Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.5.5.1 Gennemsnits- og aktie-for-aktie-metode

Eksempel - almindeligt delsalg af aktier i ét selskab

Transaktion

Mellemregning

Anskaffelses-/

afståelsessum

1. Køb af 100 aktier i A/S til kurs 500

Antal aktier x kurs

(100 x 500)

50.000 kr.

2. Køb af 200 aktier i A/S til kurs 800

Antal aktier x kurs

(200 x 800)

160.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

(50.000 + 160.000)

210.000 kr.

Gennemsnitlig anskaffelsessum pr. aktie

Samlet anskaffelsessum/antal aktier

(210.000 / 300)

700 kr.

3. Salg af 180 aktier i A/S til kurs 1.000

Antal aktier x kurs

(180 x 1.000)

180.000 kr.

Samlet gennemsnitlig anskaffelsessum for solgte aktier

Antal solgte aktier x gns. anskaffelsessum pr. aktie

(180 x 700)

126.000 kr.

Gevinst

Afståelsessum - anskaffelsessum

(180.000 - 126.000)

54.000 kr.

Anskaffelsessum for den resterende beholdning af aktierne i A/S

Antal beholdte aktier x gns. anskaffelsessum pr. aktie

(120 x 700), eller

samlet anskaffelsessum - anskaffelsessum for de solgte aktier

(210.000 - 126.000)

84.000 kr.

Eksemplet illustrerer, hvordan gennemsnitsmetoden virker. Der er tale om, at den samlede anskaffelsessum for aktierne i det pågældende selskab fordeles forholdsmæssigt mellem de aktier der afstås og de aktier, der forbliver i porteføljen.

Den del af den samlede anskaffelsessum, der forholdsmæssigt kan henføres til de solgte aktier, lægges til grund for beregningen af gevinst eller tab i forbindelse med afståelsen.

Den resterende del af den samlede anskaffelsessum er anskaffelsessum for de ikke-solgte aktier og skal fordeles forholdsmæssigt ved senere afståelser.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.