Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.3.2 Sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier

>Bemærk, at nedenstående regler er justeret ved lov nr. 462 af 12. juni 2009 § 1. Ændringerne har virkning pr. 1. januar 2010. De nye regler beskrives i LV 2010-1.<

Ved børsnoterede aktier forstås for det første aktier, der er noteret på en fondsbørs i et land inden for EU/EØS. Ved børsnoterede aktier forstås endvidere aktier, der er noteret eller omsættes på en børs, der er medlem af World Federation of Exchanges. Aktier, der er OTC-noterede (Over The Counter), anses ikke for at være børsnoterede.

Omsættelige investeringsforeningsbeviser anses for børsnoterede. Det vil sige, at også investeringsforeningsbeviser, der hverken er noteret på en fondsbørs eller på en anden børs, der er medlem af World Federation of Exchanges er omfattet af de regler, der gælder for børsnoterede aktier, herunder reglen om begrænsning af fradrag for tab i § 14.

Aktier, der ikke er omfattede af definitionen af børsnoterede aktier, anses for unoterede Aktier, der er suspenderet fra noteringen på en fondsbørs m.v., anses for unoterede.

World Federation of Exchanges offentliggør en fortegnelse over organisationens medlemmer på organisationens hjemmeside www.world-exchanges.org.

Den 2009 var følgende medlemmer af World Federation of Exchanges:

Amman Stock Exchange

Athens Exchange

Australian Securities Exchange

Bermuda Stock Exchange

BM&F Bovespa S.A Subjektiv skattepligt.

Bme Spanish Exchanges

Bolsa De Comercio De Buenos Aires

Bolsa De Comercio De Santiago

Bolsa De Valores De Colombia

Bolsa De Valores De Lima

Bolsa Mexicana De Valores

Bombay Stock Exchange Ltd.

Borsa Italiana Spa

Bourse De Luxembourg

Bourse De Montréal

Budapest Stock Exchange Ltd.

Bursa Malaysia

Chicago Board Options Exchange

Group

>Colombo Stock Exchange<

Cyprus Stock Exchange

Deutsche Börse Ag

The Egyptian Exchange

Hong Kong Exchanges And Clearing

Indonesia Stock Exchange

Intercontinental Exchange

International Securities Exchange

Irish Stock Exchange

Istanbul Stock Exchange

Jasdaq Securities Exchange, Inc.

JSE Limited

Korea Exchange

Ljubljana Stock Exchange

London Stock Exchange

Malta Stock Exchange

Nasdaq OMX

Nasdaq OMX - Copenhagen

Nasdaq OMX - Helsinki

Nasdaq OMX - Iceland

Nasdaq OMX - Riga

>Nasdaq OMX - Stockholm<

Nasdaq OMX - Tallinn

Nasdaq OMX - Vilnius

National Stock Exchange Of India Limited

New Zealand Exchange Ltd.

NYSE Euronext - Amsterdam

NYSE Euronext - Brussels

NYSE Euronext - Lisbon

NYSE Euronext - New York

NYSE Euronext - Paris

Osaka Securities Exchange

Oslo Børs

Philippine Stock Exchange

Shanghai Stock Exchange

Shenzhen Stock Exchange

Singapore Exchange

Stock Exchange Of Mauritius

Stock Exchange Of Tehran

Stock Exchange Of Thailand

SIX Swiss Exchange

Taiwan Stock Exchange

Tel-Aviv Stock Exchange

TMX Group Inc.

Tokyo Stock Exchange Group, Inc.

Warsaw Stock Exchange

Wiener Börse AG

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.