Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.5.5.2 Aktieretter, tegningsretter m.v. (Favørkurs)

Eksempel - udnyttelse af tegningsretter til unoterede aktier

Transaktion

Mellemregning

Anskaffelses-/

afståelsessum

1. Køb af 200 aktier i A/S til kurs 500

Antal aktier x kurs

(200 x 500)

100.000 kr.

2. Tildeling af tegningsretter i forholdet 4:1 til tegning til kurs 400 (ret til tegning af 50 nye aktier)

Antal aktier ifølge tegningsretter x tegningsbeløb pr. aktie

(50 x 400)

20.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

(100.000 + 20.000)

120.000 kr.

Gennemsnitlig anskaffelsessum pr. aktie/aktier ifølge tegningsret

Samlet anskaffelsessum/antal aktier og aktier ifølge tegningsretter

(120.000 / 250)

480 kr.

3. Udnyttelse af tegningsretter

Anskaffelsessummen er allerede indgået ved tildelingen - udnyttelsen giver ikke anledning til noget.

-

4. Salg af 100 aktier i A/S til kurs 600

(40 pct. af beholdning)

Antal aktier x kurs

(100 x 600)

60.000 kr.

Samlet gennemsnitlig anskaffelsessum for de solgte aktier

Antal solgte aktier x gns. anskaffelsessum pr. aktie

(100 x 480)

48.000 kr.

Gevinst

Afståelsessum - anskaffelsessum

(60.000 - 48.000)

12.000 kr.

Anskaffelsessum for den resterende beholdning af aktierne i A/S

Antal beholdte aktier x gns. anskaffelsessum pr. aktie

(150 x 480), eller

samlet anskaffelsessum - anskaffelsessum for de solgte aktier

(120.000 - 48.000)

72.000 kr.

Eksemplet viser, hvordan tildeling og udnyttelse af en tegningsret til unoterede aktier påvirker opgørelsen efter gennemsnitsmetoden. Tegningsretten medregnes i gennemsnitsmetoden (som en aktie) allerede ved tildelingen. Det forhold, at tegningsretten udnyttes og bliver til en aktie, giver ikke anledning til ændringer i opgørelsen af den gennemsnitlige anskaffelsessum for aktierne.

Aktionæren kan også vælge at sælge den tegningsret, der er tildelt fra selskabet.

Eksempel - salg af tildelte tegningsretter til unoterede aktier

Transaktion

Mellemregning

Anskaffelses-/

afståelsessum

1. Køb af 200 aktier i A/S til kurs 500

Antal aktier x kurs

(200 x 500)

100.000 kr.

2. Udstedelse af tegningsretter i forholdet 4:1 til tegning til kurs 400 (ret til tegning af 50 nye aktier)

Antal aktier ifølge tegningsretter x tegningsbeløb pr. aktie

(50 x 400)

20.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

(100.000 + 20.000)

120.000 kr.

Gennemsnitlig anskaffelsessum pr. aktie/aktier i følge tegningsret

Samlet anskaffelsessum/antal aktier og aktier i følge tegningsretter

(120.000 / 250)

480 kr.

3. Salg af tegningsretter

(200 tegningsretter á 100 kr. - der skal 4 tegningsretter til at tegne en aktie)

Antal tegningsretter x værdi pr. tegningsret

(200 x 20)

4.000 kr.

Anskaffelsessum for afståede tegningsretter

Antal aktier i følge tegningsretter x kurs

(50 x 480)

24.000 kr.

4. Avance

Afståelsessum (salgssum + tegningsbeløb) - anskaffelsessum (4.000 + 20.000) - 24.000

0 kr.

Samlet anskaffelsessum efter salg af tegningsretter

Antal beholdte aktier x gns. anskaffelsessum pr. aktie

(200 x 480) eller

samlet anskaffelsessum - anskaffelsessum for de solgte aktier

(120.000 - 24.000)

96.000 kr.

Gennemsnitlig anskaffelsessum pr. aktie

Samlet anskaffelsessum/antal aktier

(96.000 / 200)

480 kr.

5. Salg af 80 aktier i A/S til kurs 600

(40 pct. af rest-beholdning)

Antal aktier x kurs

(80 x 600)

48.000 kr.

Anskaffelsessum for afståede aktier

Antal aktier x gns. anskaffelsessum pr. aktie

(80 x 480)

38.400 kr.

Avance

Afståelsessum - anskaffelsessum

(48.000 - 38.400)

9.600 kr.

Anskaffelsessum for den resterende beholdning af aktierne i A/S.

Antal beholdte aktier x gns. anskaffelsessum pr. aktie

(120 x 480), eller

samlet anskaffelsessum - anskaffelsessum for de solgte aktier

(96.000 - 38.400)

57.600 kr.

Eksemplerne dækker også aktieretter, hvor der ikke sker betaling i forbindelse med udnyttelsen af aktieretten. Det er blot et spørgsmål om at sætte 0 ind, hvor der regnes med tegningsbeløb i forbindelse med tegningsretterne.

Efter gældende regler påvirker tildeling og udstedelse af tegningsretter til unoterede aktier de gennemsnitlige anskaffelsessummer. I forbindelse med avanceopgørelsen ved senere salg, skal de gennemsnitlige anskaffelsessummer derfor omberegnes.

For at gøre det mere enkelt at sælge en tegningsret til børsnoterede aktier er der i § 25 indsat en bestemmelse, der medfører, at salg af disse tegningsretter beskattes i forbindelse med salget, uden at det påvirker beregningen af den gennemsnitlige anskaffelsessum. Der sker således beskatning af den fulde afståelsessum i forbindelse med salget, når tegningsretten er tildelt, og af forskellen mellem afståelsessum og anskaffelsessum, når tegningsretten er købt.

Eksempel - salg af købte tegningsretter til børsnoterede aktier

Transaktion

Mellemregning

Anskaffelses-/

afståelsessum

1. Køb af 200 tegningsretter á 100 kr. - der skal 4 tegningsretter til at tegne en aktie

Antal tegningsretter x værdi pr. tegningsret

(200 x 17,50)

3.500 kr.

2. Salg af tegningsretter

Antal tegningsretter x værdi pr. tegningsret

(200 x 20)

4.000 kr.

3. Avance

Afståelsessum - anskaffelsessum

(4.000 - 3.500)

500 kr.

>Bemærk, at reglerne om børsnoterede contra unoterede aktier ved lov nr. 462 af 12. juni 2009 er ændret til aktier, optaget til handel på et reguleret marked contra aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Ovenstående regler er derfor justeret. Ændringen har virkning fra og med den 1. januar 2010. De nye regler beskrives i LV 2010-1. <


[1]

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.