk. 5.

Af biler, der drives af el i kombination med diesel, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og dieselforbrug målt i liter pr. kilometer, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. 100 km med en fast faktor på 91,25. Bilens dieselforbrug målt i liter pr. 100 km omregnes til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at gange med bilens dieselforbrug målt i liter pr. 100 km med en fast faktor på 1,092. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens dieselforbrug pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning. Se BRÆNDAL § 3, stk. 6.

Af biler, der drives af el i kombination med natur- og biogas, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer omregnes til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det målte forbrug af natur- og biogas i kubikmeter pr. kilometer med en fast faktor på 0,00831. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning. Se BRÆNDAL § 3, stk. 7.

Af brændselscelledrevne biler betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens forbrug af Wh pr. kilometer, omregnes forbruget til antal kilometer pr. liter benzin. Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. kilometer fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km som summen af et fast element på 0,1 l pr. 100 km og et variabelt element udtrykt i liter benzin pr. 100 km, der beregnes som 0,1 pct. af bilens egenvægt i kilogram. Se BRÆNDAL § 3, stk. 8.

Se lov nr. 1889 af 29. december 2015 vedrørende BRÆNDAL § 3, stk. 3-8.

Bemærk, at omregningsmetoderne beskrevet ovenfor i lovens § 3, stk. 4-8, ved lov nr. 203 af 13. februar 2021 blev afgrænset, så de kun gælder for køretøjer, der indregistreres første gang senest den 17. december 2020. Da der ikke er anvist metoder for omregning i perioden fra den 18. december 2020 til og med den 30. juni 2021, antages det, at tidsbegrænsningen reelt burde have være med udløb den 30. juni 2021. Skatteforvaltningen anvender derfor omregningsmetoderne for køretøjer registreret første gang senest den 30. juni 2021.

Af biler, der ikke omfattes af stk. 1-9, betales afgift som af dieseldrevne biler efter den i stk. 2, 2. pkt., foretagne omregning. Se BRÆNDAL § 3, stk. 10.

For el- og pluginhybridbiler gælder det også, at der skal ske en omregning af det elektriske forbrug samt rækkevidde, som ligeledes er påvirket af målemetoden. Ved forbrug målt efter WLTP-metoden, skal forbruget også korrigeres med faktor 1,21. Ved forbrug angivet som NEDC2, skal forbruget korrigeres med faktor 1,10.

For biler målt efter WLTP-metoden men med data også angivet efter NEDC2, skal NEDC2 anvendes såfremt alle de nødvendige data forefindes som NEDC2. For elbiler er der tale om elektrisk forbrug samt rækkevidde. For pluginhybridbiler er der tale om brændstofforbrug, elektrisk forbrug samt rækkevidde (på el).

Elbiler

For elbiler, hvor rækkevidden er opgjort ved WLTP i Wh pr. kilometer, deles dette tal med 1,21. Er rækkevidden opgjort i km, ganges med 1,21.

Pluginhybridbiler

Tilsvarende korrektioner skal ske for pluginhybridbiler, herunder at brændstofforbruget opgjort i km/l ganges med 1,21 hhv. 1,1.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.